www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Dyskusja o przebudowie Fabrycznej

Dyskusja o przebudowie Fabrycznej

Radni Rady Miejskiej dopytywali Zarząd Łomianek o realizację i finansowanie planowanej przebudowy ul. Fabrycznej. Na pytania radnych oraz mieszkańców odpowiedzi i wyjaśnień...

Schetynówka na ul. Długiej

Schetynówka na ul. Długiej

Kompleksowa przebudowa ul. Długiej znalazła się (numer na liście 69) na zatwierdzonej - 30 listopada 2015 roku przez Wojewodę Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego - wstępnej liście...

Radosna Szkoła w Dziekanowie Leśnym

Radosna Szkoła w Dziekanowie Leśnym

Łomianki otrzymały dofinansowanie w kwocie 63 850,00 zł na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. Taką informację ogłosiło na swojej stronie...