www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urszula Gołąb

Kandydatka na Burmistrza Łomianek

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Urszuli Gołąb

Wiek: 47 lat
Wykształcenie: Wyższe – magister administracji
Zawód wykonywany: Własna działalność gospodarcza (firma JG Urbanistyka)

Kontakt dla wyborców: kontakt@kobietaburmistrz.pl, www.kobietaburmistrz.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
W moim CV mogłabym spokojnie wpisać jedno słowo – samorząd. Wiem jak poruszać się w meandrach przepisów legislacyjnych oraz jak skutecznie rozwiązywać problemy społeczne – nauczyła mnie tego wieloletnia praca w Urzędzie Miejskim w Łomiankach. Kandyduję w wyborach, ponieważ posiadam ogromne doświadczenie jako urzędnik służący ludziom i ich potrzebom, a tak właśnie postrzegam rolę burmistrza.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki przyszłości to gmina o wysokiej jakości życia i dobrze zorganizowanej przestrzeni publicznej. To wspólnota nowoczesna, dynamicznie się rozwijająca i bezpieczna, atrakcyjna dla mieszkańców i przedsiębiorców. Aby wizja ta stała się realna, konieczne jest opracowanie długofalowej strategii rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wieloletniego programu inwestycyjnego oraz wieloletniego programu finansowego.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
– usprawnienie działania komunikacji miejskiej
– oświata – likwidacja dwuzmianowego systemu nauki, budowa nowych placówek edukacyjnych- dokończenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
– rekultywacja terenów zielonych – wykorzystanie walorów przyrodniczych i położenia gminy
– bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe
– opieka społeczna – utworzenie domu pobytu dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Jestem orędowniczką traktowania samorządu terytorialnego jako wspólnoty lokalnej. Według tej wykładni burmistrz jest pracownikiem ­ wynajętym przez mieszkańców fachowcem, a wspólnota pracodawcą. Niestety wiele jest przykładów świadczących o braku pokory ludzi, którzy obejmują to stanowisko. Prowadzi to do konfliktów z władzą uchwałodawczą, co jest w moim mniemaniu niedopuszczalne. Wspólnota działać może jedynie na drodze współpracy, dialogu i wzajemnego szacunku.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Zapraszam do zapoznania się z moim programem wyborczym: http://www.kobietaburmistrz.pl/program.php.
Mieszkańcy zostaną włączeniu w proces podejmowania decyzji na drodze konsultacji społecznych. Wprowadzę system oceny realizacji zaplanowanych działań tak, aby raz w roku wyborcy mogli podsumować moją pracę. Stworzę internetową platformę konsultacji społecznych i komunikacji z mieszkańcami Łomianek, z której każdy będzie mógł korzystać dzięki bezpłatnej sieci szerokopasmowej.

Ponadto:
Łomiankom potrzebna jest przede wszystkim zmiana stylu zarządzania. Burmistrz to urzędnik, a nie „pan na włościach”. Dopiero takie myślenie o roli władz samorządowych pozwoli na skuteczne rozwiązanie problemów lokalnej społeczności. Chcę być blisko ludzi i wsłuchiwać się w ich potrzeby, ponieważ to oni sami wiedzą najlepiej w jakich Łomiankach chcieliby żyć.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

Urszula Gołąb

Urszula Gołąb

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *