www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Stanowisko KOŁ w sprawie referendum

19 listopada 2006 roku będzimy mogli się wypowiedzieć w sprawie północnego wylotu trasy S7 z Warszawy. Kontrowersje budzi nawet nie sam przebieg trasy… kontrowersyjna jest również forma i treść referendum.

Otrzymaliśmy od Komitetu Obywatelskiego Łomianek pismo, w tej sprawie skierowane do Pani Wiesławy Niegodzisz z Gminnego Centrum Informacji UMiG Łomianki.Poniżej jego treść.


Łomianki, dn. 9.11.2006

Komitet Obywatelski Łomianek
stowarzyszenie zwykłe 34/05
ul. Sasanki 16
05-092 Łomianki
tel. 607 218 935

Pani Wiesława Niegodzisz
Gminne Centrum Informacji
UMiG Łomianki

dot.: referendum w sprawie trasy ekspresowej przez Łomianki

Szanowna Pani!
Dowiedzieliśmy się, że UMiG, w jakiejś formie, w ramach Gazety Łomiankowskiej lub wydania specjalnego, zbiera opinie na temat referendum. Wiemy, że zwróciła się Pani w tej sprawie do Stowarzyszenia Obrońców Doliny Wisły. Przykro nam, że ignoruje Pani istnienie naszego Stowarzyszenia, choć już mieliśmy przyjemność korespondować z Panią, a nawet spotkać się bezpośrednio w sprawie wniosku UMiG na dofinansowanie kanalizacji z UE.

W związku z powyższym przedkładamy stanowisko KOŁ w sprawie referendum. Uprzejmie prosimy o przekazanie go kompetentnej osobie zajmującej się sprawą i opublikowanie w najbliższym czasie,przed referendum.

NASZE STANOWISKO.

1. Od początku uważaliśmy, że tak poważnymi sprawami jak projektowanie tras ekspresowych powinni zajmować się kompleksowo specjaliści – inżynierowie i ekolodzy.

2. Punkt wylotu S-7 z Warszawy jest częścią rozwiązań drogowych Warszawy, natomiast kolejne wersje przebiegu trasy ekspresowej przez Łomianki zlecone przez UMiG odpowiadały jedynie na pytanie jak poprowadzić ją przez Łomianki “po wale” bez uwzględnienia kompleksowego całej aglomeracji tj. Warszawy i Łomianek. Są więc niekompletne.

3.Pytania w referendum są zmanipulowane. Uwzględniają istnienie w planach wojewódzkich trasy “legionowskiej”. Ale w pytaniach przeciwstawione są : “trasa po wale” tzw.STN (bez trasy “legionowskiej”) lub trasa “mszczonowska” wraz z trasą “legionowską”.

4.Dla wyjaśnienia niezorientowanym. Trasa “legionowska” to most na Wiśle i droga wojewódzka biegnąca od Jabłonnej do ul. Kolejowej. Nie ma jej w “Strategii woj. Mazowieckiego do roku 2020”, ale istnieje w planach województwa.

5.Zwolennicy STN “trasy po wale” zakładają, że po jej wybudowaniu trasa “legionowska” będzie kończyć się na węźle z STN i nie pobiegnie dalej przez Łomianki aż do ul. Kolejowej.
Oznacza to, że mają nadzieję iż województwo odstąpi od realizacji całej trasy “legionowskiej” wg. obecnych planów.
Budowa STN nie wyklucza jednak możliwości budowy trasy “legionowskiej”.
Równie dobrze można zakładać, że po wybudowaniu mostu Północnego trasa “legionowska” straci na znaczeniu i w ogóle będzie można z niej zrezygnować.

6.Znakomita większość społeczności łomiankowskiej nie orientuje się w obiektywnych uwarunkowaniach wyboru przebiegu tras ekspresowych.

7.Tak więc pytania w referendum powinny brzmieć:
czy jesteś za Samorządową Trasą Nadwiślańską – jedno pole na krzyżyk
czy jesteś za trasą “mszczonowską” – jedno pole na krzyżyk
nie mam zdania w sprawie powyższych pytań – jedno pole na krzyżyk
czy jesteś za trasą “legionowską” – tak – nie
Do wyboru : jedno pole i tak-nie.

Dopiero wtedy można uzyskać obiektywny obraz poglądu społeczności łomiankowskiej na przebieg trasy ekspresowej i wojewódzkiej.

Na pytania sformułowane i uchwalone przez Radę Miasta i Gminy nie ma sensownej odpowiedzi i jest to czysta manipulacja wyborcza burmistrza Sokołowskiego.Takie referendum jest bezwartościowe.
Nasza opinia może być opublikowana jedynie w całości, bez skrótów i pojedyńczych zdań wyrwanych z całości.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Zarządu
Komitetu Obywatelskiego Łomianek
Andrzej Rusiecki


redakcjalomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *