www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Strategia rozwoju Łomianek

Jak informuje Urząd Miasta w Łomiankach… 26 lutego 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie połączonych komisji Rady Miejskiej, poświęcone omówieniu projektu dokumentu pt. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Łomianki do 2020 roku.

Podczas spotkania eksperci z Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego SGH omówili opinie i recenzje oraz uwagi szczegółowe do projektu dokumentu, które wpłynęły w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych. Poddano pod dyskusję zebranych zasadność uwzględnienia w dokumencie zmian wynikających z powyższych konsultacji.

Dotyczyły one w szczególności: określenia, co oznacza zasada zrównoważonego rozwoju w przypadku naszej gminy; roli samorządu lokalnego w tworzeniu strategii innowacji w gminie, szczególnie w odniesieniu do sektora gospodarczego; formy dokumentu Strategii, zapewniającej to, aby był czytelny dla mieszkańców i jednocześnie spełniał – co do zawartości – wymogi Unii Europejskiej, niezbędne przy występowaniu o środki programów operacyjnych UE w latach 2007-2013.

W trakcie spotkania eksperci omówili także przygotowany równolegle ze Strategią Wieloletni Plan Finansowy Gminy Łomianki na lata 2007-2018.

W przygotowaniu jest trzeci z istotnych dla rozwoju gminy dokumentów – Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Łomianki do roku 2015.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Strategia rozwoju Łomianek

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *