www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

O klimacie w Łomiankach // VIDEO

O klimacie w Łomiankach // VIDEO

Młodzieżowa Rada Łomianek zorganizowała 29 listopada w ICDS Gminną Naradę Klimatyczną. Młodzież zaproponowała dyskusję na temat zmian klimatycznych i tego, czym są i co oznaczają...

Sprawdź co się zmieni u Ciebie!

Sprawdź co się zmieni u Ciebie!

Regulacje wprowadzane "Uchwałą Krajobrazowa" dotyczą wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza łomiankowskich przedsiębiorców. Proponowane w uchwale rozwiązania dotyczą nie tylko...

Gminny Program Gromadzenia Wody

Gminny Program Gromadzenia Wody

Urząd Miejski w Łomiankach rozpoczyna pilotażowy projekt z zakresu małej retencji. W tej edycji nabór wniosków potrwa do końca sierpnia br. Wnioskodawca może uzyskać do 1000 zł...

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

13 lutego miała się odbyć Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej podczas, której radni mieli obradować nad poprawionymi uchwałami dotyczącymi opłat za odpady. Uchwały przyjęte...

Monitoring gospodarki odpadami

Monitoring gospodarki odpadami

Na zlecenie Wojewody Mazowieckiego powstał raport "Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu". Został on przygotowany przez Fundację alter eko. Podstawowym celem...

Śmieciowe konsultacje // VIDEO

Śmieciowe konsultacje // VIDEO

30 stycznia w ICDSie odbyły się, zorganizowane przez Urząd Miejski, „konsultacje społeczne”, których celem była ocena i analiza wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami...