www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sporne dęby

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”” zaalarmowało „”Echo””, że władze Łomianek łamią prawo budując chodnik przy ul. Partyzantów narażając aleję 27 starych dębów szypułkowych, która jest pomnikiem przyrody chronionym prawem i podlega szczególnej ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

– Urząd w Łomiankach na wniosek okolicznych mieszkańców podjął decyzję o budowie chodnika poprzez środek wąskiej i wyjątkowo zadbanej zielonej części alei – alarmują przeciwnicy chodnika. Protestujący uważają, że doprowadzi to do zagłady drzew.
– O budowę chodnika w ulicy Partyzantów wnosił zarząd osiedla Dąbrowa Leśna – mówi rzeczniczka łomiankowskiego urzędu Wiesława Niegodzisz. – Gmina to wspólnota mieszkańców, skoro reprezentacja tych mieszkańców pochodząca z wyboru wnosi jakąś inicjatywę, nie można uznać, że nie ma ona poparcia społecznego i nie należy jej realizować. Oczywiście jeśli jest zgodna z prawem i zdrowym rozsądkiem. W naszej gminie brakuje chodników przy wielu ulicach i budowa akurat tego, wymagała od zainteresowanych osób wysiłku i zabiegów.
Wkrótce okazało się, że budowa 200-metrowego odcinka chodnika na wysokości alei dębów stała się przedmiotem sporu. Z jednej strony grupa mieszkańców wnosi protesty uzasadniając je obawą o tę zabytkową aleję, z drugiej strony inni mieszkańcy wskazują, że ta ulica jest normalnym szlakiem komunikacyjnym i obawiają się, że przez protesty ekologów do końca życia będą chodzić do domu po ulicy.
– Zdecydowanie popieramy zabiegi mieszkańców walczących w obronie drzew. Postępowanie władz nosi wyraźne znamiona łamania prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody – uważa Marcin Jackowski ze Stowarzyszenia „”Zielone Mazow-sze””. – Zaniechanie budowy chodnika jest jedynym rozsądnym merytorycznie rezultatem korespondencji i wysiłków zainteresowanych mieszkańców alei.
Wojewódzki Konserwator Przyrody uzgodnił warunki budowy. – Inwestycja tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła – dodaje Wiesława Niegodzisz – a wykonawca będzie pracował pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym, więc jest szansa na pogodzenie racji obu stron.
Urząd Łomianek uzyskał wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. 2 czerwca br. starosta wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. – Na początku sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził inspekcję dotyczącą budowy chodnika w ul. Partyzantów – dodaje rzeczniczka urzędu w Łomiankach. – Niebawem poznamy jego zalecenia i z pewnością się do nich zastosujemy.
– Chciałbym podkreślić, że nie działam w tej sprawie wbrew woli mieszkańców, o czym świadczą pisma zarządu osiedla – mówi burmistrz Łomianek Łucjan Sokołowski. – Nie bagatelizuję kwestii związanych z ochroną wspólnego dziedzictwa, jakim jest aleja dębów. Cenię także zaangażowanie mieszkańców ulicy Partyzantów w sprawę budowy tego chodnika. Wszystkie zainteresowane osoby miały pełny dostęp do dokumentacji projektu. Pan Marcin Jackowski twierdzi, iż „”zaniechanie budowy chodnika jest jedynym rozsądnym merytorycznie rezultatem korespondencji i wysiłków zainteresowanych mieszkańców alei””. Jednak ci „”zainteresowani mieszkańcy”” to nie jedyni mieszkańcy ul. Partyzantów i nie tylko oni podejmują „”rozsądne merytorycznie”” wysiłki w sprawie budowy tego chodnika. Sytuacja jest taka, że nie ma tu jedynie rozsądnych racji. Obie strony mają bowiem swoje racje równie logiczne i równie rozsądne. Władze miasta są odpowiedzialne za podjęcie działań, które dla dobra wspólnego będą zmierzały do kompromisu godzącego te różne punkty widzenia – konkluduje burmistrz.
Sprawa dębów wydaje się mocno wydumana i rozdęta, ponieważ obok drzew jest wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować chodnik. Zupełnie niezrozumiała jest też pewność ekologów, że chodnik doprowadzi do zagłady drzew. Będąc na ulicy Partyzantów w Łomiankach zastanawiałem się, czy przedstawiciel „”Zielonego Mazowsza”” był tu choć raz.

kikol

Sporne dęby

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...