www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Tłumaczenie wody

Po Łomiankach krążą najrozmaitsze plotki o miejskiej spółce wodno-kanalizacyjnej. Po opublikowaniu przez „Rzeczpospolitą”” artykułu o niejasnych planach władz gminy wobec wodociągów, mieszkańcy obawiają się podwyżek cen wody. Ich obawy podsycane są przez coraz bardziej aktywnych przed wyborami oponentów obecnych władz Łomianek.

Andrzej Rusiecki z komitetu obywatelskiego Łomianek twierdzi, że burmistrz Łucjan Sokołowski systematycznie przygotowuje spółkę do sprzedania zagranicznemu inwestorowi. Jednym z najważniejszych dowodów ma być obecność tłumacza przysięgłego przy podpisywaniu aktu notarialnego. – Po co taki zakres działania spółki? – pytają inni oponenci burmistrza. – Dlaczego terenem jej działania jest cały kraj, skoro burmistrz twierdzi, że spółka ma się zajmować wodociągami w Łomiankach? – dodają zgodnym chórem przedstawiciele licznych komitetów, rad osiedlowych i sołeckich.
Odpowiedź na pytanie trzecie jest banalna, ponieważ jako terytorium działania spółek w Polsce notariusze wpisują „”cały kraj”” i nie ma tu żadnych ukrytych intencji burmistrza. Pierwszą wątpliwość wyjaśniła notariusz, która sporządzała umowę spółki, a która jest jednocześnie tłumaczem przysięgłym i na jednym z wypisów pomyłkowo postawiła złą pieczątkę. Urząd gminy ma otrzymać od pani notariusz sprostowanie oczywistej omyłki.

Najtrudniej jest wyjaśnić zakres działalności, który dla jednych jest koronnym dowodem na chęć sprzedania spółki przez burmistrza, dla innych – zwłaszcza ludzi biznesu – niczym dziwnym, bo każdy z przedsiębiorców wpisuje do zakresu działania, co się tylko da, żeby w razie czego nie płacić opłat sądowych, gdy zechcą prowadzić nową działalność. Co jest oczywiste dla wolnego rynku, budzi obawy w przypadku spółki samorządowej, która ma spełniać bardzo konkretną służebną wobec mieszkańców rolę. – Zakres działalności spółki został określony na podstawie analiz zakresu działalności innych podobnych spółek – mówi Wiesława Niegodzisz, rzeczniczka łomiankowskiego urzędu.

Nie ma żadnego dowodu na złe intencje burmistrza, jednak zakres działalności spółki wodociągowej jest „”podejrzany”” przez wielu lokalnych liderów w Łomiankach. – Jeżeli dzięki artykułowi w „”Rzeczypospolitej”” udało się powstrzymać działania burmistrza, to jestem bardzo zadowolony – mówi Andrzej Rusiecki. Burmistrz odpowiada, że nigdy nie miał takich planów i jeszcze raz zapewnia, że o cenie wody decyduje zawsze rada gminy, niezależnie od tego, czy wodociągi są prywatne, państwowe czy gminne.

Andrzej Rusiecki uważa także, że burmistrz Sokołowski przekroczył swoje uprawnienia ustalając w kwietniu 2005 roku statut spółki. Zdaniem Rusieckiego należy to do wyłącznych uprawnień rady gminy, która w statucie powinna określić sposób dysponowania majątkiem gminy.

– Sposób dysponowania majątkiem gminy, a więc i spółki komunalnej, określa ustawa, a nie statut – wyjaśnia Wiesława Niegodzisz. – Statut nie może w tym względzie ustanowić rozwiązań innych niż w przepisach wyższego rzędu. Burmistrz nie przekroczył swoich uprawnień nadając spółce statut, ponieważ działa jako jednoosobowe walne zgromadzenie wspólników. Jego prawo do takiego działania wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Statut spółki został co do zgodności z prawem zweryfikowany przez Krajowy Sąd Rejestrowy, który nie nadałby spółce numeru KRS bez spełnienia wszystkich wymogów i gdyby doszło do naruszenia prawa przy powoływaniu spółki i nadaniu jej statutu – podsumowuje rzeczniczka.

oko
Echo Łomianek i Bielan

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *