www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Święto Niepodległości w Dąbrowie – inne spojrzenie

Od Pana Jerzego Serzysko – Radnego Powiatu mijającej kadencji, uczestnika wydarzeń – otrzymaliśmy krótkie sprawozdanie z kontrowersyjnych obchodów Święta Niepodległości w Dąbrowy Leśnej, z którego relację wcześniej przysłał nam Pan Grzegorz Porowski.


W kościele na mszy w dniu 11 listopada 2010 roku spotkali się: delegacja kombatantów z koła Łomianek, kombatanci grupy Kampinos z Bielan, delegacja straży miejskiej, mieszkańcy, przedstawiciele komitetów wyborczych, urzędujący burmistrz, przewodniczący rady miejskiej, radni gminni i powiatowi, sygnalista. Szczególnie licznie zgromadzili się członkowie komitetu ŁnŁ oraz TŁ.

Do kościoła wprowadzono poczty sztandarowe, sygnalista odegrał hasło wojska polskiego. Odbyła się msza święta ze sztandarami i sygnałami wojskowymi w trakcie jej trwania. Po zakończonej mszy prowadzący takie uroczystości z upoważnienia urzędu gminy oficer WP, wydał tradycyjnie komendę „”poczty sztandarowe na moją komendę baczność i za mną marsz, sztandary wyprowadzić””. Sygnalista w tym czasie grał marsz Pierwszej Brygady. Poczty sztandarowe, delegacja urzędu miasta, część radnych i mieszkańców wyszła z kościoła. Zaczęto formować kolumnę do wymarszu. Poczekano jakiś czas, a ponieważ nikt więcej nie wychodził z kościoła, wyruszono kolumną w kierunku pomnika. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

Oficer WP wydawał stosowne komendy dotyczące procedur wprowadzania, składania wieńców, wyprowadzania pocztów sztandarowych. Poczty sztandarowe po ogłoszeniu zakończenia uroczystości zdemontowały drzewce i schowały sztandary do pokrowców. Panowie od pocztów sztandarowych kombatantów z Łomianek i straży miejskiej odjechali a panowie kombatanci z Żoliborza pieszo wrócili do oczekującego ich pod kościołem Ł-autobusu. Autobus nieodpłatnie zabezpieczył, na prośbę kombatantów grupy Kampinos z Żoliborza, referat promocji urzędu miejskiego. Jak to się stało, że poczet sztandarowy kombatantów grupy Kampinos po raz kolejny pokonał trasę ze sztandarem do pomnika?.

Uważam za niezrozumiałe i anormalne, żeby w ciągu jednej godziny poczet sztandarowy uczestniczył dwukrotnie praktycznie w tej samej uroczystości, obsługując dwie różne delegacje.

W kościele, po zakończonej mszy świętej, burmistrz poprzedniej kadencji z mównicy prowadził akcję propagandowo-patriotyczną. Fakt taki miał w tym dniu miejsce. Pan Łucjan Sokołowski po odśpiewaniu jednej pieśni patriotycznej przeszedł do monologu w trakcie którego przestawił zebranym w kościele jak to określił, pana Jana Grądzkiego, swojego faworyta w wyborach na burmistrza, wygłosił krótką charakterystykę kandydata w której określił preferencje wyborcze wyrażając się w samych superlatywach o jego przygotowaniu do objęcia tego stanowiska.

Osobiście uważam za niedopuszczalne i daleko niestosowne wykorzystywanie pomieszczeń świątyni do prowadzenia agitacji wyborczej i promowania jednego z kandydatów na burmistrza z wykorzystywaniem symboli patriotycznych dla osiągnięcia określonych celów propagandowych.

Jerzy Serzysko

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *