www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

SZOSTEK TOMASZ
– kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, KW Prawo i Sprawiedliwość. Lista 5, miejsce 7, okręg – obszar miasta i gminy Łomianki.

Krótką informację o kandydacie.
W 1991 r. ukończyłem Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, jestem żonaty, mam 44 lata, od dziecka moje serce bije w Łomiankach. W latach 80 – tych uczestniczyłem w działaniach opozycji niepodległościowej, byłem wydawcą i redaktorem kilku pism niezależnych, współorganizowałem druk, kolportaż i podziemne struktury. W 1986 r. wspólnie z przyjaciółmi z Łomianek założyłem warszawski oddział Solidarności Walczącej, ogólnopolskiej organizacji antykomunistycznej, która walczyła o wolną i solidarną Polskę http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Tomasz_Szostek . Po upadku komunizmu prowadziłem działalność gospodarczą, w chwili obecnej przebywam na przymusowej rencie. Od 2007 uczestniczę w projekcie naukowym IPN pn. „Encyklopedia Solidarności”, jestem autorem kilkunastu biogramów i haseł rzeczowych. Jestem współzałożycielem Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca – Oddział Warszawa”. Za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce w 2007 r. zostałem odznaczony przez Prezydenta RP śp. L. Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
W III RP zaangażowałem się w inicjatywy o zasięgu ogólnokrajowym, które w sposób pośredni odnosiły się do problemów lokalnej społeczności. Z tego względu moja rola ograniczyła się do biernego uczestnictwa w życiu Łomianek. Obserwowałem, analizowałem i wyciągałem wnioski z przemian jakie zachodziły w naszym otoczeniu. Niestety, jestem rozczarowany ich efektem, gdyż nie takich przemian oczekiwałem. O ich kształcie decydowały nie czynniki merytoryczne ale partykularyzm, waśnie, wzajemne uprzedzenia oraz „kiełbasa wyborcza”. Zabrakło rozsądku, perspektywicznego myślenia i konsekwencji w działaniu dla wspólnego dobra. Istotne sprawy i problemy obywatela pozostały na samym końcu „łańcucha pokarmowego” politycznej wojny. Nie każdy prawidłowo zrozumiał sens swojego powołania, gdyż praca radnego „…jest związana z dużą odpowiedzialnością, to służba człowiekowi, która wymaga poświecenia interesów prywatnych. Chcąc służyć człowiekowi trzeba być zobowiązanym moralnie. Teoretycznym zapleczem dla tego rodzaju zobowiązań jest etyka, a więc o jakości pracy radnego decyduje jego odpowiedzialność moralna” /prof. L. Zgoda/ . Tego nam brakuje, dlatego zdecydowałem się na start w tych wyborach.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jestem kandydatem KW Prawo i Sprawiedliwość. Uznałem, iż to ugrupowanie stworzyło kompleksowy i rzetelny program samorządowy http://www.pis.org.pl/dokumenty.php ,którego realizacja ma szanse uczciwego przyspieszenia procesu rozwoju wszystkich regionów w Polsce, w tym również Łomianek. W przypadku uzyskania mandatu do reprezentowania Państwa w Radzie Powiatu będę zabiegał o:
– usprawnienie pracy urzędów powiatowych, głównie Referatu Architektury i Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które często stosują obstrukcję przy wydawaniu wiążących decyzji względem inwestorów;
– zwiększenie nakładów finansowych z budżetu powiatu przeznaczonych na rozwój infrastruktury w Łomiankach m.in. modernizację dróg, budowę nowego Liceum z klasami o profilu artystycznym, rozwój i utrzymanie Domu Opieki Społecznej w Sadowej;
– przejrzystość w zawieranych przetargach, zwiększenie roli mieszkańców w podejmowaniu decyzji poprzez wprowadzenie w kontrowersyjnych projektach konsultacji społecznych;
– pozyskanie środków min. z funduszy unijnych na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla przychodni przy ul. Szpitalnej, zwiększenie zakresu prowadzonych badań profilaktycznych;
– wzrost bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej, organizację szkoleń dla służb i obywateli, stały monitoring działań władz odpowiedzialnych za modernizację wałów przeciwpowodziowych, usprawnienie systemu wczesnego ostrzegania w przypadku klęsk żywiołowych;
Jeżeli przedstawione priorytety są zbieżne z Państwa oczekiwaniami proszę o poparcie w najbliższych wyborach samorządowych.

Osoby zainteresowane historią i polityką zapraszam do odwiedzenia strony Stowarzyszenia „Solidarność Walcząca – Oddział Warszawa”: www.solidarni.waw.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...