www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Twoje Łomianki publikują nieprawdę!

Twoje Łomianki (nr 16, strona 2) publikują następującą treść: „Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Łomianki niemalże do ostatniej chwili nie wiedział, czy debata w pierwotnej formie dojdzie do skutku, czy może organizator weźmie pod uwagę kilka propozycji Komitetu. Niestety sugestie KWW „Twoje Łomianki” zostały zignorowane. Można przypuszczać, że przygotowana przy udziale i pod dyktando członków PO.””

DEBATA KANDYDATÓW NA BURMISTRZA – ŁOMIANKI 2010 czyli publiczna prezentacje osób ubiegających się na stanowisko publiczne – jak wiadomo – została zorganizowana przez portal www.LOMIANKI.INFO, więc jako organizator muszę odnieść się do powyższych sugestii.

1. „”Komitet Wyborczy Wyborców Twoje Łomianki niemalże do ostatniej chwili nie wiedział, czy debata w pierwotnej formie dojdzie do skutku, czy może organizator weźmie pod uwagę kilka propozycji Komitetu. Niestety sugestie KWW Twoje Łomianki zostały zignorowane…””

KWW Twoje Łomianki jak i bezpośrednio Pan Tomasz Dąbrowski zostali w tym samym czasie jak i w tej samej formie co KWW Platfroma Obywatelska – poinformowani o propozycji zorganizowania publicznego spotkania obu kandydatów na burmistrza Łomianek. W tym samym czasie oraz w tej samej formie zostali poinformowani o spotkaniu organizacyjnym dotyczącym organizowanej Debaty. W tym samym czasie oraz w tej samej formie dostali pytania, które zostały zadane przez prowadzącego podczas Debaty. NIEPRAWDĄ jest więc informacja, że KWW TŁ nie wiedział czy Debata dojdzie do skutku.

Informacje na temat DEBATY na bieżąco też były publikowane na łamach LOMIANKI.INFO.

Natmiast prawdę jest, że KWW TŁ mimo zapewnień telefonicznych Pana Bagdana Kłódkiewicza o odbiorze zaproszenia, treści pytań itd… nie odpowiedział na żaden z moich maili.

Propozycją zawartą w „”Stanowisku KWW Twoje Łomianki w sprawie debaty”” zorganizowania spotkania kanydatów w piątek (czyli dziś o godzinie 18.00, bez udziału pubiczności) nie byłem zainteresowany, o czym niezwłocznie – mailowo i telefonicznie – poinformowałem KWW Twoje Łomianki podtrzymując jednocześnie zaproszenie do udziału w organizowanej na dzień 28.11.2010 r. DEBACIE. Naszym zdaniem organizowanie spotkania kandydatów w „”cztery oczy”” uznałem za bezzasadną i nie chciałem podjąć się pośrednictwa w organizacji spotkania – w pewnym sensie prywatnego – Panów Dąbrowskiego i Pszcżółkowskiego.

Propzozycja nie została zignorowana lecz jasno wyraziłem swoja opinię w tej sprawie oraz stwierdziłem, że nie jestem nią zainteresowny.

Sugestia zignorowania propozycji KWW TŁ, jest zwłaszcza bulwersująca, gdyż to właśnie ani KWW Twoje Łomianki, ani Pan Tomasz Dąbrowksi do tej pory nie potwierdzili udziału w DEBACIE, lub też nie wyrazili braku chęci uczestnicznenia w takim spotkaniu z czym nie miał problemu KW PO oraz Wisław Pszczółkowski
Chyba właśnie taka postawa – brak jakiego kolwiek odzewu – mimo kilkudziesięciu próśb kierowanych drogą mailowaą oraz telefoniczną do KWW TŁ oraz bezpośrednio do Pana Dąbrowskiego – jest ignorancją.

2. „”Można przypuszczać, że przygotowana przy udziale i pod dyktando członków PO.””

Za organizację DEBATY odpowiadam ja bezpośrednio. Żaden Komitet Wyborczy nie miał wpływu na scenariusz i przebieg spotkania kandydatów. Kwestie czysto techniczne zostały omówione na sporkaniu organizacyjnym – na które niestety – mimo zaproszenia wystosowanego drogą mailową oraz drogą telefoniczną – nikt z KWW TŁ się nie stawił.

Warto zauważyć, że to właśnie do KWW Twoje Łomianki wystosowałem około 10 razy więcej telefonów i maili niż do KWW Platforma Obywatelska – więc biorąc pod uwagę np. bilingi telefoniczne można byłoby podejrzewać o robienie DEBATY „”pod dyktando”” KWW TŁ 🙂 Co oczywiście byłoby jest tak samo mizernym w wydźwięku podejrzeniem jak to przedstawione w Twoich Łomiankach..

Autorowi takstu zamieszczonego w Twoich Łomiankach zalecam nie mierzenia innych swoją miarką i oświadczam, że działania LOMIANKI.INFO nie są czynione pod czyjeś „”dyktando””.

W związku z powyższym zamierzam zwrócić się do Pani Agnieszki Zielińskiej – redaktor naczelnej wydawnictwa Twoje Łomianki – z prośbą o sprostowanie nieprawdziwych informacji na łamach najbliższego wydania gazety. Jednocześnie zwrócę Pani Redaktor uwagę na fakt, że takie – w zasadzie drobne przekłamania – poddają pod wątpliwość rzetelność pozostałych „”grubszych”” opinii wyrażanych na łamach Twoich Łomianek.

Maciek Moraczewski
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *