www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

TRASA s7 – WAŻNE!!!

Uwagi do Raportu oddziaływania na środowisko trasy S7 na odcinku Warszawa – Kiełpin można składać do 26.10.2017 r.

Raport oddziaływania trasy na środowisko jest pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/…/…/Spotkania-z-mieszkancami-Bemowa

_______________

Urząd Miejski proponuje wysyłać wniosek o treści:
„W sprawie udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Północny wylot z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie”
W związku z toczącym się postępowaniem przed wydaniem decyzji wnoszę o jak najszybsze wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska w wariancie II proponowanym przez GDDKiA”.

_______________

Wnioski mieszkańców Dąbrowa Zachodnia są dostępne na stronie http://dabrowazachodnia.pl/1065_trasa-s-7
Dot.: uwag w ramach postępowania o oddziaływaniu na środowisko północnego wylotu S 7 z Warszawy na Gdańsk – etap II – Kiełpin – Trasa AK (obwieszczenie z dnia 18.09.2017)
W imieniu mieszkańców Osiedla Dąbrowa Zachodnia w Łomiankach, Zarząd Osiedla zgłasza następujące uwagi:
1. obudowanie projektowanej trasy na odcinku ul. Kolejowa – Zielona i dalej do granicy lasu, zadrzewionymi pasami zieleni. Pasy takie miałyby chronić przed szkodliwymi oddziaływaniami trasy i jednocześnie umożliwić zachować przynajmniej częściowo walory krajobrazowe tego, przylegającego do KPN terenu.
2. zastosowanie na tym odcinku półtuneli akustycznych, a gdyby to było absolutnie niemożliwe, ekranów akustycznych zakrzywionych do góry z dyfraktorami hałasu.
3. ominięcie po zachodniej stronie łęgów leszczynowo olchowych zwanych „ Olszyną „ leżącą pomiędzy ulicą Zachodnią i Prostą. Takie rozwiązanie pozwoliło by na niezniszczenie tego cennego siedliska płazów i ptaków. Zachowana „Olszyna „ stanowiła by naturalną ochronę dla sąsiadujących osiedli.

_______________

Swoje uwagi i wnioski można wysyłać na adres: warszawa@rdos.gov.pl

TRASA s7 - WAŻNE!!!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Anonim

  Oczywiście, pisząc wysyła się wniosek niejako na B…w.
  Zapewne wszystkie wnioski będą wzięte pod uwagę))))

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *