www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Liceum Ogólnokształcące – FAQ

Liceum Ogólnokształcące – FAQ

18.04 odbyła się Komisja Społeczna, której Gościem był p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach - Pan Marek Wiśniewski. Panie Dyrektorze, dziękuję za obecność i...

Podsumowanie 2022 roku

Podsumowanie 2022 roku

Jaki był 2022 rok? Jakie plany na przyszły? Odpowiadają łomiankowscy samorządowcy... Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Łomianek, Życzę Państwu wspaniałych, rodzinnych świąt...

Podwyżki dla radnych i burmistrz

Podwyżki dla radnych i burmistrz

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni przyjęli uchwały dotyczące wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Łomiankach oraz wynagrodzenia burmistrz Łomianek. Podjęcie...

Uchwała absolutoryjna nieważna

Uchwała absolutoryjna nieważna

Jak informuje UM Łomianki... W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej (XLI sesja) radni głosowali nad zatwierdzeniem/ niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania...

BUSPAS – kto za, kto przeciw…

BUSPAS – kto za, kto przeciw…

Dziś - 16.06.2021 - odbyła się nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej podczas której radni podjęli decyzje, które zmierzają do usprawnienia komunikacji zbiorowej między Łomiankami i...

Dyskusja o przebudowie Fabrycznej

Dyskusja o przebudowie Fabrycznej

Radni Rady Miejskiej dopytywali Zarząd Łomianek o realizację i finansowanie planowanej przebudowy ul. Fabrycznej. Na pytania radnych oraz mieszkańców odpowiedzi i wyjaśnień...

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

13 lutego miała się odbyć Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej podczas, której radni mieli obradować nad poprawionymi uchwałami dotyczącymi opłat za odpady. Uchwały przyjęte...

Budżet Gminy Łomianki 2020

Budżet Gminy Łomianki 2020

14 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła Uchwałę Budżetową Gminy Łomianki na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na...

98% bonifikaty

98% bonifikaty

W 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Celem ustawy...

III Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

III Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

13 grudnia 2018 roku odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Podjęto m.in. uchwały w sprawie: - zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2018, - zmiany...

Nie dla fajerwerków…

Nie dla fajerwerków…

Radni Rady Miejskiej przyjęli stanowisko - apel - w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Łomianki. W apelu można przeczytać m.in.... Już...

Ponad 5 miesięcy… i nic

Ponad 5 miesięcy… i nic

W październiku 2014 r. Rada Miejska zdecydowała o przygotowaniu w Łomiankach tzw. budżetu obywatelskiego, inaczej zwanego partycypacyjnym. Jego zasady miały zostać opracowane...

S7, KOLEJOWA… kolejna uchwała

S7, KOLEJOWA… kolejna uchwała

Podczas V Sesji Rady Miejskiej przyjęto głosami radnych z KW Tomasza Dąbrowskiego uchwałę negatywnie opiniującą wariant drogi ekspresowej S7 po śladzie drogi krajowej 7 oraz...

58. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

58. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

13 lutego 2014 roku odbyła się 58. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.   Załączone dokumenty: Protokół z 58. Sesja Rady Miejskiej.pdf...

Apel Komisji Społecznej Rady Miejskiej

Apel Komisji Społecznej Rady Miejskiej

Wierzymy, że wspólna praca nad przyjęciem budżetu obywatelskiego może przynieść pozytywne efekty dotyczące nie tylko finansowania konkretnych działań, ale również pomóc w...

57. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

57. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO

17 stycznia 2014 roku odbyła się 57. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji... Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Zmiana Uchwały Rady...