www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

UMIASTOWSKI JAN
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego, Lista nr 5

Krótką informację o kandydacie.
Bezpartyjny, lat 60, inżynier, przedsiębiorca prywatny, obecnie w dziedzinie ogrodnictwa. Od 1964 do 1986, praca na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach i jednostkach centralnych. Od 1987 prowadzę własne przedsiębiorstwa na terenie Łomianek. W latach 1990-97 pracowałem w radach nadzorczych spółek skarbu państwa.
Żonaty, troje dzieci, jedna wnuczka. Pochodzę z rodziny o wielkich tradycjach patriotycznych, dziadek był pułkownikiem WP przed wojną w 1939 r. rodzice czynie działali w AK i walczyli w Powstaniu Warszawskim.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Członek zarządu Komitetu Obywatelskiego w Łomiankach. Autor szeregu artykułów w lokalnej prasie. Aktywny działacz na forum samorządowym.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
– W powiecie będę zabiegał o wspomożenie inwestycji wod-kan z funduszy powiatowych, wojewódzkich i resortowych, oraz popierał działania gminy o dotacje unijne.

– Będę domagał się szybkiej modernizacji dróg powiatowych w gminie.

– Popieram komunikację zbiorową zarówno autobusową jak i szynową.

– Nie dopuszczę by ponoszone przez gminę koszty utrzymania Liceum były zwracane gminie jedynie częściowo, jak ma to miejsce obecnie.

– Jestem za rozwojem masowego sportu i innych zajęć dla dzieci i młodzieży.

– Podejmę działania, we współpracy z sąsiednimi gminami i KPN, celem stworzenie realnej współpracy w zakresie rozwoju turystyki na terenie puszczy.

– Jestem przeciwnikiem objęcia przez „mikro”” stację ratownictwa medycznego w Błoniu, obsługi Łomianek przez karetki pogotowia. Jestem zwolennikiem istniejącego układu obsługi medycznej. Nie chcę dopuścić by ktoś umarł, dlatego że trwa przepychanka, kto ma bliżej do miejsca wypadku!

– Będę działał na rzecz uruchomienie uniwersytetów III-go wieku.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...