www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Statut Gminy w wersji KWW T.Dąbrowskiego

Statut Gminy jest dla lokalnej społeczności niczym Konstytucja. Określa bowiem ustrój wewnętrzny gminy i reguluje zakres działania jednostek pomocniczych.

Pod obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach trafił projekt uchwały zmieniającej ten jakże ważny dla każdego mieszkańca naszej gminy dokument. Nowy statut w wyraźny sposób ogranicza możliwości działania jednostek pomocniczych oraz samej rady miejskiej. Daje dodatkowe prerogatywy burmistrzowi. Głosowanie na najbliższej sesji 2 października. Choć wynik z góry jest przesądzony.

Dla przypomnienia…

W kwietniu 2013 roku powstała przy Radzie Miejskiej doraźna Komisja Rady Miejskiej w Łomiankach do opracowania propozycji zmian statutu Gminy Łomianki. Komisji przewodniczył radny Jan Mazan. Uchwalony przez Radę Miejską ubiegłej kadencji statut został w kilku jego obszarach zaskarżony przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Komisja dokonała stosownych zmian, lecz niestety burmistrz nie ogłosił w ustawowym terminie kolejnych konsultacji. W ten sposób cała praca zespołu trafiła do kosza.

W październiku, podczas XX sesji RM, ukonstytuowała się nowa doraźna Komisja Statutowa składająca się z radnych KWW Tomasza Dąbrowskiego. Zgłoszeni przedstawiciele z Klubu Radnych Niezależnych nie zostali do niej w ogóle dopuszczeni.

W marcu tego roku, w imieniu mieszkańców Łomianek złożyłem na ręce burmistrza propozycje zmian do statutu. W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt mieszkańcom, w szczególności Jankowi Mazanowi, przewodniczącym rad osiedlowych, sołtysom oraz członkom Fundacji Inicjatyw Obywatelskich „Dialog” za ogromny wkład pracy, jaki włożyli w opracowanie uwag do proponowanych zmian w statucie.

Niestety działająca przy burmistrzu doraźna Komisja Statutowa odrzuciła wszystkie merytoryczne uwagi przez nas zgłoszone. Niemal konfidencjonalnie. W 15 minut. W sposób jawnie wyreżyserowany.

Nowe zmiany w statucie w znaczny sposób ograniczą rolę radnych Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych. Dla przykładu:

– wykreślono zapis mówiący o tym, że wniosek o sesję nadzwyczajną winien zawierać uzasadnienie konieczności zwołania sesji;
– nie zgodzono się, by inicjatywę uchwałodawczą posiadało również co najmniej 50 mieszkańców;
– z 14 dni do 7. skrócono obowiązek powiadomienia radnych o zbliżającej się sesji RM;
– usunięto 10 dniowy termin, który obligował Urząd do wyłożenia protokołu z sesji;
– powstały nowe zapisy ograniczające możliwość wypowiadania się radnych podczas sesji;
– z 14 do 30 dni wydłużono czas odpowiedzi na składane interpelacje itd.

Podczas Komisji Społecznej padło pytanie do radnego Pawła Słupskiego-Kartaczowskiego PiS/KWW Tomasza Dąbrowskiego – dlaczego odrzucono niemal wszystkie poprawki mniejszości radnych. Padła krótka odpowiedź – „BO TAK”.

Mam nadzieję, że w razie podjęcia przez radnych na najbliższej sesji uchwały statutowej Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera otworzy postępowanie w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Marcin ETIENNE


Zrób sobie statut
Teatr marionetek

 


Załączone dokumenty:
Zgłoszone propozycje zmian.pdf
Nowy statut w wer. PiS-KWW TD.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. tutka

  KTOŚ WIDAĆ MA NADZIEJĘ NA PEŁNIENIE PEŁNi WŁADZY.

  Obstawiam że ambicjonalnie wielki zastępca szykuje sobie stanowisko i atrybuty władzy.
  Ale PiS może mu zrobić niezłego psikusa.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Janek

  Zacytuję klasyka „Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy”

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *