www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

STOPA ADAM
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Miasta z listy KW PO RP; okręg I (Łomianki Majowe), lista 4, pozycja 6.

Krótką informację o kandydacie.
Jestem mieszkańcem Łomianek nieprzerwanie od ponad 50 lat. Obecne wybory są moim debiutem wyborczym. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego (mam doktorat), zaś moją wielką pasją od zawsze jest rower.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
W przeszłości wielokrotnie brałem czynny udział w rozmaitych akcjach społecznych na rzecz swojej okolicy. Były to starania o remont bardzo sfatygowanej sieci elektrycznej, o przeprowadzenie gazociągu, jak również wielomiesięczne i uporczywe zabiegi o rozpoczęcie przebudowy i polepszenie bezpieczeństwa na ulicy Majowej. Wprawdzie po raz pierwszy jestem kandydatem do Rady Miasta, niemniej zawsze bardzo żywo interesowałem się naszymi wspólnymi sprawami. W czasie mijającej kadencji często uczestniczyłem w sesjach Rady Miasta oraz w zebraniach poszczególnych komisji – dało mi to dobrą, bieżącą znajomość stanu miasta i gminy, trudności oraz problemów pozostających do rozwiązania.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Pragnę być jak najbardziej rzetelnym przedstawicielem mieszkańców w Radzie. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na:
– rozwiązywanie kwestii komunikacyjnych naszej miejscowości, komunikacji wewnętrznej, a przede wszystkim – połączeń z Warszawą. Chcę brać udział we wszystkich działaniach, które mogą doprowadzić do budowy nowych skrzyżowań
ulicy Kolejowej (zwł. kluczowego skrzyżowania z ul. Brukową) i przyczynić się do odkorkowania Łomianek, tak dotkliwego zwłaszcza w godzinach szczytu,- po ukończeniu rozpoczętej właśnie dużej przebudowy Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpitalnej – na poszerzenie zakresu specjalizacji lekarzy, otwarcie nowych gabinetów, uruchomienie sprawnej pomocy nocnej, wreszcie na umożliwienie zapisywania się na wizyty przez Internet, bez kolejek do rejestracji,
– również na to, by nasza „Gazeta Łomiankowska”” stała się w większym niż dziś stopniu, gazetą wspólną dla Urzędu, samorządu i mieszkańców, tak by była otwarta na różne punkty widzenia oraz głosy i opinie wszystkich zainteresowanych.

Przyrzekam dołożyć wszelkich wysiłków, aby godnie i sprawnie pełnić funkcję radnego.

http://adam.stopa.dorady.org/

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *