www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Stanowisko – Budżet Gminy 2020

Stanowisko w sprawie zgłoszonego wspólnego wniosku do projektu budżetu gminy na 2020 r. przez radnych z Klubu Mieszkańcy Łomianek oraz Klub Radnych Niezależnych.

Przedłożony pod obrady sesji wniosek o zmiany do zaproponowanego przez Panią Burmistrz projektu uchwały budżetowej to lista kilkudziesięciu nowych zadań inwestycyjnych. Jest tu kilka propozycji zgłoszonych przez radnych z największego klubu – Klubu Radnych Mieszkańcy Łomianek oraz blisko 30 zgłoszonych przez czwórkę radnych z Klubu Radnych Niezależnych.

Dochody w górę… inwestycje w dół!

Chcąc zrozumieć sytuację, w jakiej stawiamy dziś Zarząd Gminy, przyjrzyjmy się przedłożonemu przez Panią Burmistrz projektowi budżetu gminy na 2020 rok. W bieżącym 2019 r. budżet wynosił 152 mln. zł. Wartość inwestycji to – 27.5 mln. zł. Na przyszły rok dochody budżetu gminy planowane są na poziomie 190 mln. zł., inwestycje – 38 mln. zł. (łącznie z zaciągniętymi obligacjami na kwotę 20 mln. zł.).

Nie trudno zauważyć, że pomimo rosnących z roku na rok dochodów – w budżecie zarezerwowano niewielką kwotę środków z przeznaczeniem na inwestycje. Dlaczego tak się stało? Spodziewam się, że z kilku (mikro i makroekonomicznych) powodów.

1. Obniżka stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów zweryfikują z pewnością optymistyczne założenia dotyczące dochodów budżetu gminy na 2020 rok.

2. Od 1 sierpnia br. wprowadzono ulgę podatkową dla młodych (do 26 roku życia), która już w tej chwili skutkuje obniżeniem wykonanych wpływów z tytułu udziału
w podatku PIT.

3. Na jesieni przegłosowano bezkrytycznie ulgę na odbiór odpadów wysokości 50% dla posiadaczy Karty 3+. Dla przypomnienia proponowałem, by ulgą tą objęte zostały rodziny jedynie najbardziej potrzebujące. Niestety, złożony przeze mnie wniosek zastosowania do ulgi kryterium dochodowego – upadł.

4. W czerwcu czeka nas kolejny przetarg na odbiór odpadów. Będzie drożej, co pokazują przetargi, właśnie rozstrzygnięte. Dlatego kluczową kwestią powinno być w najbliższym czasie skoncentrowanie się na uszczelnieniu systemu odbioru odpadów poprzez zmianę metody naliczania opłaty. Warto wziąć więc pod uwagę fakt, że prace nad jej wdrożeniem będą wymagały również istotnych nakładów finansowych.

5. Nie bez znaczenia na kondycję naszego budżetu będzie również to, że pomimo, iż Rząd zapowiada w 2020 r. wzrost o ponad 8 procent subwencji oświatowej to można już dziś założyć, że będzie ona znacznie niższa od środków, jakie zmuszeni będziemy wygospodarować na ten cel.

6. Wreszcie. Rok 2020 będzie ostatnim w perspektywie podziału środków unijnych. Jak wynika z wielu analiz, a także prowadzonej obecnie polityki Rządu – przyszła perspektywa, na lata 2021-24 nie będzie już dla nas tak hojna. Otwarte pozostaje dziś już jedynie pytanie, o ile mniej środków otrzymamy. Mądre samorządy o tym wiedzą. Stąd z rozwagą podchodzą do tworzonego planu finansowego.

Radni proponują kilkadziesiąt nowych zadań inwestycyjnych

Wracając do przygotowanego przez radnych wniosku, w którym otwiera się kilkadziesiąt nowych zadań inwestycyjnych, a których łączna wartość nominalna, co najmniej dwukrotnie przewyższa sumę zabezpieczonych w budżecie środków…

Wśród wspomnianych kilku propozycji radnych z Klubu Mieszkańcy Łomianek, dwa dotyczą zadań, które mają na celu poprawę funkcjonowania Urzędu (m.in. zakup sprzętu komputerowego) oraz Rady Miejskiej. Pozostałe dotyczą – inwestycji w infrastrukturę sportową oraz modernizację placów zabaw. Znalazło się tu również jedno zadanie, które – nie ukrywam – rodzi we mnie pewne wątpliwości. Mam na myśli tu przebudowę ulicy Żywicznej, której stan – według mojej oceny – nie wymaga dziś pilnych nakładów inwestycyjnych.

Nim przejdę jednak do pozostałych wniosków, warto powrócić na chwilę do kwestii zaplanowanej na 2020 rok
wysokości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Większość z nich ma znaleźć źródło w zaciągniętych obligacjach. Jest to kwota ok 20 mln. Urząd planował w ramach tej kwoty sfinansować kilka celowych, bardzo ważnych dla gminy, długo oczekiwanych inwestycji. Chciał między innymi: przebudować ulice Fabryczną i Długą, a także sfinansować budowę szkoły w Sadowej. Szkoły z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

Zobowiązania radnych – bez pokrycia

Radni z Klubu Radnych Niezależnych proponują otwarcie ponad 20 nowych zadań inwestycyjnych. To przewraca do góry nogami przedłożony radnym przez Panią Burmistrz plan finansowy. Nigdy jeszcze w historii Łomianek radni nie zaciągali w imieniu Zarządu Gminy tak wielu zobowiązań. Warto podkreślić – zobowiązań bez pokrycia. Otwarte zadania inwestycyjne, na których dziś widnieje 1.000 zł. trzeba będzie bowiem już niedługo wypełnić konkretnymi, realnymi kwotami.

Czy któryś z tych radnych – prywatnie – gotów byłby wziąć dziś na siebie zobowiązanie, że w przyszłym roku wybuduje dom, zakupi drogi samochód, czy zaplanuje kosztowną wycieczkę, mając na uwadze, że posiada, co prawda, stałą pracę, lecz żyje z miesiąca na miesiąc, zaś jedynym dodatkowym zastrzykiem finansowym będzie dla niego w przyszłym roku wypłata 13-tej pensji?

Zdejmują środki ze szkoły w Sadowej

Większość z zawartych we wniosku propozycji zakłada przesunięcia środków z być może mało spektakularnej, lecz ze względów bezpieczeństwa, najważniejszej dla Łomianek inwestycji tj. – przebudowy ulicy Fabrycznej. Zadanie to miało być pokryte z obligacji, jakie Urząd chce w przyszłym roku zaciągnąć. Radni zamierzają zdjąć również środki z budowy szkoły podstawowej z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Sadowej. Przesuwają środki te na inne zadanie – budowę szkoły podstawowej w Kiełpinie. Tak na marginesie, przeciwko budowie szkoły w Sadowej wypowiada się otwarcie przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych – radny Michał Naftyński. Z bardzo wielu względów – w przypadku akurat tego radnego – jest to dla mnie niezrozumiałe.

Wśród zadań są też takie, które mają na celu zaspokoić partykularne interesy określonych radnych…

W złożonym przez radnych wniosku są również zadania inwestycyjne, których realizację zaplanowano na gruntach o nieuregulowanym dotychczas stanie prawnym. Jest to w mojej opinii działanie skrajnie nieodpowiedzialne. Urząd nie ma bowiem zabezpieczonych
w budżecie środków na wypłatę odszkodowań. Wśród zadań są też takie, które mają na celu zaspokoić partykularne interesy określonych radnych. Przykładem takim jest wykonanie projektu i budowy ulicy Poziomkowej. Dla przypomnienia, ul. Poziomkowa na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej wykonana została, jeśli się nie mylę, 12 lat temu. Biegnie w większości przez środek pól. Jest wyasfaltowana i doświetlona gęsto ustawionymi latarniami. Czy naprawdę nie ma w gminie ważniejszych inwestycji do realizacji?

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a także nie do przewidzenia dziś skutki, przyjmowanego z uwzględnieniem życzeń radnych projektu budżetu, rekomenduję odrzucenie w całości złożonego przez radnych wniosku i poparcie przygotowanego przez Panią Burmistrz, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Budżetową, projektu budżetu na 2020 rok.

Realizacja wybranych zadań stanie się zasadna, gdy radni zapoznają się z wpływami z tzw. wolnych środków, które pojawią się w wyniku wykonania budżetu, na wiosnę przyszłego roku.

Marcin ETIENNE

Stanowisko - Budżet Gminy 2020

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

27 komentarzy

 1. Micha

  W końcu jakieś dyskusje i szukanie najlepszych dla Łomianek rozwiązań, a nie to co było przedtem radni zależni od burmistrz Ruieckiego i Dąbrowskiego grzecznie podnosili łapki na sygnał.

  Pewnie nie będzie łatwo, będą dyskusje, negocjacje, ale mam nadzieję, że będzie zgodnie z życzeniami mieszkańców, którzy są reprezentowani przez radnych.
  Spierajcie się, szukajcie najlepszych roziwązań, wyrażajcie swoje opinie! Od tego jesteście!

  Trzymam za wszstkich kciuki choć każdy kto choć ma trochę rozumu wie, że koszty w samorządach rosną by partia miałą czym dzielić.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Dobra robota

  Pan radny Marcin E. nie rozumie podstawowych potrzeb mieszkańców, byłam na sesji i bardzo mi się podobało wnioski które zgłosili radni z Klubu Radnych Niezależnych, Panowie; Michał Naftyński, Adam Salwowski, Tomasz Dąbrowski, Grzegorz Lenard i zostali poparci przez większość radnych tj 18, wnioski takie jak;
  1) Dokończenie stadionu piłkarskiego dla młodzieży, kwota; 1,6 mln
  2) Budowa nowej szkoły podstawowej w Kiełpinie, kwota; 2,5 mil,
  3) Budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach, kwota; 2 mln,
  4) Budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim, kwota; 2 mln,
  Gratulacje Panowie – dobra robota.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. mieszkaniec Łomianek

  Inwestycje są niezbędne dla rozwoju. Przez wiele lat rządów Burmistrza poprzedniej kadencji Tomasza H. Dąbrowskiego Łomianki powoli nadrabiały zaległości i prężnie się rozwijały. Wtedy też było trudno, a jednak Burmistrz sobie radził. Nie będzie zgody mieszkańców Łomianek na marazm, na brak inwestycji. Burmistrz musi tak działać, żeby rozwijać gminę, a nie „łatać dziury” i gasić pożary…a jak sobie nie radzi to trzeba go wymienić na takiego, który będzie pro rozwojowy

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Michal Naftynski

  Bardzo mi jest to przykro stwierdzić Marcienie, ale nie dajesz mi wyboru. Jesteś kłamcą, manipulatorem i rasowym politykiem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Rozważam pozwanie Cię o zniesławienie. Zwyczajnie kłamiesz oskarżając mnie o wypowiadanie się przeciwko budowie szkoły w Sadowej. Nigdy się nie wypowiadałem przeciwko. Moich dwóch synów ukończyło tę szkołę i bardzo wiele jej zawdzięczam. Byłem pierwszą osobą, która jej broniła i dalej będę to robił. Nie jest to jednak jedyna szkoła w gminie i błędem jest przeznaczanie wszystkich środków wyłącznie na nią. Komisja do Spraw Społecznych której jesteś przewodniczącym przez rok nie zrobiła nic dla oświaty w Łomiankach. Właśnie z tego powodu się z niej wypisałem. Jako jedyny radny głosowałeś przeciwko zmianie projektu uchwały budżetowej na ostatnim posiedzeniu. Stare przysłowie mówi – „jeśli jedna osoba nazwie Cię osłem nic sobie z tego nie rób, jeśli zrobi to pięć osób kup sobie siodło”. Naprawdę czasem warto milczeć i wyjść na głupca, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. zawiedziony

  Po roku widać, że zaczyna się awantura. A tak dużo sobe po Was obiecywaliśmy. Może byście w końcu spojrzeli dalej niż czubek własnego nosa i zaczęli współpracować dla dobra Łomianek?

  Mam nadzieję, że Pani Burmistrz Żebrowska nie da się wciągnąć w wasze awantury i będzie mogła w końcu pokazać coś sensowanego, bo pierwszy rok niczym nie zachwycił.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. Patryk Zajaczkowski

  Marcin średnio rozumiem dlaczego jesteś aż tak za szkołą w Sadowej skoro jest ona na uboczu Gminy. Czy nie byłoby lepiej najpierw wybudować szkołę gdzieś w okolicach Łomianek Dolnych i Kiełpina gdzie jest naprawdę dużo dzieci i przybywa przez rozwój tych miejscowości i dopiero za rok lub dwa rozpocząć rozbudowę szkoły w Sadowej??? Patrzmy na zapotrzebowanie a nie na marazm polityczny bo według mnie dzieciaki z Dziekanowa Bajkowego, Kiełpina i północnych Łomianek są na chwilę obecną ważniejsze gdyż chodzenie do szkół na dwie albo nawet trzy zmiany nie jest dla nich komfortowe i nie sprzyja w nauce. Ze szkołą w Sadowej zdążymy ale za dwa lata 🙂
  P.s żłobek też by się przydał w Łomiankach i nowy budynek urzędu bo w tej chwili są cztery :/

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Marcin Etienne

  @Patryku. Widzisz, problem w tym, że mnóstwo osób (również, jak widzę Ty) nie rozumie, jaka placówka ma powstać w Sadowej. Ja o „kinie”, Ty o „teatrze”. W Sadowej ma powstać szkoła z oddziałami integracyjnymi. Specjalnie dostosowana do potrzeb dzieci z różnym stopniem deficytu.

  Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem,z niepełnosprawnością sprzężoną).

  Nie pisz proszę, że „w Kiełpinie również potrzebna jest szkoła”. No chyba, że forsujesz budowę szkoły z oddziałami integracyjnymi w innym miejscu. Jeśli tak możemy powrócić do dyskusji dlaczego szkoła taka tam, a nie w Kiełpinie.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. nauczyciel

  Panie radny Naftyński gdzie są te wasze projekty budżetu? Jakiś projekt tej szkoły w Kiełpinie? Koncepcja chociaż? Bo wydaje mi się, że na fantazjach nie da się nic sensowanego zbudować. I żeby się nowu nie okaząło, że kolejny rok minie, a Pan będzie w swoim stylu fantazjować, dyskutować o niczym i wszystkim, zamiast zabrać się do roboty.

  0
  0
  Odpowiedz
 9. jak kolega, z kolegą

  Nafta w gadaniu o wszystkim i niczym jest najelepszy 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Anka

  Etienne mocno przesadził. Nie dziwię się Naftyńskiemu, że tak odpowiedział.
  Ogarnijcie się trochę bo zaczyna to śmierdzieć poprzednimi władzami i ich rozgrywkami personalnymi. Wstyd panowie.

  Życzę wszystkim refleksji podczas Świąt Bożego Narodzenia.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. brawo Czosnów

  W Łomnie Las – gmina Czosnów, blisko Sadowej, gdzie forsowana jest z uporem maniaka rozbudowa szkoły, leżącej na rubieżach gminy Łomianki, do której uczęszcza raptem kilkanaścioro (sic!) dzieci , duży deweloper na 26 hektarach chce wybudować 44 BLOKI czyli 3000 mieszkań dla co najmniej 6000 mieszkańców.

  Szkoła jest potrzebna, ale w Łomiankach Dolnych, gdzie przybywa mieszkańców i za kadencji obecnej Pani Burmistrz rozpoczęły się budowy blokowisk na 500 rodzin. Szkoda, że nowa panująca ekipa w urzędzie miejskim tego nie widzi…

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Referendum

  Według mojej opinii Łomianki, po zmianie władzy znalazły się w MARAŹMIE. Mieszkańcy są zirytowani może jednak REFERENDUM

  0
  0
  Odpowiedz
 13. .m.

  Pierwszy pół roku 2020 pokaże czy ta ekipa jest cokolwiek warta. Czy prace nad inwestycjami pojdą pełną parą.
  Poprzedni rok to czas kiedy musieli posprzątać po poprzednikach, a pewnie było co. W dodatku realizowali budżet poprzednika. Teraz radni i urmistrz szansę, która się już nigdy więcej nie powtórzy. Albo zapiszą się w historii Łomianek jako pomyłka, albo jako nowa jakość, na którą większość głosowała.

  A radni Etienn i Naftyński niech wezmą pod uwagę to, że mieszkańcy mają dość prywatnych animozji, to już było i mam nadzieję, że minęło.

  0
  0
  Odpowiedz
 14. WAŁY

  Szkół się co do zasady nie powinno budować na terenach zalewowych /powodziowych / a w Łomiankach Dolnych w razie zerwania słabych i zbyt niskich wałów będzie ponad 2-4 m wody.Szkoła co do zasady jest też miejscem ewakuacji w razie klęsk.Usytuowanie tam szkoły to pomysł zły.W razie powodzi Kiełpina od strony Rolniczej nie zaleje. .Należy się dziwić tym rodzinom i tym którzy wprowadzą się do budowanych tam budynków ,że za ciężkie pieniądze chcą mieszać na tym zalewowym terenie. Powodzie w Łomiankach od ponad 200 lat przychodzą co 30-40 lat ale ostatnio ich nie było.Teren pod ewentualna szkołę ma być podobno pozyskany tuż przy wale ale nie wiadomo kiedy i czy z w/w powodów należy tam stawiać szkołę.NA tym terenie od ponad 50 lat był zakaz zabudowy mieszkaniowej z powodu zagrożenia powodziowego A BLOKI POZWOLIŁA POSTAWIĆ TAM POPRZEDNIA WŁADZA ,KTÓRA ZNAŁA ZAGROŻENIE ALE WAŻNIEJSZE BYŁY INNE INTERESY nawet nie starała sie o remont słabych wałów w Łomiankach.

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Czosnów

  Łomianki Dolne nie są terenem zalewowym,(wyjaśnić należy, że Łomianki Dolne jak i pozostałe 80% Łomianek zagrożona jest zalaniem,nie są to tereny zalewowe) proszę nie manipulować. W Łomiankach Dolnych powstają blokowiska na 500 rodzin, oprócz powstającej zabudowy szeregowej,bliźniaczej,dwulokalowej więc budowa szkoły w Łomiankach Dolnych jest uzasadniona, również ekonomicznie. Jest również teren pod taką budowę, za to rozbudowa szkoły na rubieżach naszej gminy,na granicy z gminą Czosnów, gdzie wkrótce powstanie osiedle na 3000 mieszkań uważam, za nieuzasadnioną. Poza tym przy wysokiej wodzie Sadową również może zalać woda wydostająca się z Kampinoskiego Parku Narodowego, czego mieliśmy dowód w 2010r, gdzie w Sadowej wystąpiły miejscowo podtopienia, czego nie było w Łomiankach Dolnych

  0
  0
  Odpowiedz
 16. do wały

  Proszę nie manipulować sprawą bloków. Prace nad planem miejscowym zezwalającym na realizację bloków rozpoczęły się za panowania Burmistrza Pszczółkowskiego, zdaje się, że pod koniec jego kadencji (październik 2010r) wprowadzono też stosowne zmiany do studium (poprawcie mnie jeżeli się mylę). Potem na jednej z pierwszych sesji, po wyborach rzeczywiście uchwalono taki plan miejscowy. Przypadkiem budowa blokowisk rozpoczęła się jak wybory wygrała obecnie panująca w Łomiankach ekipa. Poprzedni Burmistrz Tomasz Dąbrowski blokował uzgodnienie wody i kanalizacji, dlatego deweloperzy nie mogli za jego kadencji rozpocząć budowy blokowisk.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. wędkarska

  Budowa równocześnie dwóch strażnic dla strażaków to jakiś absurd. Dlaczego nie po kolei, co sie stało że stały sie aż tak pilne? Gmina cierpi na nadmiar pieniędzy? Kolejna sprawa boiska, dlaczego wysiłek inwestycyjny nie rozłożyć na dwa lata, komu tak nagle potrzebne są trybuny i dla kogo, jezeli na istniejącym do lat boisku przy Rabbego są sporadycznie zapełnianie do połowy, a pełnych raczej nikt nie widział? A budowa ul Wędkarskiej, pzrez puste i niezabudowane tereny porośnięte burzanem i chwastami. To budowa dla mieszkańców czy dla deweloperów. Ile jest innych ulic zamieszkałych które nadal czekają na budowę?

  0
  0
  Odpowiedz
 18. Dobra robota

  Burmistrz (1 osoba + cały Urząd Miejski ponad 100 pracowników)jest organem WYKONAWCZYM.

  Rada Miejska w Łomiankach (21 radnych wybranych ze wszystkich rejonów naszej gminy) jest organem UCHWAŁODAWCZYM.

  Radni decydują o Budżecie a Burmistrz wykonuje ich decyzje.
  I tak;
  Budowa nowych strażnic dla OSP w mojej ocenie jest słuszna, poprawia to nasze bezpieczeństwo.
  Budowa stadionu dla młodzieży (dokończenie budowy) jest potrzebne, są projekty i należy je zakończyć.
  Budowa ul. Wędkarskiej – domyślam się że Pan mieszka przy tej ulicy, ale gdyby Pan przychodził na zebrania osiedlowe to by Pan wiedział że ta ulica jest w budżecie od 2017 – bo wnioskowali o to mieszkańcy do radnego Salwowskiego, ale stan tej ulicy jest katastrofalny, ja mieszkam przy ul. Rolniczej i codziennie jadę ul Wędkarską (dziura na dziurze).

  0
  0
  Odpowiedz
 19. arbi

  Pani Marcinie proszę aby w ramach uczciwości do której tak Pan nawołuje odpowiedział Pan na pytanie postawione 05.08.2019 pod Pańskim postem „33,68 zł. – trochę matematyki…”. Lubię matematykę i chętnie podejdę do tematyki kosztów gospodarki śmieciowej od tej strony.
  PS Zarzuca Pan poprzednikom (niech już nie wracają) brak odpowiedzi na zadawane im pytania. Na razie Pan sam popełnia i ten błąd.

  0
  0
  Odpowiedz
 20. Marcin Etienne

  @arbi

  Cyt. „Proszę podać procentowy udział poszczególnych składników w ogólnych kosztach funkcjonowania systemu. Pisząc składniki mam tu na myśli podział: odpady zielone, odpady do przetworzenia (papier, plastik, szkło), odpady gabarytowe i poremontowe, elektrośmieci itd. Niezmiernie mnie i sąsiadów to interesuje.”

  Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tego typu wyliczeniem udziałów procentowych na frakcje. Nie tylko w Łomiankach, ale również w innych ościennych gminach. Oczywiście, jeśli jest Pani zainteresowana tym tematem, chętnie zorganizuję spotkanie z burmistrzem Pawłem Bohdziewiczem i pracownikiem merytorycznym z Wydziału Ochrony Środowiska, na który zostanie Pani zaproszona. Bardzo proszę o informację zwrotną – czy jest Pani zainteresowana takim spotkaniem (marcin.etienne@gmail.com).

  0
  0
  Odpowiedz
 21. witold

  Od dawna tutaj nie zaglądałem, ale dzisiaj po przejrzeniu nowego wydania lomianki.info obejrzałem przebieg sesji Rady dotyczącej budżetu Łomianek 2020, wróciłem do wypowiedzi radnych komentujących uchwalony budżet Łomianek na 2020 r. i nasunęły mi się pewne wnioski.

  1. Szanowni Państwo Radni, to Wy jesteście organem uchwałodawczym, to Wy decydujecie o ostatecznym kształcie budżetu, wydatkach i kwotach na nie przeznaczonych. Nie rozumiem komentarzy w stylu „najgorszy budżet”, „radni nie są zadowoleni”, „budżet nierozwojowy”, „spodziewam się niewykonania budżetu, co może doprowadzić do nieudzielenia Burmistrz Łomianek absolutorium”. To tylko część komentarzy, ciekawe jak komentują budżet inni Radni. Po co jesteście w Radzie, po co wprowadzacie tyle poprawek, wiedząc, że część z nich jest niewykonalna z różnych względów, wiedząc, że kolejne poprawki będą generować deficyt i konieczność sfinansowania go z obligacji. Dlaczego nie myślicie o harmonijnym, zrównoważonym rozwoju Łomianek, a prześcigacie się w „genialnych” pomysłach na takie czy inne inwestycje, kolejne wydatki, krytykując się nawzajem i wytykając sobie partykularne interesy, dowodząc swoje racje w stylu „bo moja racja jest bardziej mojsza, niż twoja, a moja racja jest najmojsza”, cytując za klasykiem filmu. To Wy generujecie deficyt, zapominając o warunkach, w których dzisiaj, w ramach „dobrej zmiany” funkcjonują samorządy w Polsce.

  2. Pytania do Pani Burmistrz, czy będzie realizowała zapisane inwestycje i w jakiej kolejności, są, powiem szczerze, żałosne. Nie chcę oceniać Pani Burmistrz, zarzucać jej to, czy tamto, bronić, bo za mało wiem. Podziwiam jednak Panią Burmistrz za trafną odpowiedź, ze Rada uchwala, a Burmistrz, jako organ wykonawczy musi wykonać budżet. Przerzucanie wyłącznej odpowiedzialności na Panią Burmistrz i cały Zarząd jest nieodpowiedzialne. My mieszkańcy, bez względu na opcje, czy sympatie, wybraliśmy Was Radnych, oczekując mądrej, odpowiedzialnej pracy w Radzie, ale widać, że nasze łomiankowskie piekiełko ma się bardzo dobrze.

  3. A teraz kilka kamyczków do ogródka Panów Radnych, którzy na łamach lomianki.info podzielili się swoimi uwagami:
  pan Piotr Bartoszewski – Pana opinia, że to najgorszy budżet w historii Łomianek jest delikatnie mówiąc nie na miejscu, jakby budżety za czasów panowania burmistrza pana Tomasza Dąbrowskiego były genialne. Powtórzę po raz kolejny, to Wy jako radni, uchwaliliście ten budżet wciskając całą masę wydatków i generując deficyt. Czy w trakcie dwóch ostatnich kadencji nie było rozdmuchanych wydatków bieżących? A czemu miały służyć doroczne inscenizacje Bitwy Łomiankowskiej? Żeby chociaż raz jej rozstrzygnięcie było inne…. A ten nowy stadion – nie było nic ważniejszego? A remont ulicy Warszawskiej – potrzebny, to fakt. Szkoda tylko, że po większych deszczach pływamy, bo woda spływa na niżej położone chodniki, a zatoczki parkingowe usytuowane są tak, że wyjazd z bocznych ulic grozi wypadkiem, bo stojące samochody zasłaniają widoczność. Inwestycje w istniejących szkołach – dramat, zamiast inwestycji, ciągłe cięcia wydatków. Mówi Pan, że na utrzymanie i odśnieżanie chodników przeznaczono aż 3,1 mln zł (w 2019 koszt wynosił 960 tyś zł). Zapomniał Pan, że zima była raczej mało śnieżna. Jak dotąd nadal jej nie widać, więc i koszt odśnieżania będzie raczej zerowy. Może w grudniu sypnie, ale to już będzie końcówka roku, to i oszczędności będą. Gdyby spadł śnieg i ulica nie byłaby odśnieżona (raczej już to nam nie grozi), byłby Pan pierwszy podnoszący raban, że gmina nie odśnieżyła. Znamy już Pana wystarczająco dobrze. Proponowałbym jeszcze przestać wzdychać do eks-burmistrza pana Tomasza Dąbrowskiego, bo jego czas już minął. Arogancja jego ekipy była doskonale znana w Łomiankach i okolicach…

  4. Pan Michał Naftyński – wymiana komentarzy, kto kłamie, a kto nie, do niczego nie prowadzi. Ma Pan sporo racji, to prawda. Mam jednak wątpliwości co do sprawnego projektowania budżetu 2021 r.przez radnych. To dopiero będzie koncert życzeń, wywlekanych uraz, forsowania radosnych pomysłów. Patrząc, jak toczyła się dyskusja nad obecnym budżetem, ile było poprawek, jakich, raczej nie spodziewałbym się poczucia odpowiedzialności za zrównoważony rozwój Łomianek, a raczej ciągania przykrótkiej kołderki w swoją stronę.

  5.Pan Marcin Etienne – jeśli spodziewa się Pan niewykonania budżetu i w konsekwencji nieudzielenia Burmistrz absolutorium, to dlaczego budżet jest w takim kształcie? Czy to ma być mina, na którą wpychacie Panią Burmistrz. jeszcze raz powtórzę – to Wy uchwaliliście taki budżet, zakres inwestycji i wydatki, które Burmistrz jako organ wykonawczy będzie musiała realizować. Ciekawe, czy będziecie o tym pamiętać, gdy będzie potrzeba wprowadzania zmian. Dalej będzie koncert życzeń, czy trzeźwa ocena sytuacji???

  6.Pan Grzegorz Bryk – Pan chyba zapomniał, jak wprowadzona „dobra zmiana” rzutuje na sytuację samorządów w Polsce, nie tyko Łomianek, ale znacznie mniejszych i słabszych finansowo. Programy Senior+, Maluch+, PKS+, Mosty+, Mieszkania+ to wielka fikcja. Skoro trzeba łatać dziury chociażby wynikające z tzw. reformy systemu edukacji (zadania przerzucono na samorządy, koszty również), to nie ma się co dziwić, że brakuje na inne pozycje. Fundusze zewnętrzne nie rozwiążą problemów systemowych, z jakimi zmagają się samorządy. A jakie środki są dostępne – zaklinanie dostępności funduszy zewnętrznych, czytaj unijnych – to już inna kwestia.

  Nie wiem, czy gdzieś jest dostępna lista wszystkich wprowadzonych poprawek, czego dotyczyły, ile będą kosztować, który z radnych je zgłosił. Może warto byłoby je udostępnić, żeby mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać i sami ocenić ich racjonalność, ocenić, gdzie kończy się troska radnych o rozwój Łomianek, a gdzie zaczyna się przepychanie własnych interesów w imię tzw. „realizacji obietnic wyborczych”, o ile ma to jakikolwiek związek ze składanymi obietnicami.

  0
  0
  Odpowiedz
 22. Marcin Etienne

  Do #witold

  Ad 5. Przypomnę Panu, że ja nie głosowałem za tym budżetem.

  0
  0
  Odpowiedz
 23. Witold Gawda

  Wszystkich, którzy pytają mnie, co miałem na myśli w w tekście podpisanym „Witold”, informuję, że autora muszą szukać gdzie indziej bo akurat z tą publikacją nie miałem nic wspólnego.

  0
  0
  Odpowiedz
 24. witold

  Do Marcin Etienne

  Pana tłumaczenie jest w stylu dykteryjki o zawalonym budynku. Szukano winnych. Byli wszyscy – woda, piasek, cegły i tylko cement miał alibi, bo go tam nie było.

  0
  0
  Odpowiedz
 25. cyklista

  Warto wspomnieć, że ponoć również akcja Rowerowy Maj w Szkołach została wykreślona z budżetu, tylko pogratulować podejmowanych decyzji… nowej jakości ciąg dalszy

  0
  0
  Odpowiedz
 26. arbi

  2020-01-16, 20:12 „Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tego typu wyliczeniem udziałów procentowych na frakcje.” Aż trudno w to uwierzyć. Przecież wiadomym musi być zapotrzebowanie na podstawowe frakcje (metal/plastik, papier, szkło, zmieszane, zielone, gabaryty, pobudowlane, elektrośmieci) a co za tym idzie muszą być znane przeznaczone na nie kwoty. A to już prosta ścieżka do określenia procentowego udziału w całości.

  0
  0
  Odpowiedz
 27. zmiany,zmiany

  Cóż pozostaje jedno: zmiana Burmistrza w drodze REFERENDUM, zanim Łomianki ostatecznie upadną.
  Po prostu dużo mieszkańców Łomianek ma już dość obecnie panującej ekipy.

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *