www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Szkieletowa sieć teleinformatyczna

W dniu 19 października o godz.10:00 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Starostę Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie projektu budowy na terenie Powiatu szkieletowej sieci teleinformatycznej. Projekt bedzie realizowany przy współudziale środków z funduszy unijnych. Przy pomocy takiej sieci będą mogły być połączone jednostki administracji samorządowej ze służbami mundurowymi oraz zarządzaniem kryzysowym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz gminnych z terenu Powiatu jak również Powiatowej Komendy Policji oraz Straży Pożarnej.

Sieć taka rozbudowana o systemu monitoringu wizyjnego ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na terenie Powiatu, poprzez możliwość natychmiastowej reakcji na zaistniałe zagrożenie lub nawet możliwość przewidywania zaistnienia zagrożenia. Zaproponowany sposób budowy w/w sieci przewiduje w pierwszym etapie wybudowanie połączenia przy użyciu technologii Wimax a w kolejnych etapach w miarę możliwości, budowę połączeń światłowodowych. Z sieci tej będą mogli również korzystać mieszkańcy Powiatu w celu uzyskania dostępu do Internetu, telewizji jak również innych nowych technologii przyszłości. Na spotkaniu zaprezentowane zostały również systemy do identyfikacji osób na podstawie zdjęć jak również miała prezentacja nowego rodzaju fotoradarów umożliwiających wykonywanie zdjęć z prędkością 700kl/min oraz automatyczne rozpoznawanie pojazdu na podstawie nr rejestracyjnego.

źródło: Powiat Warszawski Zachodni – www.pwz.pl
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *