www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Tramwaj w Łomiankach?

9 października odbyło się spotkanie w sprawie pojazdu szybowego – tramwaju w Łomiankach. Jak poinformował burmistrz Dąbrowski spotkanie dotyczyło „lepszego skomunikowania Łomianek”, nie było „o tramwaju, tylko czy jest możliwa rezerwa pod tramwaj”.
W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób – zdecydowana część związana z Komitetami Wyborczymi powołanymi na okoliczność zbliżających się wyborów.

Na początku przedstawiono dwie koncepcje przebiegu linii tramwajowej – wariant WT1, którego bieg miałby być usytuowany środkiem ulicy Warszawskiej oraz wariant WT2 zaplanowany wzdłuż ulicy Kolejowej.
Przedstawiono analizy ruchu, prognozy i szacowane koszty proponowanych rozwiązań.

Żaden z proponowanych wariantów nie byłby możliwy do realizacji bez poważnej ingerencji w istniejącą już infrastrukturę.
Według projektów wariant WT1 wymagałby przebudowy całej ulicy Warszawskiej, której pasy drogowe, rozdzielone szynami tramwajowymi, zostałyby ograniczone do szerokości 3 metrów w każdym z kierunków. Wariant ten przewiduje konieczność skablowania linii średniego napięcia oraz budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Warszawskiej
Wariant WT2 biegnący wzdłuż ul. Kolejowej natomiast wymagał by wykupu gruntów oraz wyburzenia 23 budynków.

Przeprowadzona i przedstawiona analiza nie wskazuje jednoznacznie, który z wariantów łączących ostatecznie Sadową z Warszawą jest lepszy. Należy ponadto – jak podkreślano – uwzględnić koszty społeczne związane z ewentualnymi wyburzeniami.
Stwierdzono również, że koszty (WT1 – 225,60 mln zł, WT2 – 222,66 mln zł netto) mogą generalnie nie uzasadniać budowy, realizacji trasy tramwajowej.

Po prezentacji koncepcji pytania zadawali – wybierani przez zastępcę Piotra Rusieckiego – uczestnicy spotkania.

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *