www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sporna trasa

W numerze „Echa”” z 23 lutego br. podaliśmy informację, że wojewoda mazowiecki zaakceptował przebieg trasy S8 oraz że w związku z planowanym połączeniem trasy S8 z wylotówką na Gdańsk (S7) w Radiowie zakończyła się wieloletnia batalia władz i mieszkańców Łomianek o obwodnicę wzdłuż wału przeciwpowodziowego.

Wprawdzie decyzja o przebiegu trasy S7 jeszcze ostatecznie nie zapadła, na co zwracali uwagę nasi Czytelnicy, a rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad twierdzi, że przebieg trasy S8 nie ma wpływu na przebieg trasy S7, to jednak problemy te wydają się być ze sobą powiązane.
Jeśli GDDKiA i wojewoda przychyliliby się do wariantu S7 „”po wale””, to węzeł łączący obie trasy musiałby się znajdować mniej więcej na wysokości planowanego mostu Północnego. Jeśli węzeł planuje się na wysokości bemowskiego Radiowa, to najbardziej prawdopodobnym wydaje się wariant S7 w pobliżu Kampinoskiego Parku Narodowego. Nie jest tajemnicą, że zarówno nowe władze Łomianek, jak i GDDKiA nie popierają wariantu „”po wale””, o który tak długo walczyli poprzedni włodarze gminy.

Sprawa jest już praktycznie przesądzona. Dodatkowym argumentem za wariantem „”po wale”” mógł być wynik zeszłorocznego łomiankowskiego referendum w tej sprawie. Niestety, mimo miażdżącej przewagi głosów za wariantem „”po wale””, głosowanie nie ma żadnej mocy stanowiącej, gdyż nie wzięła w nim udziału wymagana liczba osób (zabrakło kilkuset głosów). Odbyło się ono w dość niekorzystnym czasie, między dwiema turami wyborów samorządowych. Zorganizowanie referendum razem z wyborami jest praktycznie niemożliwe ze względu na przepisy zabraniające przeprowadzania referendum w tym samym lokalu i przed tą samą komisją, co wyborów.

Niektórzy czytelnicy „”Echa”” pytają, czy wobec takiej przewagi głosów za jednym z wariantów nie należałoby powtórzyć referendum, aby tym razem frekwencja była trzydziestoprocentowa. Nie należy się spodziewać takiej decyzji po nowych władzach Łomianek, nie tylko dlatego, że są zwolennikami starego przebiegu trasy, lecz także z innego ważnego powodu – nawet przy wystarczającej do stwierdzenia ważności referendum frekwencji, GDDKiA nie musi go brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Nie ma to więc sensu. Zdanie mieszkańców Łomianek jest dyrekcji znane od lat (długo przed referendum poprzednie władze gminy zrobiły badania opinii publicznej), ale nigdy nie było brane pod uwagę i nic nie wskazuje na to, by coś się miało w tej materii zmienić.

GDDKiA wciąż czeka na oficjalną decyzję wojewody na temat przebiegu trasy S7. Po jej ogłoszeniu czeka nas zapewne kolejna fala protestów.

Rada dzielnicy Bielany w stanowisku z 1 marca br. ponownie wyraziła zaniepokojenie planowanym przebiegiem wylotu trasy S7 z Warszawy na Gdańsk w pobliżu osiedli Chomiczówka, Placówka, Radiowo i Wólka Węglowa. Powód wystosowania takiego stanowiska to „”obawy o realne zagrożenie głęboką degradacją środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców osiedli””. Protesty w Łomiankach z pewnością także nie zakończyły się wraz z nastaniem nowej, niechętnej trasie „”po wale”” władzy.

mz, azet
Echo Łomianek i Bielan 5 (86) 2007

Sporna trasa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *