www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Straż Miejska w Łomiankach

ul. Warszawska 87, 05-092 Łomianki
tel. 22 751 35 03
Telefon alarmowy: 986

https://strazmiejska.lomianki.pl

Komendant – mgr Marcin Węgiełek
Komendant Straży Miejskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 13:00 do 17:00.

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy