www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sportowe Łomianki

Redakcja miesięcznika Nasze Łomianki pragnie zainicjować publiczną dyskusję na temat sportu w mieście i gminie Łomianki. Uważamy temat za niezwykle istotny dla integracji mieszkańców, ich bezpieczeństwa, a także promocji naszego miasta.

W gminie Łomianki mieszka już ponad 20 tysięcy mieszkańców. Reprezentują oni różne zawody. Mają również swoje zainteresowania. Postanowiliśmy przyjrzeć się zatem, czy i jak zadania z zakresu sportu wobec mieszkańców są realizowane przez władze lokalne?

Sprawami sportu w MiG Łomianki zajmował się dotychczas referat Oświaty Sportu i Turystyki. Zadania referatu w tym zakresie zawarte były w paragrafie 31 pkt. 2 i 3 regulaminu organizacyjnego. Jest ich wyszczególnionych 18. Kierownikiem referatu w poprzedniej ekipie był pan Mariusz Borowiec. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym i nowym regulaminem, referat od 1 lutego podlega zastępcy burmistrza do spraw społecznych, pani Jolancie Niegrzybowskiej. Mamy nadzieję, że pani burmistrz wniesie wiele nowego do jego pracy.

Postanowiliśmy sprawdzić, czego może dowiedzieć się mieszkaniec Łomianek na przykład o bazie sportowej. Strona www. lomianki.pl podaje informacje tylko o Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Na temat innych obiektów nie ma nic.

W Łomiankach działa podobno 8 klubów sportowych. Sprawdziliśmy w Starostwie Powiatowym. Tam mają zarejestrowanych 13 klubów z terenu Łomianek. Z tego co nam wiadomo, w Łomiankach działają również inne organizacje zajmujące się sportem, nigdzie nie zarejestrowane. Na czym więc polegała dotychczasowa koordynacja działań w wykonaniu referatu? Jak były realizowane przez referat inne zadania? Czy będzie szansa na poprawę istniejącego stanu?

Uważamy, że już teraz wszyscy powinniśmy zacząć myśleć nad budową nowej bazy sportowej pod potrzeby rozrastającego się miasta. Musimy rozpocząć także debatę nad źródłami pozyskania funduszy na rozwój sportu.

W Łomiankach mieszka wiele osób związanych zawodowo ze sportem. Mieszka tu również wielu działaczy różnych dyscyplin sportu. Ten ogromny potencjał trzeba koniecznie wykorzystać. Ludzie sportu z Łomianek na pewno nie odmówią pomocy. Wspólnymi siłami możemy osiągnąć naprawdę wiele.

Redakcja czeka na Państwa propozycje. Wszystkie głosy w dyskusji na tematy sportowe opublikujemy na naszych łamach.

Józef Wierzbicki
Nasze Łomianki – nr. 3(67)2007

Sportowe Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *