www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sporne dęby

Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze”” zaalarmowało „”Echo””, że władze Łomianek łamią prawo budując chodnik przy ul. Partyzantów narażając aleję 27 starych dębów szypułkowych, która jest pomnikiem przyrody chronionym prawem i podlega szczególnej ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

– Urząd w Łomiankach na wniosek okolicznych mieszkańców podjął decyzję o budowie chodnika poprzez środek wąskiej i wyjątkowo zadbanej zielonej części alei – alarmują przeciwnicy chodnika. Protestujący uważają, że doprowadzi to do zagłady drzew.
– O budowę chodnika w ulicy Partyzantów wnosił zarząd osiedla Dąbrowa Leśna – mówi rzeczniczka łomiankowskiego urzędu Wiesława Niegodzisz. – Gmina to wspólnota mieszkańców, skoro reprezentacja tych mieszkańców pochodząca z wyboru wnosi jakąś inicjatywę, nie można uznać, że nie ma ona poparcia społecznego i nie należy jej realizować. Oczywiście jeśli jest zgodna z prawem i zdrowym rozsądkiem. W naszej gminie brakuje chodników przy wielu ulicach i budowa akurat tego, wymagała od zainteresowanych osób wysiłku i zabiegów.
Wkrótce okazało się, że budowa 200-metrowego odcinka chodnika na wysokości alei dębów stała się przedmiotem sporu. Z jednej strony grupa mieszkańców wnosi protesty uzasadniając je obawą o tę zabytkową aleję, z drugiej strony inni mieszkańcy wskazują, że ta ulica jest normalnym szlakiem komunikacyjnym i obawiają się, że przez protesty ekologów do końca życia będą chodzić do domu po ulicy.
– Zdecydowanie popieramy zabiegi mieszkańców walczących w obronie drzew. Postępowanie władz nosi wyraźne znamiona łamania prawa budowlanego i ustawy o ochronie przyrody – uważa Marcin Jackowski ze Stowarzyszenia „”Zielone Mazow-sze””. – Zaniechanie budowy chodnika jest jedynym rozsądnym merytorycznie rezultatem korespondencji i wysiłków zainteresowanych mieszkańców alei.
Wojewódzki Konserwator Przyrody uzgodnił warunki budowy. – Inwestycja tak naprawdę jeszcze się nie rozpoczęła – dodaje Wiesława Niegodzisz – a wykonawca będzie pracował pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym, więc jest szansa na pogodzenie racji obu stron.
Urząd Łomianek uzyskał wszystkie wymagane prawem uzgodnienia. 2 czerwca br. starosta wydał potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia o planowanym przystąpieniu do wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. – Na początku sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził inspekcję dotyczącą budowy chodnika w ul. Partyzantów – dodaje rzeczniczka urzędu w Łomiankach. – Niebawem poznamy jego zalecenia i z pewnością się do nich zastosujemy.
– Chciałbym podkreślić, że nie działam w tej sprawie wbrew woli mieszkańców, o czym świadczą pisma zarządu osiedla – mówi burmistrz Łomianek Łucjan Sokołowski. – Nie bagatelizuję kwestii związanych z ochroną wspólnego dziedzictwa, jakim jest aleja dębów. Cenię także zaangażowanie mieszkańców ulicy Partyzantów w sprawę budowy tego chodnika. Wszystkie zainteresowane osoby miały pełny dostęp do dokumentacji projektu. Pan Marcin Jackowski twierdzi, iż „”zaniechanie budowy chodnika jest jedynym rozsądnym merytorycznie rezultatem korespondencji i wysiłków zainteresowanych mieszkańców alei””. Jednak ci „”zainteresowani mieszkańcy”” to nie jedyni mieszkańcy ul. Partyzantów i nie tylko oni podejmują „”rozsądne merytorycznie”” wysiłki w sprawie budowy tego chodnika. Sytuacja jest taka, że nie ma tu jedynie rozsądnych racji. Obie strony mają bowiem swoje racje równie logiczne i równie rozsądne. Władze miasta są odpowiedzialne za podjęcie działań, które dla dobra wspólnego będą zmierzały do kompromisu godzącego te różne punkty widzenia – konkluduje burmistrz.
Sprawa dębów wydaje się mocno wydumana i rozdęta, ponieważ obok drzew jest wystarczająco dużo miejsca, aby zbudować chodnik. Zupełnie niezrozumiała jest też pewność ekologów, że chodnik doprowadzi do zagłady drzew. Będąc na ulicy Partyzantów w Łomiankach zastanawiałem się, czy przedstawiciel „”Zielonego Mazowsza”” był tu choć raz.

kikol

Sporne dęby

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *