www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Spór o fundusze

Był wniosek czy nie? Jak się okazuje, odpowiedź na to proste pytanie może być diametralnie różna w zależności od tego, kto jej udziela.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radna Sylwia Maksim-Wójcicka zapytała, jakie są losy wniosku naszej gminy do Funduszu Spójności o dofinansowanie budowy wodociągów i kanalizacji. Burmistrz Wiesław Pszczółkowski poinformował, że nie było żadnego wniosku złożonego do Funduszu Spójności w tej sprawie. Została złożona tylko karta potencjalnego przedsięwzięcia, która jest początkiem długiej, bo obejmującej 15 etapów drogi do złożenia wniosku. Nie zostały nawet przygotowane wstępne analizy potrzebne do wykonania tzw. studium wykonalności. Tak naprawdę jesteśmy na poziomie zerowym, bo nawet karta, którą złożono w styczniu 2006 r., musi zostać poprawiona do 15 lutego br.

Według burmistrza Pszczółkowskiego czeka nas rok wytężonej pracy i około 800 tys. zł kosztów na ekspertyzy, studia i projekty. Następnie trzeba będzie przez kolejne 10 miesięcy czekać na zakończenie procedury weryfikacji. Razem blisko dwa lata, które wcale nie muszą zakończyć się sukcesem.

Informacja udzielona przez burmistrza Pszczółkowskiego była dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Czy to możliwe, żeby wniosku naprawdę nie było? A co na to druga strona, czyli przedstawiciele poprzedniej ekipy?

Twierdzą, że wniosek został złożony w roku 2004, ale nie mógł być rozpatrzony, ponieważ środki do 2006 r. już zostały rozdysponowane, ale ma szansę na realizację z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Dyskusja, czy karta przedsięwzięcia jest wnioskiem czy nie, ma znaczenie drugorzędne, ważne jest, że procedura uzyskiwania środków została rozpoczęta. Niektóre dokumenty złożone wcześniej ze względu na upływ czasu straciły ważnośc i dlatego należy je teraz uzupełnić. Wniosek złożony przez gminę Łomianki jest faktycznie na początku drogi, ale ze względów formalnych dalej być nie mógł.

Kto ma rację? Nie nam rozsądzać, ale martwić może fakt, że nawet w tak ważnej sprawie, jaką bez wątpienia jest unijna dotacja na budowę wodociągów i kanalizacji, poprzednie i obecne władze nie mogą znaleźć wspólnego języka.

Andrzej Kaliński
Nasze Łomianki – nr. 2(66)2007

Spór o fundusze

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *