www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Stypendium szkolne dla uczniów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomiankach przypomina o możliwości składania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Wnioski przyjmowane będą od 1-15 września 2020 roku w siedzibie OPS w godz. urzędowania.

STYPENDIA SZKOLNE – może je otrzymać uczeń, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć:
– dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
– opinię dyrektora szkoły o uczniu
– oświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 & 2 kpa).

Wszelkich informacji o świadczeniu udziela inspektor ds. kancelaryjnych i stypendiów szkolnych tel. 22 751 90 57 wew. 101

źródło: OPS Łomianki

Stypendium szkolne dla uczniów

Stypendium szkolne dla uczniów

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *