Mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w ankiecie, czy chcą zmienić nazwę Nowego Dziekanowa na Dziekanów Nowy. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 11 do 21 marca 2016...