www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

U Palikota rządzą Łomianki

Ruch Poparcia Palikota, nowa siła na polskiej scenie politycznej, wybraław styczniu tego roku Prezesa – Panią Katarzynę Izydorczyk,mieszkającą w Łomiankach. Jak powiedziała nam Pani Katarzyna,w Łomiankach mieszka od 6 lat, najbardziej ceni sobie spokój i ciszęnaszego miasta, drogi rowerowe i przyjaznyklimat lokalnych sklepików.

Ruch Poparcia Palikota to Stowarzyszenie,którego zadaniem jest propagowanieinicjatyw obywatelskich, „krokówku Polsce Nowoczesnej”. W programieznajdziemy m.in. postulaty refundacji invitro, legalizacji związków partnerskich,zaprzestania finansowania Kościołaz środków publicznych, zaprzestania subwencjonowaniapartii politycznych z budżetupaństwa. Program ten, a zwłaszczaczęść „Obywatel silny wobec Państwa”,jest wynikiem wieloletniej pracy byłegoposła Janusza Palikota w komisji „Przyjazne Państwo”. Na szczególnąuwagę zasługują także postulaty 1% budżetu na kulturę czy też dostępudo internetu jako konstytucyjnego prawa każdego obywatela.Stowarzyszenie pracuje nad programem gospodarczym i socjalnym.

Pani Katarzyna interesuje się również polityką na szczeblu lokalnymi jest zbulwersowana wyłożeniem w Urzędzie Gminy księgi dziękczynnejdla papieża Benedykta XVI za beatyfikację Jana Pawła II. Stowarzyszeniepopiera powrót religii do sfery sacrum oraz stoi na straży świeckościpaństwa i urzędów państwowych. „Łomianki wymagają reformi skutecznego zarządzania, a nie polecania ich opiece boskiej, jak to zrobiłBurmistrz po objęciu urzędu” – mówi Pani Katarzyna.
Prezes Stowarzyszenia zaprasza wszystkich mieszkańców Łomianek,którzy pragną Polski Nowoczesnej, do biura Ruchu Poparcia Palikota,mieszczącym się przy ul. Widok 19 w Warszawie. Wszystkie informacjeo Ruchu Poparcia Palikota można znaleźć na stronach: www.ruchpoparciapalikota.pl oraz na www.ruchpoparcia.co. Rozwija się także stronaspołeczności Ruchu Poparcia.

Jeżeli chcesz działać w Łomiankach na rzecz SRPP, dzwoń 501 126 224.

MDS, MA

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO – 2/2011

U Palikota rządzą Łomianki

U Palikota rządzą Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *