www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

UMIASTOWSKI JAN
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, Lista nr 5

Krótką informację o kandydacie.
Bezpartyjny, lat 60, inżynier, przedsiębiorca prywatny, obecnie w dziedzinie ogrodnictwa. Od 1964 do 1986, praca na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach i jednostkach centralnych. Od 1987 prowadzę własne przedsiębiorstwa na terenie Łomianek. W latach 1990-97 pracowałem w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.
Żonaty, troje dzieci, jedna wnuczka. Pochodzę z rodziny o wielkich tradycjach patriotycznych, dziadek był pułkownikiem WP przed wojną w 1939 r. rodzice czynie działali w AK i walczyli w Powstaniu Warszawskim.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Członek zarządu Komitetu Obywatelskiego w Łomiankach. Autor szeregu artykułów w lokalnej prasie. Aktywny działacz na forum samorządowym.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
– W powiecie będę zabiegał o wspomożenie inwestycji wod-kan z funduszy powiatowych, wojewódzkich i resortowych, oraz popierał działania gminy o dotacje unijne.

– Będę domagał się szybkiej modernizacji dróg powiatowych w gminie.

– Popieram komunikację zbiorową zarówno autobusową jak i szynową.

– Nie dopuszczę by ponoszone przez gminę koszty utrzymania Liceum były zwracane gminie jedynie częściowo, jak ma to miejsce obecnie.

– Jestem za rozwojem masowego sportu i innych zajęć dla dzieci i młodzieży.

– Podejmę działania, we współpracy z sąsiednimi gminami i KPN, celem stworzenie realnej współpracy w zakresie rozwoju turystyki na terenie puszczy.

– Jestem przeciwnikiem objęcia przez „mikro”” stację ratownictwa medycznego w Błoniu, obsługi Łomianek przez karetki pogotowia. Jestem zwolennikiem istniejącego układu obsługi medycznej. Nie chcę dopuścić by ktoś umarł, dlatego że trwa przepychanka, kto ma bliżej do miejsca wypadku!

– Będę działał na rzecz uruchomienie uniwersytetów III-go wieku.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *