www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Tajemniczy Don Pedro

ZOBACZCIE SAMI JAK PRÓBUJĄ DZIAŁAĆ PRZECIWNICY TRASY S7 NA TERENIE NASZEJ GMINY- TANIA I PROSATACKA ZAGRYWKA …. świadczy o tym, że trochę nas sie obawiają, to dobrze

Szanowny” SZPIEGU Z KRAINY DESZCZOWCÓW” „Przedstawicielu ŁR” ludzie nie są głupi i naiwni. MAJĄ SWÓJ ROZUM.


PONIŻEJ: Pismo wysłane do rad osiedlowych naszej gminy. Pragnę poinformować, że wszelkie adresy INNE niż

lomiankirazem@gmial.com

NIE NALEŻĄ do członków naszego Stowarzyszenia Łomanki Razem.


W dniu 2013-10-15 01:07:19 użytkownik przedstawiciel_l_r Gazeta.pl napisał:

Witam,

zapraszam na spotkanie Łomianki Razem.
Zgodnie z naszym regulaminem jesteśmy organizacją powołaną do reprezentowania interesów właścicieli gruntów i deweloperów. Załatwiliśmy już wstrzymanie kilku planów miejscowych dzięki czemu nasi członkowie mogli złożyć rekordową ilość wniosków o zabudowę. Dzięki nam domy staną tam gdzie nam się podoba a nie gdzie powinny zgodnie ze studium i zasadami ochrony przyrody.
Świadczymy też usługi PR na rzecz burmistrza i zamierzamy być jego sztabem wyborczym. Ponieważ coraz więcej osób w gminie zdaje sobie sprawę z niekompetencji burmistrza Dąbrowskiego i manipulacji wiceburmistrza Rusieckiego, zlecono nam wyszukanie osób, które będzie można namówić do ich poparcia. Wykorzystując doświadczenie G.Porowskiego i innych, którzy zgromadzili tłumy ludzi w proteście przecie S-7, chcemy na proteście przeciw wstrzymaniu S-7 także zorganizować masowy ruch.
Pomóżcie nam w tym a na pewno się opłaci.

Pozdrawiam

Przedstawiciel ŁR


Spotkanie ŁOMIANKI RAZEM odbędzie się 21.10.2013r o godzinie 18.00 w Domu Kultury ul. Wiejska 12A. /sala widowiskowa/

ZAPRASZAMY
ŁOMIANKI RAZEM 2013

Tajemniczy Don Pedro

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

20 komentarzy

 1. U-la

  „trzymajcie mnie bo nie wytrzymam”! Kto to jest? Co to za tekst „Załatwiliśmy już wstrzymanie kilku planów miejscowych dzięki czemu nasi członkowie mogli złożyć rekordową ilość wniosków o zabudowę … domy staną tam gdzie nam się podoba” To jakaś mafia???

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Don Pedro

  Czy w statucie Łomianki Razem nie jest napisane, że ”Stowarzyszenie zostało założone w celu integracji i wspierania osób będących właścicielami nieruchomości w granicach Gminy Łomianki”. No więc jak? Chodzi o dobro mieszkańców Łomianek, czy dowolnych miejscowości byle posiadali jako deweloperzy czy drobni właściciele tu swe grunty?
  Czy Łomianki Razem nie wstrzymały gotowych już planów dla Doliny Łomiankowskiej?
  Czy dla tego obszaru nie złożono wielokrotniekrotnie więcej wniosków o WZ niż zwykle?
  Czy plakaty i reklamy Łomianki Razem nie ukazują się na wszystkich kontrolowanych przez burmistrza Rusieckiego mediach?
  Po co robi to burmistrz Rusiecki, z miłości do pani Roszkowskiej?
  Dlaczego mieszkańcy Milanówka i Warszawy, którzy mają tu swoje grunty walczą o trasę S-7?
  A może jednak za rok będą wybory i trzeba „ciemny lud” przeciw czemuś zmobilizować, bo tak najłatwiej wygrywa się wybory?

  Ludzie mają swój rozum Droga Pani Joanno.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. XYZ

  Don Pedro, jeżeli to ty jesteś Przedstawicielem, to nie ma się co wygłupiać. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Tu z dużym nakładem środków uruchomionych przez Urząd Miasta, robi się ludziom wodę z mózgu. Nadburmistrz manipuluje wszystkim czym się da. Teraz wymyślił sobie, że za pomocą Łomianki Razem, które chodzą na jego pasku, wyprowadzi ludzi na ulice. Czy w tej gminie nie ma nikogo, kto by się mu przeciwstawił? No bo przecież Radni potrafią się tylko odszczekiwać.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. NIEZALOGOWANY

  Jak to? Jakaś grupa „właścicieli gruntów i deweloperów”, jak jest napisane powyżej, świadczy „usługi PR na rzecz burmistrza”?
  Z tego co mi się wydaje to takie powiązania urzędników z biznesem nie są zgodne z prawem, ale nie wiem, mogę się mylić.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Don Pedro

  Tak to ja napisałem tą fałszywkę. Nie zgadzam się z XYZ. Tego nie można robić na śmiertelnie poważnie. Te twoje ostrzeżenia, to nie jest coś co trafia do ludzi. Ich działanie trzeba wykpić. A najlepszą kpiną jest karykatura. Moja fałszywka, chyba była dla każdego czytelna, że to nie jest oryginał. Zawiera zbiór twierdzeń, które są tylko lekko przerysowanymi ich własnymi zdaniami, tak jak w każdej karykaturze. Moim zdaniem bez wielkich wykrzykników demaskuje istotę tego ruchu lepiej niż precyzyjne analizy.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. misza

  Bardzo to interesujące. Piszą ,,fałszywki,, tylko po to by być w centrum zainteresowania? Coś tu śmierdzi na odległość.

  0
  0
  Odpowiedz
 7. Strażnik

  Moim zdaniem podszywanie się pod zarejestrowane stowarzyszenie celem narażenia na utratę wiarygodności jest niezgodne z prawem i na pewno Stowarzyszenie podejmie odpowiednie kroki prawem przewidziane żeby namierzyć oszusta.
  Jednocześnie takie nieudolne „akcje” pokazują jak bardzo pewne osoby,które mają coś do ukrycia i boją się utraty swoich synekur lub interesów boją się PRAWDY i działania obywateli…wkrótce organa ścigania pokażą nam kto dopuszczał się takich świństw…
  Sprawiedliwość jest nie rychliwa,ale działa i będzie bolesna dla tych,którzy działają na szkodę Stowarzyszenia Łomianki Razem 2013. Póki co administrator winien usunąć ten postm, a Stowarzyszenie moim zdaniem winno zawiadomić w trybie natychmiastowym organy ścigania. Gdyż ten post moim zdaniem narusza co najmniej dobra osobiste Łomianki Razem i naraża je na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności zgodnie ze statutem.. Ten kto bezmyślnie podszył się pod Stowarzyszenie poniesie niewątpliwie konsekwencje prawne swojego czynu…

  0
  0
  Odpowiedz
 8. Strażnik

  Jak już wspomniałem naruszone zostały konkretne przepisy prawa oraz wizerunek Stowarzyszenia Łomianki Razem 2013. Ktoś się w sposób chamski i prymitywny podszył pod Stowarzyszenie, działając tym samym moim zdaniem na jego szkodę w ten sposób,że uniemożliwia mu wykonywanie statutowych zadań oraz naraża na utratę zaufania potrzebnego do realizacji tych zadań. Uważam, że Stowarzyszenie winno zwrócić się do organów ścigania i skierować sprawę na drogę postępowania sądowego wobec osoby,która nieuprawniona podszyła się pod szyld Stowarzyszenia i wypowiada się w jego imieniu nie będąc do tego upełnomocnioną. To będą moim zdaniem poważne zarzuty, moim zdaniem również zagrożone sankcją karną, więc nie wiem czy to się „podszywaczowi” w konsekwencji będzie opłacać. Ustalenie tożsamości „podszywacza” dla odpowiednich organów państwa nie będzie zapewne trudne więc na pewno dowiemy się kto stał za tym procederem. Podkreślenia wymaga fakt,że niektórzy moim zdaniem, tak się boją oddolnej inicjatywy zwykłych mieszkańców naszej gminy,że robią takie głupoty? Może czyjeś interesiki lub synekury zostały poważnie naruszone przez mieszkańców?

  0
  0
  Odpowiedz
 9. strażnik

  Jednocześnie, „podszywacz” ma moim zdaniem jeszcze szanse ujawnić się i przeprosić Stowarzyszenie jednakże gdy tego nie uczyni tryby machiny sprawiedliwości zaczną mielić…
  Jedyna szansa dla podszywacza, moim zdaniem, uniknięcia odpowiedzialności karnej to oficjalne przeprosiny w mediach łomiankowskich pod własnym imieniem i nazwiskiem…chyba,że już sprawa została zgłoszona….

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Łomianki Razem 2013

  DROGI DON PEDRO – KTO MIECZEM WOJUJE OD MIECZA GINIE…

  Pomawianie i podawanie falszywych informacji o Stowarzyszeniu Łomianki Razem powoduje, że narażasz naszą organizacje na utratę zaufania społecznego.

  Co wiecej wypowiadanie niepochlebnych i nieprawdziwych opinii o innej osobie lub oragaznizacji może mieć dwojakie skutki. Z jednej strony tego typu czyny naruszają dobra osobiste, z drugiej zaś mogą być podstawą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia do sądu z art. 212 kodeksu karnego.

  Może pan /pani oczekiwać że nie pozostawimy tego bezkarnie.

  z poważaniem
  Łomianki Razem

  Poniżej prawdziwe cele stowarzyszenia Łomianki Razem

  Rozdział 2. Cel i środki działania

  § 7.
  Stowarzyszenie zostało założone w celu integracji i wspierania osób będących właścicielami nieruchomości w granicach Gminy Łomianki. CELEM GŁÓWNYM : zmiana studium w obszarze Doliny Łomiankowskiej, w tym wykreślanie zapisu o przymusowych scaleniach ze studium gminy Łomianki oraz współpraca z urzędem Gminy przy opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki. CELE DODATKOWE (a) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o podstawowych prawach i wolnościach przyznanych osobom będących właścicielami nieruchomości na gruncie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, w tym wiedzy o zagrożeniach, jakie dla tychże praw i wolności obywatelskich nieść mogą nieprzemyślane lub podejmowane z pominięciem standardów państwa prawnego działania organów samorządu gminnego lub innych organów administracji publicznej, (b) podejmowanie działań zmierzających do realizacji efektywnej kontroli i monitoringu obywatelskiego nad sposobem funkcjonowania organów administracji publicznej obejmujących swym zakresie działania teren Gminy Łomianki, (c) podnoszenia świadomości i kultury prawnej członków tej społeczności lokalnej, jak też działań na rzecz ochrony tychże praw i wolności obywatelskich w praktyce stosowania prawa przez organy administracji publicznej w konkretnych postępowaniach dotykających interesów zbiorowych społeczności lokalnej lub indywidualnych jej członków, we wszystkich kategoriach spraw ich dotyczących lub mogących ich interesować.

  § 8.
  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: (a) utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z odpowiednimi instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami społecznymi o sprawach, w których mogłoby okazać się uzasadnionym podjęcie przez nie określonych działań związanych z celem Stowarzyszenia; (b) uczestniczenie w różnego rodzaju przedsięwzięciach mogących przyczyniać się do upowszechniania i popularyzacji celu, dla którego Stowarzyszenie zostało

  powołane; (c) stwarzanie dogodnych warunków dla rozwiązanie problemów wspólnoty samorządowej Gminy Łomianki, jako niezbędnego elementu prawidłowego i niezakłóconego rozwoju tejże gminy z uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców; (d) podejmowanie działań zmierzających do integracji członków Stowarzyszenia i jego sympatyków; (e) założenie i prowadzenie strony internetowej służącej propagowaniu celów Stowarzyszenia.

  0
  0
  Odpowiedz
 11. o co chodzi

  Czekamy na ciag dalszy tej pasjonującej historii. Jak na razie wygląda to na jakąś akcje promocyjną mającą na celu nagłośnienie tego”stowarzyszenia”.
  Następny Nick wypowiadający się w imieniu Łomianki Razem, już zupełnie pozbawia sensu całe to zamieszanie.

  0
  0
  Odpowiedz
 12. Don Pedro

  Idźcie drogie niewiniątka do Sądu. Serdecznie polecam. Sąd nie jest GazŁomem gdzie można o sobie opowiadać bajeczki. Ani wypowiadanie niepochlebnych opinii, jak się amatorskim autorytetom prawnym wydaje, nie jest karalne ani występowanie pod adresem Przedstawiciel ŁR. Przejrzycie też dobrze własne teksty i wypowiedzi, czy przypadkiem nie z nich pochodzą słowa, które was tak oburzają. Bo nie te słowa was tak wyprowadzają z równowagi, tylko fakt, że się przedostały do opinii publicznej.

  0
  0
  Odpowiedz
 13. Mieszkaniec

  Ta wymiana „uprzejmości” pomiędzy ŁR a osobnikiem ukrywającym się pod nazwą Don Pedro to kolejny dowód, że w naszej gminie trzeba głębokich zmian, czyli:
  1) wymiany możliwie wszystkich radnych, którzy w zacietrzewieniu zapomnieli już całkowicie o nas mieszkańcach – wybory już za rok
  2) wymiany burmistrza o ile pojawi się jakiś lepszy kandydat – jw.
  3) zamknięcia raz na zawsze dyskusji nad alternatywnymi trasami dla S7, wywoływanymi przez niewielką grupę właścicieli działek i domów w Dąbrowie

  0
  0
  Odpowiedz
 14. Don Pedro

  Mieszkańcu tak jak piszesz o wymianie radnych, tak samo można napisać o wymianie burmistrza. A słowa o zacietrzewieniu można również skierować do burmistrza i jego radnych, ba ja bym napisał raczej o ich nienawiści do opozycji. Tej samej opozycji która powinna istnieć w każdej demokracji. Może powiesz jak nazwać stała nieobecność urzędnik gminy-burmistrza na końcówkach posiedzeń rady – akurat w tym czasie gdy obywatele mają prawo do wypowiedzi. Wszak on winien nam służyć bo do tego został powołany, w dodatku na jego stanowisku nie obowiązuje normowany czas pracy. Ja to nazywam lekceważeniem przez burmistrza obywateli. Ktoś mniej grzeczny nazwał by to że burmistrz na nas wszystkich w czterech literach!

  0
  0
  Odpowiedz
 15. Don Pedro

  Hej! Kolego Don Pedro, to nie ja napisałem poprzedni post. Ale podoba mi się to. Wszyscy, którzy widzą trochę dalej niż czubek własnego nosa, mogą być Don Pedro.
  Prawdą jest też, że nie ważne są nicki, nie ważne kto ale ważne co mówi. I to polecam Towarzystwu od Św. Joanny. Przejmijcie się treścią tego co o was napisano a nie wszystkim innym.
  P.S. Mieszkaniec pochodzi w tym wypadku od mieszania a nie od mieszkania.

  0
  0
  Odpowiedz
 16. Mieszkaniec

  Do jednego i drugiego Don Pedro…Jakbyście się wczytali w mój post to byście nie wypisywali tych głupot. Nie jestem zwolennikiem obecnego burmistrza jak wam się wydaje i dlatego uważam, że należy go wymienić ale na lepszego o ile się znajdzie. Dwaj jego poprzednicy, pp. Sokołowski i Pszczółkowski nie potrafili zdobyć pieniędzy unijnych na inwestycje. Takie są fakty. Co do posiedzeń to gdyby one były merytoryczne i konkretne a nie kończyły się w godzinach nocnych to pewnie obydwaj burmistrzowie zostawaliby do końca. Oni jednak w przeciwieństwie do radnych muszą następnego dnia iść rano do pracy. Ja ich rozumiem. Kto przedłuża sesje rady? Oczywiście robią to radni, których wybraliśmy trzy lata temu. Dlatego trzeba ich pożegnać za rok. Nawet tych, którzy mogą podszywać się pod pseudonimem Don Pedro.

  0
  0
  Odpowiedz
 17. Strażnik

  Rzeczywiście w moim przekonaniu mogło dojść do wyczerpania znamiom przestępstwa z art 119 par 2 kk oraz 212 par 2.
  Gdyż podszywanie się lub sugerowanie podszywania, pod jakąkolwiek osobę jest moim zdaniem po pierwsze haniebne i żałosne, a ustawodawca podzielił moje zdanie nowelizując kodeks karny również w tym zakresie. Więc dobrze radzę osobie, która podszywała się (lub próbowała to robić) pod Łomianki Razem 2013 niech ma tyle cywilnej odwagi, po prostu przeprosi podając swoje imię i nazwisko, póki nie jest za późno. Łatwo jest opluwać, ale później trzeba ponosić konsekwencje swoich czynów…

  0
  0
  Odpowiedz
 18. strażnik

  Stowarzyszenie Łomianki Razem 2013 przynajmniej działa i tak w sprawie trasy S-7 tak ważnej dla DOBRA WSPÓLNEGO odbyło się spotkanie ważne dla naszej społeczności…więc pytam kto z Radnych Miejskich był na tym spotkaniu? Co krzykacze i opluwacze, którzy atakuję Łomianki Razem 2013 robią dla Łomianek?

  0
  0
  Odpowiedz
 19. Też Mieszkaniec

  A kto Państwa upoważnił do wypowiadania się w imieniu mieszkańców Łomianek? Ja jestem jednym z nich i Państwa działalności nie popieram i nie podoba mi się,gdy czytam w Gazecie Łomiankowskiej …”mieszkańcy Łomianek wyrażają protest przeciwko takim działaniom”” – GŁ nr 36 str.3 – ja i wielu moich znajomych NIE protestujemy a jesteśmy mieszkańcami Łomianek.na przyszłość napiszcie „”niektórzy mieszkańcy Łomianek””.”

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *