www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Tomasz Majer

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 14: Łomianki – osiedle Powstańców
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Wiek: 31 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Współwałściciel spółki

Kontakt dla wyborców: majer@e-lomianki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Od prawie 10 lat jako wspólnik prowadzę w Warszawie firmę z branży finansowej, która zatrudnia przeszło sto osób. Jestem magistrem gospodarki przestrzennej UW (jeden z niewielu wydziałów w Polsce zajmujący się nauką o zarządzaniu z pozycji samorządu), studia podyplomowe z ekonomii i zarządzania na SGH, Wydziale Zarządzania UW oraz na Ekonomii na UW. Od 2003 roku działam w PO, a niegdyś również w wielu organizacjach pro europejskich. Mąż Magdaleny i tata Maksymiliana.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
W Łomiankach brakuje punktu centralnego, przestrzeni publicznej dla mieszkańców takiego jak rynek czy park. To bardzo ważne z perspektywy integracji mieszkańców. Ważne, by Łomianki zachowały swój „podmiejski” charakter, czyli niską i rozproszoną zabudowę. Nie jestem zwolennikiem promocji Łomianek jako atrakcji dla mieszkańców Warszawy – wypromujmy Łomianki dla naszych mieszkańców!

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
– rozbudowa szkół, budowa nowych przedszkoli i żłobka – inwestycje muszą nadążać za zwiększającą się liczbą mieszkańców,
– modernizacja dróg i chodników wraz z oświetleniem,
– dokończenie sieci wodno-kanalizacyjnej,
– modernizacja wałów przeciwpowodziowych

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd jak sama nazwa wskazuje powinien reprezentować interesy mieszkańców, ale jako ogółu – bez interesu poszczególnych osób. Bez sprawnej współpracy Rady z Burmistrzem działalność gminy staje się mocno ograniczona, właściwie możliwe staje się jedynie administrowanie. Uważam także, że w samorządzie lokalnym powinien obowiązywać system kadencyjny. Doświadczenie jest potrzebne w urzędzie, natomiast w radzie gminy jest potrzebna wizja!

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkrenie dla swojego okręgu wyborczego?
W nadchodzącej kadencji zrealizuję najpilniejsze potrzeby osiedla Powstańców:
-modernizacja dróg (łącznie 2,9 km) do roku 2018
-budowa chodników (łącznie 2 km) do roku 2017
-nowoczesne i wydajne oświetlenie (150 sztuk) dla osiedla do roku 2016

W skali całej gminy będę zabiegał przede wszystkim o:
– utworzenie systemu dopłat do żłobków i przedszkoli w roku 2016
– budowę parku miejskiego do roku 2018
– aktywne włączenie przedstawicieli naszego osiedla w dyskusje o tzw. Trasie Legionowskiej

Ponadto:
Mój pomysł na kadencję radnego to łączenie ambitnych planów rozwoju Łomianek z rozwiązywaniem codziennych problemów mieszkańców – wierzę, że razem będziemy działać dla dobra Łomianek! Proszę Państwa o pomoc w realizacji tych celów
i oddanie na mnie głosu 16 listopada!

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak oenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Tomasz Majer

Tomasz Majer

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *