„Przestrzeń relacji”- Zapraszamy do trzeciej edycji grupy terapeutycznej dla dorosłych. Uczestnictwo w spotkaniach grupy terapeutycznej poprawia relacje interpersonalne, uczy...