www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Sprawdź kto kandyduje z Twojego okręgu

Zapraszamy do zapoznania się z listami kandydatów na Burmistrza Łomianek, Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Radnych Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do wypełnienia formularza, dzięki któremu mieszkańcy Łomianek, wyborcy, czytelnicy LOMIANKI.INFO będą mogli podjąć świadomy wybór w nadchodzących Wyborach Samorządowych 2014.

Nazwiska kandydatów, którzy za pomocą portalu LOMIANKI.INFO, zechcieli się przedstawić wyborcom, są WYRÓŻNIONE.

KANDYDACI NA BURMISTRZA ŁOMIANEK

DĄBROWSKI Tomasz Henryk – wiek: 50, KWW Tomasza Dąbrowskiego
GAWDA Witold Tadeusz– wiek: 63, KWW Dialog Zmieni Łomianki
GOŁĄB Urszula Joanna – wiek: 47, KWW Urszuli Gołąb
KOLWAS Marcin Jakub– wiek: 37, KW Platforma Obywatelska RP
PAWLICKI Marcin Artur – wiek: 38, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
PSZCZÓŁKOWSKI Wiesław – wiek: 55, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
ZADROŻNY Hubert Witold – wiek: 48, KW Prawo i Sprawiedliwość


KANDYDACI NA RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH

Okręg nr 1
Łomianki – osiedle Buraków–Wrzosów
Obszar ograniczony: ul. Parkową, Kolejową, Starej Cegielni, Stary Tor, Brukową do rzeki Wisła, wzdłuż nurtu rzeki Wisła do przedłużenia ul. Parkowej.

BIELSKI Łukasz Marcin – wiek: 18,KW Prawo i Sprawiedliwość
BLOCH Agnieszka – wiek: 41, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
BOCHENEK Wiesław – wiek: 71, KWW Tomasza Dąbrowskiego
SIDORZAK Ewa Janina – wiek: 65,KWW Urszuli Gołąb
TRZECIAK Łukasz – wiek: 21, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek


Okręg nr 2
Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna I
Obszar ograniczony: Drogą gruntową stanowiącą przedłużenie ulicy Pancerz, Długa, Wiślana do ul. Kolejowej, wzdłuż ul. Kolejowej i Stary Tor.

KOSTRZEWSKI Henryk Piotr – wiek: 58, KWW Tomasza Dąbrowskiego
LICA Beata Bogumiła – wiek: 25, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
PYRA Kazimierz Michał – wiek: 56, KW Platforma Obywatelska RP
PAWŁOWSKA Beata Jadwiga – wiek: 55, KWW Urszuli Gołąb
SIKORSKI Bogumił Andrzej – wiek: 35, KW Prawo i Sprawiedliwość
SKONIECZNY Janusz Andrzej – wiek: 36, KWW Dialog Zmieni Łomianki


Okręg nr 3
Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna II
Obszar ograniczony: Drogą stanowiącą przedłużenie ulicy Brukowej, Kampinoską, wzdłuż ulicy Wiślanej – z włączeniem nieruchomości położonych przy ulicy Magnolii – i Długą.

FILAR Jarosław – wiek: 40, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
FRELICH Marcin Mariusz – wiek: 22, KWW Urszuli Gołąb
PAWŁOWSKI Bogusław Piotr – wiek: 58, KWW Tomasza Dąbrowskiego
WRZEŚNIAK Piotr Michał – wiek: 46, KW Polska Razem Jarosława Gowina
ZDUNEK Agnieszka Krystyna – wiek: 46,KWW Dąbrowa Leśna


Okręg nr 4
Łomianki – osiedle Dąbrowa Rajska
Obszar ograniczony: ul. Wiślaną od ulicy Kolejowej, Zachodnią z włączeniem nieruchomości położonych przy ulicach: Modrzewiowej i Brzozowej, linią równoległą do ulic Zielonej i Brzozowej oraz linią równoległą do ulic Wiosennej i Francuskiej, do ulicy Kolejowej i wzdłuż Kolejowej do Wiślanej.

ASTRAU Cezary – wiek: 42, KWW Tomasza Dąbrowskiego
BARTOSIŃSKI Dariusz Tomasz – wiek: 27, KW Prawo i Sprawiedliwość
BOHDZIEWICZ Paweł Bartłomiej – wiek: 35, KWW Urszuli Gołąb
RUSINEK Tomasz Paweł – wiek: 45, KW Platforma Obywatelska RP
STASZOWSKI Jan – wiek: 25, KWW Zgoda Buduje Przyszłość


Okręg nr 5
Łomianki – osiedle Dąbrowa Zachodnia, Łomianki – osiedle Równoległa
Obszar ograniczony: ul. Lutza, ul. Kolejową, wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic: Wiosennej i Francuskiej oraz ulic: Zielonej i Brzozowej i dalej granicą osiedla Dąbrowa Rajska wzdłuż granic nieruchomości położonych przy ulicy Magnolii wzdłuż ul. Wiślanej, wzdłuż ul. Łuże i dalej przez teren Kampinoskiego Parku Narodowego wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny.

BERGER Wojciech Tadeusz – wiek: 75, KW Platforma Obywatelska RP
BOGDAN Marcin Edward – wiek: 55, KWW Tomasza Dąbrowskiego
OSŁAWSKI Julian Maciej – wiek: 24, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
ROGALSKA Monika Barbara – wiek: 50, KWW Urszuli Gołąb
SŁUPECZAŃSKI Marcin Maria – wiek: 50, KWW Dialog Zmieni Łomianki


Okręg nr 6
Łomianki – osiedle Baczyńskiego
Obszar ograniczony: Linią równoległą do ulic: Baczyńskiego i Lwowskiej i dalej do ulicy Warszawskiej, ulicą Warszawską do linii równoległej do ul. Jeziornej i dalej granicą miasta z sołectwem Łomianki Dolne.

CIEŚLIŃSKA Ewa – wiek: 63, KWW Dialog Zmieni Łomianki
GÓRALCZYK Agnieszka – wiek: 50, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
KARAŚ Wanda Zofia – wiek: 63, KWW Tomasza Dąbrowskiego
KUROWSKA-BAKA Kazimiera Dorota – wiek: 65, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
RUDZKA Anna Krystyna – wiek: 58, KW Prawo i Sprawiedliwość


Okręg nr 7
Łomianki – osiedle Prochownia, Łomianki – osiedle Majowe
Obszar ograniczony: ul. Brukową, Kolejową, linią równoległą pomiędzy ul. Szkolną i ul. Malarską do ul. Warszawskiej, ul. Warszawską, linią równoległą do ulic Lwowskiej i Baczyńskiego, dalej granicą miasta z sołectwem Łomianki Dolne.

DĄBROWSKI Dariusz Paweł – wiek: 53, KWW Dialog Zmieni Łomianki
KOPIJ Maria Teresa – wiek: 67, KW Prawo i Sprawiedliwość
KUCZERA Wanda Małgorzata – wiek: 47, KWW Tomasza Dąbrowskiego
KUĆKOWSKA Katarzyna Maria – wiek: 51, KWW Urszuli Gołąb
SMOLIŃSKI Marian – wiek: 64, KWW Zgoda Buduje Przyszłość


Okręg nr 8
Łomianki – osiedle Łomianki Górne I
Obszar ograniczony: ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Konarskiego i Sierakowską, ul. Kolejową i granicą sołectwa Kiełpin do ul. Warszawskiej.

KRYSTECKI Tadeusz – wiek: 77, KWW Tomasza Dąbrowskiego
MIGACZ Katarzyna – wiek: 51, KWW Urszuli Gołąb
PAWLICKI Marcin Artur – wiek: 38, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
SUSZNIAK Bogdan Wojciech – wiek: 59, KW Prawo i Sprawiedliwość
WOLANIN Piotr Robert – wiek: 40, KW Platforma Obywatelska RP


Okręg nr 9
Łomianki – osiedle Łomianki Górne II
Obszar ograniczony: ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Wiosenną i Kaktusową, ul. Kolejową i linią równoległą pomiędzy ul. Konarskiego i Sierakowską.

BRYK Grzegorz Andrzej – wiek: 30, KW Prawo i Sprawiedliwość
GWIAZDA-POŁEĆ Aneta – wiek: 38, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
KOWALCZEWSKI Daniel Ziemowit – wiek: 35, KWW Urszuli Gołąb
MISZCZUK Ewa Cecylia – wiek: 67, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
NAWOTKA Renata Monika – wiek: 35, KW Platforma Obywatelska RP
TERCZYŃSKI Krzysztof Antoni – wiek: 66, KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 10
Łomianki – osiedle Centralne
Obszar ograniczony: ul. Warszawską, linią równoległą pomiędzy ul. Szkolną i Malarską, ul. Kolejową, linią równoległą do ul. Wiosennej i Kaktusowej.

BARTOSZEWSKI Piotr Łukasz – wiek: 31, KWW Tomasza Dąbrowskiego
CHMIELEWSKI Dariusz Roman – wiek: 49, KW Prawo i Sprawiedliwość
KORZEŃ Dariusz – wiek: 43, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
KWIATKOWSKI Jarosław Antoni – wiek: 54, KWW Urszuli Gołąb
KRAWCZAK Arkadiusz Ireneusz – wiek: 24, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
SONDIJ Michał Franciszek – wiek: 30, KW Platforma Obywatelska RP


Okręg nr 11
Łomianki – osiedle Pawłowo
Obszar ograniczony: ul. Wiślaną, wzdłuż jeziora Fabrycznego, dalej wzdłuż ulicy Jeziornej, wzdłuż linii równoległej do ulicy Jeziornej i dalej wzdłuż ul. Warszawskiej.

JAROSZ Maria – wiek: 60, KWW Tomasza Dąbrowskiego
KRZYŻOWSKA Ewa Helena – wiek: 39, KWW Dialog Zmieni Łomianki
ROSZCZYK Norbert Stanisław – wiek: 28, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
SOBCZYK Kamil Zenon – wiek: 27, KW Prawo i Sprawiedliwość


Okręg nr 12
Łomianki – osiedle Łomianki Stare
Obszar ograniczony: ul. Wiślaną, Warszawską, Włościańską, granicą miasta z sołectwem Łomianki Chopina.

GOCŁAWSKI Wojciech Dariusz – wiek: 58, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
NIECIKOWSKA Mariola Anna – wiek: 48, KWW Urszuli Gołąb
OBOLEWSKI Radosław – wiek: 45, KWW Tomasza Dąbrowskiego
ZABŁOCKA-ŁUDZEŃ Joanna – wiek: 57, KW Prawo i Sprawiedliwość


Okręg nr 13
Łomianki – osiedle Łomianki Trylogia
Obszar ograniczony: ul. Włościańską, Warszawską, Jedności Robotniczej oraz wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Chopina.

DĄBKOWSKI Andrzej Janusz – wiek: 66, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
KARCZMARCZYK Kamil – wiek: 23, KWW Dialog Zmieni Łomianki
ROSZKOWSKA Joanna Maria – wiek: 46, KWW Tomasza Dąbrowskiego
WIECZOREK Sławomir Franciszek – wiek: 37, KWW Urszuli Gołąb
ZIMKA Marek Piotr – wiek: 59, KW Platforma Obywatelska RP


Okręg nr 14
Łomianki – osiedle Powstańców
Obszar ograniczony: ul. Jedności Robotniczej, Warszawską, wzdłuż granicy z sołectwem Kiełpin do ul. Cienistej, następnie ul. Cienistą wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Chopina.

BIEŃKO Michał Paweł – wiek: 35, KWW Dialog Zmieni Łomianki
CEGIEŁKA Artur – wiek: 32, KW Prawo i Sprawiedliwość
GIERAK Bożena Lucyna – wiek: 59, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
LIŚKIEWICZ Cezary – wiek: 40, KWW Urszuli Gołąb
MAJER Tomasz – wiek: 31, KW Platforma Obywatelska RP
RYNKOWSKI Edgar Henryk – wiek: 32, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
SŁUPSKI-KARTACZOWSKI Paweł Jan – wiek: 61, KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 15
Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Armii Poznań, Brzegową, granicą z sołectwem Kępa Kiełpińska, wzdłuż nurtu rzeki Wisła do przedłużenia ulicy Brukowej i dalej wzdłuż granicy Miasta Łomianki.

BROLER Alicja Barbara – wiek: 54KWW Tomasza Dąbrowskiego
DAWICZEWSKA Agnieszka Dorota – wiek: 48KWW Urszuli Gołąb
KOSTOWSKI Jerzy Mieczysław – wiek: 60KWW Dialog Zmieni Łomianki
PIŃKOWSKI Bogdan – wiek: 44KWW Zgoda Buduje Przyszłość
ROMANOWSKI Zbigniew – wiek: 63KW Platforma Obywatelska RP
ŻEBROWSKA-PIOTRAK Małgorzata Ewa – wiek: 40KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek


Okręg nr 16
Kiełpin I – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Kolejową wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Leśny i dalej ulicą Wiklinową, Rolniczą, i dalej wzdłuż granicy z sołectwem Dziekanów Bajkowy i Dziekanów Polski wzdłuż rowu melioracyjnego i jeziora Kiełpińskiego, i dalej na południe przez tereny rolne i dalej wzdłuż nieruchomości przy ul. Cienistej do ulicy Rolniczej i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Jarzębinowa i Leszczynowa i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Niegodzisza i Ogrodowej do ulicy Warszawskiej i dalej wzdłuż nieruchomości przy ulicy Mokrej w kierunku granicy miasta, a dalej granicą miasta do ul. Kolejowej.

BERNATOWICZ-SOBIECH Anna Jadwiga – wiek: 58, KW Platforma Obywatelska RP
KOŁODYŃSKA Joanna Justyna – wiek: 39, KWW Urszuli Gołąb
LESZCZYŃSKI Marian Franciszek – wiek: 61KWW, Zgoda Buduje Przyszłość
ŁUKASIK Maciej Piotr – wiek: 51, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
REINHARD Adam Jerzy – wiek: 40, KWW Dialog Zmieni Łomianki
SUSZNIAK Dorota Arleta – wiek: 29, KW Prawo i Sprawiedliwość
ZALEWSKA Maria Jolanta – wiek: 59, KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 17
Kiełpin II – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Armii Poznań wzdłuż granicy z sołectwem Łomianki Dolne i Łomianki Chopina, dalej ul. Cienistą i wzdłuż granicy miasta Łomianki do ulicy Mokrej i dalej wzdłuż nieruchomości przy ulicy Mokrej do ul. Warszawskiej i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Ogrodowa i Niegodzisza i dalej wzdłuż linii przebiegającej równolegle do ulic Jarzębinowa i Leszczynowa do ul. Rolniczej i dalej wzdłuż granic nieruchomości przy ulicy Cienistej i dalej na północ przez tereny rolne do jeziora Kiełpińskiego, dalej jeziorem Kiełpińskim i wzdłuż rowu melioracyjnego do granicy z sołectwem Dziekanów Polski, dalej granicami z sołectwami Dziekanów Polski i Kępa Kiełpińska do ulicy Brzegowej i dalej ulicą Brzegową do Armii Poznań.

BOGUSZ Marek – wiek: 56KW Platforma Obywatelska RP
GRAF Andrzej – wiek: 64KWW Tomasza Dąbrowskiego
KŁÓDKIEWICZ Bogdan Ryszard – wiek: 56KWW Urszuli Gołąb
SKARBEK Adam Jan – wiek: 30KWW Zgoda Buduje Przyszłość
WAGNER Daniel Conrad – wiek: 64KWW Dialog Zmieni Łomianki


Okręg nr 18
Dziekanów Bajkowy – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Kolejowa, Krasnoludków, Przy Jeziorze, wzdłuż granicy z sołectwem Kiełpin, Rolniczą i Wiklinową do ul. Kolejowej.

BĄK Benedykt – wiek: 50, KW Prawo i Sprawiedliwość
ETIENNE Marcin – wiek: 46, KW Platforma Obywatelska RP
GREGORCZYK Jerzy Marek – wiek: 52, KWW Urszuli Gołąb
KOZICKI Mieczysław Miłosz – wiek: 42, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
LENARD Grzegorz Stanisław – wiek: 23, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
ŁUKIJAŃCZUK Mieczysław – wiek: 67, KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 19
Dziekanów Polski – sołectwo, Dziekanów Nowy – sołectwo, Kępa Kiełpińska – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Kolejową wzdłuż granicy z gminą Czosnów i przez tereny rolne w kierunku rzeki Wisła, dalej nurtem rzeki Wisła do granicy z sołectwem Łomianki Dolne, dalej wzdłuż granicy sołectw Kępa Kiełpińska i Łomianki Dolne do ulicy Brzegowej, wzdłuż ulicy Brzegowej do granicy sołectw Kiełpin i Dziekanów Polski i dalej wzdłuż ulic Przy Jeziorze, Krasnoludków i Kolejowa, dalej wzdłuż granicy sołectwa Dziekanów Polski z sołectwami Dziekanów Leśny i Sadowa do ulicy Kolejowej i dalej wzdłuż ulic Kolejowa i Podróżna i granicy sołectwa Dziekanów Nowy do ulicy Kolejowej.

BIAŁOBRZESKI Jarosław – wiek: 27KWW Urszuli Gołąb
PODOLSKA Elżbieta Urszula – wiek: 55KWW Zgoda Buduje Przyszłość
SALWOWSKI Adam Janusz – wiek: 39KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 20
Dziekanów Leśny – sołectwo
Obszar ograniczony: ul. Lutza, duktem leśnym w Kampinoskim Parku Narodowym wzdłuż granicy osiedla Dąbrowa Zachodnia do granicy z gminą Izabelin, granicą gminy Izabelin, dalej duktem leśnym wzdłuż granicy z sołectwem Sadowa, ulicą Wędkarską i Miłą i dalej linią równoległą do ulic Wędkarskiej i Szymczaka, do ul. Kolejowej i dalej wzdłuż ul. Kolejowej do ul. Lutza.

BANACH Anna Grażyna – wiek: 65, KWW Dialog Zmieni Łomianki
KACZYŃSKI Kamil Maksymilian – wiek: 30, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
MYCHLIŃSKA Krystyna – wiek: 54, KWW Urszuli Gołąb
SOBÓL Angelika Patrycja – wiek: 24, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
SUSZNIAK Urszula – wiek: 57, KW Prawo i Sprawiedliwość
WAWER Krzysztof Marek – wiek: 57, KWW Tomasza Dąbrowskiego


Okręg nr 21
Sadowa – sołectwo
Obszar ograniczony: Granicą Gminy Izabelin biegnącą przez Kampinoski Park Narodowy, granicą gminy Czosnów od ulicy Jagodowej przez tereny rolne i wzdłuż ulicy Środkowej, granicą sołectwa Dziekanów Nowy i wzdłuż drogi gruntowej do ulicy Podróżnej, i dalej wzdłuż ul. Podróżna, Kolejowa i dalej wzdłuż linii równoległej do ulic Piękna i Władcy Pierścieni oraz wzdłuż granicy Kampinoskiego Parku Narodowego i dalej granicą sołectwa Dziekanów Leśny wzdłuż duktu leśnego do granicy z gminą Izabelin.

CHOROŚ Michał – wiek: 27, KWW Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek
FIJAŁKOWSKA-BĄK Joanna – wiek: 47, KW Prawo i Sprawiedliwość
SIEMIANOWSKA-WOŹNIAK Alicja – wiek: 60, KWW Urszuli Gołąb
STANIAK Henryk – wiek: 65, KWW Zgoda Buduje Przyszłość
WOJNIAK-KOMASZEWSKA Joanna Małgorzata – wiek: 42, KW Platforma Obywatelska RP
WRONIEWSKI Maciej Rafał – wiek: 25, KWW Tomasza Dąbrowskiego


KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU WZ

ZADROŻNY Hubert Witold – wiek: 48, KW Prawo i Sprawiedliwość
IWAŃCZUK-CŁAPIŃSKA Mirosława Maria – wiek: 64, KW Prawo i Sprawiedliwość
SAKŁAWSKA Natalia Katarzyna – wiek: 22, KW Prawo i Sprawiedliwość
POWICHROWSKA Bożena Matylda – wiek: 56, KW Prawo i Sprawiedliwość
ZAREMBA Krystyna – wiek: 67, KW Prawo i Sprawiedliwość
STRZESZEWSKI Dariusz – wiek: 31, KW Prawo i Sprawiedliwość
ZIELIŃSKI Bartosz Hieronim – wiek: 28, KW Prawo i Sprawiedliwość
DEHNEL Marcin Mieczysław – wiek: 38,KW Prawo i Sprawiedliwość
ZABŁOCKI Tomasz Andrzej – wiek: 30, KW Prawo i Sprawiedliwość

OKOŃSKI Wojciech Maciej – wiek: 50, KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
WITOWSKI Piotr Marcin – wiek: 27, KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke
PAJĄK Aneta Maria – wiek: 19, KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

PSZCZÓŁKOWSKI Wiesław Tadeusz – wiek: 55, KW PO Zachodniej Stronie
SERZYSKO Jerzy – wiek: 63, KW PO Zachodniej Stronie
WIERZBICKI Józef – wiek: 62, KW PO Zachodniej Stronie
BURKHARD-MIKRUTA Dorota Maria – wiek: 67, KW PO Zachodniej Stronie
IWASZKO Piotr Jan – wiek: 65,KW PO Zachodniej Stronie
BOGDAŃSKA Jadwiga – wiek: 62,KW PO Zachodniej Stronie
SZCZYPKA-KOZŁOWSKA Grażyna Ewa – wiek: 56, KW PO Zachodniej Stronie
ŻELECHOWSKA Danuta Zofia – wiek: 60, KW PO Zachodniej Stronie
DOMAGAŁA Mirosław – wiek: 57,KW PO Zachodniej Stronie
ORZECHOWSKI Patryk Bogusław – wiek: 30, KW PO Zachodniej Stronie

WOŁYŃSKI Edward – wiek: 66, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
SICIŃSKA Katarzyna Danuta – wiek: 47, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
ZIELSKI Marek Jarosław – wiek: 44, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
GRĄDZKI Jan – wiek: 49, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
POROWSKI Grzegorz Piotr– wiek: 47, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
GRĄBCZEWSKA Milena Laura – wiek: 36, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
PERLIK Jarosław Paweł – wiek: 37, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
NIEGRZYBOWSKA Jolanta – wiek: 49, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
MALITEK Katarzyna Iwona – wiek: 47, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin
SOKOŁOWSKI Łucjan Józef – wiek: 63, Komitet Wyborczy Forum Samorządowe Gmin

KOLWAS Marcin Jakub – wiek: 37, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
WÓJCICKA Magdalena – wiek: 66, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
ZAMOYSKI Grzegorz Marian – wiek: 73, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
ORLECKA Natalia Katarzyna – wiek: 30, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
GRUSZKA Marcin Przemysław – wiek: 27, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
KRYŃSKA Jolanta – wiek: 48, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
ROMANOWSKI Michał – wiek: 22, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”
BĄK Marta Anna – wiek: 18, KWW Inicjatywa Obywatelska „Pro Civitas”

DĄBROWSKI Tomasz Henryk – wiek: 50, KWW Tomasza Dąbrowskiego
RUSIECKI Piotr Jerzy – wiek: 39, KWW Tomasza Dąbrowskiego
SZCZĘŚCIK Andrzej Maciej – wiek: 66, KWW Tomasza Dąbrowskiego
LASKOWSKA Sławomira Stanisława – wiek: 51, KWW Tomasza Dąbrowskiego
SKURSKA Alina – wiek: 52, KWW Tomasza Dąbrowskiego
AMBROZIAK Krzysztof – wiek: 55, KWW Tomasza Dąbrowskiego
KORDEK Tadeusz – wiek: 69, KWW Tomasza Dąbrowskiego
TURSKA-STACHOWICZ Danuta Irena – wiek: 61, KWW Tomasza Dąbrowskiego
KOŁCZ Danuta Magdalena – wiek: 72, KWW Tomasza Dąbrowskiego
ADAMSKI Marek Jerzy – wiek: 60, KWW Tomasza Dąbrowskiego

Sprawdź kto kandyduje z Twojego okręgu

Sprawdź kto kandyduje z Twojego okręgu

Sprawdź kto kandyduje z Twojego okręgu

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

42 komentarze

 1. Janek

  Moi kandydaci na dziś. Czekam jeszcze na debatę może ona coś zmieni w moich decyzjach.
  burmistrz: Gawda Witold
  radny miasto: Pawlicki Marcin
  radna powiat: Sicińska Katarzyna

  0
  0
  Odpowiedz
 2. łahciM

  burmistrz: Urszula Gołąb
  radny miasto: Paweł Bohdziewicz
  radna powiat: Grzegorz Porowski

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Moje głosy

  Dla mnie i dla całych łomianek najlebsi będą : obecny Pan Burmistrz Tomasz Dąbrowski , Radny Łomiankowski Heniu Kostrzewski , a Radny od Powiatu Andrzej Szczęścik
  Ni kogo innego nie ma potrzebu.

  Z innych obwodów trzeba głosować na Tadzia Krysteckiego , Marysie Zaleską , Krzyśka Wawera , Pawła Supskiego , Bugusia Pawłoskiego , Terczyńskiego Krzyśka , Danusie Roszkowską , Wieśka Bochenka , Adasia Salwoskiego , Piorka Bartoszeskiego , Ale Brojer , Bogdana Marcina .

  Jak tak wybierzemy to nikt nie podskoczy

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Janek

  burmistrz- Urszula Gołąb
  radny miasto – Mariola Niecikowska
  radny powiat- Jan Grądzki
  kompetencja, brak obojętności na krzywdę ludzką i doświadczenie

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Okręg 15

  Burmistrz: Wiesław Pszczółkowski / Witold Gawda
  Radny Rady Miejskiej: Bogdan Pińkowski / Jerzy Kostowski
  Radny Powiatu: Piotr Iwaszko

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Janek1

  Burmistrz -Urszula Gołąb
  radny mojej miejscowości- Krystyna Mychlińska
  powiat – Jan Grądzki

  0
  0
  Odpowiedz
 7. nowyxx

  Ciekawy ten Dialog, nikt nie umoczony w lokalne awantury i przepychanki, kandydat na burmistrza – W. Gawda fachowiec menadżer – to się może udać!!! POPIERAM

  0
  0
  Odpowiedz
 8. nikuś

  Burmistrz -Urszula Gołąb .
  radna Alicja Siemianowska-Woźniak,
  powiat-nie znam się .
  Profesjonalizm,oddanie,kompetencja-po prostu dobrzy ludzie,

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Marek

  burmistrz – Ula Gołąb
  gmina – Ala Siemianowska
  powiat – Janek Grądzki
  -dobrzy ludzie

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Darek

  burmistrz: Marcin Pawlicki
  radna: Małgorzata Żebrowska
  radna do powiatu: Jolanta Niegrzybowska

  Obecnemu burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu, jego zastępcy i jego radnym z Tadeuszem Krystecki na czele, za politykę konfliktu
  CZERWONA KARTKA I ZEJŚCIE DO SZATNI!

  0
  0
  Odpowiedz
 11. fijołek

  burmistrz: Urszula Gołąb
  radna do rady miasta: Mariola Niecikowska
  radna do powiatu: Magdalena Wójcicka

  0
  0
  Odpowiedz
 12. ona

  burmistrz: Tomasz Dąbrowski
  radny: Artur Cegiełka
  radna do powiatu : Turska-Stachowicz Danuta

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Iz

  🙂
  do fijołek

  burmistrz: Urszula Gołąb
  radna do rady miasta: Mariola Niecikowska
  radna do powiatu: Magdalena Wójcicka

  Dąbrowski i Rusiecki czerwona kartka

  0
  0
  Odpowiedz
 14. xx

  Burmistrz W.Pszczółkowski
  radni powiatowi Marek Zielski,Magda Wójcicka,Edward Wołyński
  Piotr Iwaszko
  do rady gminnej nowi radni

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Moni

  Czy kandydaci z okręgu numer 5 i numer 7 mają zamiar się zaprezentować? Szczerze mówiąc czuję się trochę jako wyborca olewana.
  Jeżeli teraz macie nas gdzieś to co będzie po wyborach : (

  To samo Ty czy się kandydatów na Burmistrza i do Powiatu.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Marta

  Moje typowanie na wybory samorządowe:
  Burmistrz: po debacie,
  Radny Łomianek: Kamil Kaczyński,
  Radny Powiatu: Grzegorz Porowski.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. sk

  śmieszne te wpisy ktoś się musiał strasznie natrudzić nad tymi kandydatami typowa propaganda.w rzeczywistości prawie nikogo tu nie znalazłem godnego zaufania a tym bardziej na burmistrza.więc będe głosował za starym burmistrzem a jak wymieni się rade to wtedy nie będzie tych kłótni bo całe zło to ta cała rada dbająca tylko o własne dupy

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Anonim

  Burmistrz: Pszczola
  Radny Łomianek: Rynkowski
  Radny Powiatu: Iwaszko

  0
  0
  Odpowiedz
 19. MIKOOO

  Burmistrz: Urszula Gołąb
  radny Joanna Kołodyńska

  0
  0
  Odpowiedz
 20. René

  Liczyłem na nowych ludzi z Dialogu, ale zupełnie nie ma informacji. W wydaniu gazety INFO, które trafiło do mnie dziś jest mała reklama i nic więcej.
  Zaraz powiecie, że jest strona dialoglomianki.pl, ale tam trochę nieczytelnie i ogólnikowo, ciężko coś znaleźć.
  Formularz INFO jest dobry bo widać kto i co chce zaproponować. Można sobie porównać. Te pytania wyczerpują temat, bez lania wody.

  Postanowiłem głosować tylko na osobę, która tu się wypowie. Kandydaci. Czekam, możecie mieć „+1”

  0
  0
  Odpowiedz
 21. Elwira nowa w Łomiankach

  Super, że w jednym miejscu są podani wszyscy kandydaci. Jestem nowa ale już wiem, że ten informator będzie moim pierwszym źródłem informacji.
  Też raczej zagłosuję na kogoś kto tu się zaprezentuje. Jestem zdania, że to kandydat powinien dotrzeć do mnie a nie ja do niego.

  0
  0
  Odpowiedz
 22. wyborca

  burmistrz: Wiesław Pszczółkowski

  0
  0
  Odpowiedz
 23. hanna_kowal

  Mieszkam w Kiełpinie od urodzenia, jestem zdruzgotana tym, co się dzieje w mojej okolicy, jak przez lata wszyscy przymykają na to oko. Pan Krystecki, radny z mojej okolicy wsławił się jedynie uruchomieniem placu zabaw, który jest obecnie miejscem wagarów, picia alkoholu i palenia papierosów przez młodzież. Chyba czas na emerutyrę, drogi panie!
  Pan Dąbrowski stał się symbolem nieudolności władzy i kolesiostwa na najniższym szczeblu! Tym panom już podziękujmy!

  Stawiam na świeży powiew pomyślnych wiatrów w Łomiankach!
  Burmistrz – Urszula Gołąb!
  Radna miejska – Katarzyna Migacz!

  0
  0
  Odpowiedz
 24. Dziekanówka

  Burmistrz: Hubert Zadrożny
  Radna miejska: Anna Rudzka

  0
  0
  Odpowiedz
 25. mk

  na burmistrza nie widzę żadnego kandydata.każdy z tych tylko opluwa obecnego i to wszystko co potrafią no może jeszcze jakiś bajki wyborcze dla niezdecydowanych.cała rada do wymiany dla tego będę głosował za Ewami.Krzyżanowska i Żebrowska.Burmistrza zostawię tego co jest niech dokończy dzieła które zaczął.

  0
  0
  Odpowiedz
 26. AZ

  Burmistrz: Urszula Gołąb
  Radny Łomianek: Agnieszka Dawiczewska

  0
  0
  Odpowiedz
 27. wybieram

  Burmistrza: Witold Gawda.
  Radny RM: Dariusz Dąbrowski,
  Radna PWZ: Katarzyna Sicińska.

  Najważniejsze aby mieszkańcy Łomianek poszli do wyborów.

  Najważniejsze aby skończyć z polityką konfliktu, co nam zafundowali obecni burmistrzowie Rusiecki i Dąbrowski.

  0
  0
  Odpowiedz
 28. xxxx

  Należałoby wybierać kandydatów,którzy się zaprezentowali.
  Tylko ci kandydaci traktują swoich wyborców poważnie.
  Ci,co nie potrafili się nawet przedstawić i nie mają nic do powiedzenia nie nadają się na radnych.

  0
  0
  Odpowiedz
 29. wróżka

  Szanowni Wyborcy, chociażby p. T.Dabrowski zakleił swoją podobizną całe Łomianki i każdemu mieszkańcowi ofiarował 60 stronicową publikację wydrukowaną prwawdopodonie za nasze (mieszkańców pieniądze) to i tak nie wygra. Dlaczego…, bo nawet jeżeli dojdzie do 2 tury to jego kontrkandydata poprą wszyscy pozostali kandydaci z 1 tury!!! Prawda jest taka, że każdy kandydat będzie lepszy niż Tomasz Dąbrowski!!!

  0
  0
  Odpowiedz
 30. JANA

  TYLKO TOMASZ DĄBROWSKI I JEGO KANDYDACI WYGRAJĄ.

  KTO GLUSUJE NA INNYCH TEN SZLAMOFRENIK ZE SZCZAWIU WYKROJONY.
  NAJLEPSI KANDYDACI TYLKO NA FACEBOOK LOMIANKI RAZEM

  TYLKO RAZEM ZMIENIMY ŁOMIANKI !!!

  0
  0
  Odpowiedz
 31. mim

  He, he, widać, że niewielu kandydatów miało „chęć i umiejętności”, żeby się przedstawić. Dziękuję, ze tę listę. Najbardziej podoba mi się lista KWW „Wolne Łomianki”. Przypominają mi się napisy pod mostem „wolny Tybet” i podobne klimaty.

  A jak tam debata w niedzielę w ICDS-ie ? Kiedy będzie relacja ze spotkania „wolnych Łomianek” z „mieszkańcami Łomianek” ? Bo hegemon, jak mniemam, nie przybył.

  0
  0
  Odpowiedz
 32. mim

  A może „wolne Łomianki” to przełożenie „slow life” na nasz lokalny język ? Oznaczałoby to, że mamy żyć powoli i się nie spieszyć, ma to sens, nieprawda ? Gdybyście potrzebowali filozofa, to mogę się zgłosić, jako amator.

  Uff, udało mi się znowu znaleźć witryny sklepowe, żeby udowodnić, że nie jestem robotem…

  0
  0
  Odpowiedz
 33. Bitewna Drożdżówka

  „Lista nr 18 – KWW TOMASZA DĄBROWSKIEGO
  1. RUSIECKI Piotr Jerzy, lat 43, zam. Łomianki
  2. KRYSTECKI Tadeusz, lat 81, zam. Łomianki, złożył następujące oświadczenie: pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy”

  Wybitne jednostki. Jeden i drugi z wyrokami, a drugi jeszcze z oświadczeniem lustracyjnym.
  Czy bez nich Henryk Tomasz Dąbrowski wie chociaż to, która jest godzina i jak dzień?

  Zastanawim mnie co trzeba mieć w głowie by oddać swój głos na takie osoby. Ktoś mi odpowie?

  0
  0
  Odpowiedz
 34. mieszkaniec

  Przewodniczący Rady w Łomiankach skazany i do tego pracownik organów bezpieczeństwa państwa- to znaczy że co? że ubek? Boże jaki wstyd!!!!Mam nadzieje że facet wyjaśni mieszkańcom o co chodzi i dlaczego wcześniej nie składał takich oświadczeń?.

  0
  0
  Odpowiedz
 35. PPPPPPPP

  A co to was cymbały obchodzi z kim kiedyś pracował przewodniczący Krystecki Tadeusz.
  Krystecki Tadeusz to wierny i lojalny współpracownik Burmistrza Tomasz Dąbrowskiego i takich nam potrzeba.
  Żaden z was nie dorósł do aspirowania do rządzenia Łomiankami tak jak wierni kandydaci z Komietetu Wyborczego Wyborców TOMASZA DĄBROWSKIEGO.
  BOŻE NAS CHROŃ PRZED TAKIMI DYLATENTAMI!

  TAK DLA BURMISTRZA TOMASZA DĄBROWSKIEGO!
  TAK DLA PREZESA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO!
  TAK DLA ROZWIĄZANIA SPRAWY TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ!

  0
  0
  Odpowiedz
 36. Jaa

  Panie: „NIEZALOGOWANY: #PPPPPPPP 2018-10-10, 12:34 ”

  Pan dziś dziś urodził? Jakie TAK.. Mam nadzieję ze to prowokacja.

  NIE dla osób z wyrokami na urząd miasta.

  Głosując T.D = P.R i T.K

  Nie dla gigantycznych premiach dla Piotrusia Pana… stfu

  0
  0
  Odpowiedz
 37. POPIERAM !

  A dlaczego prowokacja , kto chce manipulować słowami wyborców ? Co nie możecie przeboleć że POPIERAMY BURMISTRZA TOMASZA DĄBROWSKIEGO ? i JEGO RADNYCH KTÓRZY SO LOJALNI ? I POPIERAMY PREZESA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO ? I ROZLICZENIE TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ ?

  A PAN RUSIECKI PIOTR I KRYSTECKI TADEUSZ TO NAJMĄDRZEJSI, NAJUCZCIWSI MIESZKAŃCY W ŁOMIANKACH .

  0
  0
  Odpowiedz
 38. Adam

  Towarzyszu „POPIERAM” może wiesz dlaczego strona urzędowa nie publikuje list wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej i Rady Powiatu?
  Czyżby chciano ukryć „perelowską karierę” Przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Krysteckiego?

  0
  0
  Odpowiedz
 39. Dociekliwy czytelnik

  Zadaję pytanie ; czy to są wszystkie niusy o Radnych. Po mieście chodzi informacja, że jeszcze 2 radnych winno się wyspowiadać publicznie. Jeden ma na sumieniu oficera niemieckiego drugi pracę w Ormowskiej milicji od pałowania.
  Czy Pan Burmistrz zna to i może coś nam wyjaśni i odpowie też #Adamowi.
  Z ostatniej chwili, przewodniczący a zarazem redaktor i wydawca „Krasnej Gazety” ma w najnowszym numerze wyjaśnić te sprawy i pokazać PRAWDĘ / nie mylić z gazetą sąsiadów/
  Czekam bo nie wiem na kogo głosować. Na debacie nie był a w kampanii ma hasło „Zadaj Pytanie Burmistrzowi” ….. Pozdrawiam Włodarzy

  0
  0
  Odpowiedz
 40. martus

  Z kandydatami Mieszkańców Łomianek można zapoznać się na stronie Stowarzyszenia. Z kandydatami Tomasza Dąbrowskiego można się zapoznać czytając oświadczenia lustracyjne. Niektórych kandydatów trzeba było usunąć, bo mają za bogatą przeszłość.
  NIE DLA KORUPCJI!
  NIE DLA FARBOWANYCH LISÓW!
  NIE DLA SZWINDLI Z DEWELOPERAMI!
  NIE DLA SZANTAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW I RADNYCH!
  NIE DLA TOMASZA DĄBROWSKIEGO!

  0
  0
  Odpowiedz
 41. niezalogowany / niealogowana

  Żaluję, że jest zakaz pisania do Info. Nie sądziłem, że tu gdzie wdepnąłem panują takie zasady i nie ma możliwości sprzeciwu. A jak Ci się nie podoba, to spadaj. Jak w sekcie.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *