www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

UMIASTOWSKI JAN

Jan Umiastowski – Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańcy Łomianek, 72 lata, emeryt
Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców.

________________________

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców.

Komitet wyborczy: KWW Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 72 lata
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: emeryt

Kontakt dla wyborców: janumiastowski@op.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Inżynier mechanik po Politechnice Warszawskiej. Pracował w firmach transportowych przechodząc kolejne szczeble kariery począwszy od montera przez naczelnika wydziału gospodarki w Transbudzie po głównego specjalistę na kraj do spraw paliw w GIGE.
Ukończył kurs na członków rad nadzorczych. Zasiadał w kilku radach w tym w KMŁ. Ten krótki, pięcioletni epizod sprawił, że zostały po nim dla Łomianek niezastąpione Solarisy i reorganizacja spółki.
Żonaty, troje dorosłych dzieci.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Zostanie opracowany spójny plan urbanistyczny całej gminy jako miasta ogrodu który powinien określać;
• centrum i jego rolę,
• miejsca dla nauki, kultury, rekreacji i sportu,
• dużo większe niż dotychczas tereny wspólne i zielone,
• podstawowy układ drogowy umożliwiający komunikację wewnątrz i na zewnątrz gminy ze szczególnym naciskiem na połączenie z Warszawą,
• zakres i schemat działania komunikacji publicznej i rowerowej.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
• remont i modernizacja wałów powodziowych,
• przebudowa gminnych dróg gruntowych celem zapewniania im utwardzonej nawierzchni,
• zakończenie prac przy budowie wodociągu i kanalizacji,
• rozbudowa sieci wsparcia osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych, niezależnie od ich wieku, by czuły się ważne i potrzebne w naszej społeczności,
• zdecydowania działania na rzecz eliminacji smogu,
• szkolnictwo i oświata.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec? Jakimi wartościami powinien się kierować?
Powinien być demokratą. Rozumieć i umieć wsłuchiwać się w potrzeby lokalnej społeczności. Posiać empatię a jednocześnie odpowiednie umiejętności i doświadczenie by móc służyć radą i pomocą. Być niezależny, a jednocześnie potrafiący współpracować z grupą i posiadać umiejętność przekonywania innych do swych racji i racji społeczności która reprezentuje. Radny powinien umieć ciężko pracować na rzecz wyborców.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
– Doskonałe położenie u wrót Warszawy,
– Lokalizacja pomiędzy puszczą a Wisłą,
– Wspaniali ludzie, kulturalni i mądrzy!

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
• fatalny dojazd do Warszawy i położenie na drodze S7,
• smog,
• nieskoordynowana gospodarka terenami budowlanymi,
• odwrócenie się od Wisły,
• brak centrum.
Chcę pracować nad poprawą tych wszystkich bolączek by w przyszłości ustąpiły lub były mniej odczuwalne.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
• Ustawić na właściwym poziomie sprawę remontów nawierzchni, konserwacji dróg, odwodnień i zieleni,
• doprowadzić do budowy kolejnych świateł ułatwiających pokonywanie kolejnych skrzyżowań na ul Rolniczej,
• Wprowadzanie spowalniaczy na ulicach wszędzie gdzie jest to potrzebne,
• Zorganizować na terenie rad osiedlowych miejsc spotkań mieszkańców.

Ponadto:
Jestem pracowity. Potrafię wnikliwie analizować. Jestem autorem licznych opracowań programowych dotyczących dróg gminnych, rozwiązań komunikacyjnych oraz z zakresu problematyki czystości powietrza. Wykonałem dogłębną ocenę większości gminnych inwestycji. Wniosę do prac Rady Miejskiej inżynierskie kompetencje i precyzje ścisłego umysłu.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

UMIASTOWSKI JAN

UMIASTOWSKI JAN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *