www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Taryfy za wodę i ścieki w 2012 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. ogłosił taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Do cen i stawek opłat (netto) zgodnie z §2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886) taryfowego dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wprowadzonej odrębnymi przepisami.

Ponadto ZWiK informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) Rada Miejska może uchwalić dopłaty dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Wysokość cen za 1 m³ wody oraz za 1 m³ ścieków, które obowiązywać będą w 2012 r. taryfową grupę odbiorców usług, będzie stanowić różnicę pomiędzy cenami taryfowymi ZWIK a kwotami dopłat określonych w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Łomiankach.

Taryfy za wodę i ścieki w 2012 r.

Taryfy za wodę i ścieki w 2012 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *