www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd działa na szkodę mieszkańców!

MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA ŁOMIANKI MAJĄ PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

CEL:
Budowa trasy "Śladem Kościelnej Drogi" od Czosnowa w kierunku Warszawy przez Łomianki dla nowo powstającego miasteczka w gminie Czosnów (osiedle 25 000 mieszkańców + centrum handlowe z 1 000 miejsc parkingowych).

FAKTY:
Projektowaną trasę podzielono na dwa niezależne odcinki, jednak fizycznie połączone są odcinkiem drogi (ul. Rolniczej) przechodzącej przez środek wsi Dziekanów Polski.
– I etap: odcinek Czosnów – ul. Wędkarska w Dziekanowie Polskim.
– II etap: odcinek ul. Wiklinowa w Dziekanowie Leśnym – planowane rondo Burakowie (bez połączenia z S-7).
– III etap: czyli "niewidoczny" w planach odcinek ul. Rolniczej pomiędzy ulicami Wędkarską a Wiklinową poprowadzony przez środek wsi Dziekanów Polski.

WNIOSKI:
Cel projektu "trasa Śladem Kościelnej Drogi" – odprowadzenie ruchu samochodowego, z nowo powstającego "osiedla" w gminie Czosnów, na 25.000 mieszkańców oraz projektowanego centrum handlowego, poprzez Łomianki w kierunku Warszawy kosztem mieszkańców Łomianek. Doprowadzi to do gigantycznych korków w Burakowie (brak połączenia z S-7).

SKUTKI:
Trasa spowoduje zakorkowanie Łomianek gdyż nowego wylotu na trasę S-7 w Burakowie nie przewidziano.
Trasa przebiega przez tereny rolnicze III klasy, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty (łamiąc przepisy o ochronie przyrody) oraz tereny gęstej zabudowy mieszkalnej. Wprowadzenie tak intensywnego ruchu spowoduje wielokrotny wzrost emisji spalinzanieczyszczenia powietrza oraz zagrożenie hałasem.
Co najważniejsze spowoduje to olbrzymie komunikacyjne korki wydłużając dojazd do i z Warszawy (brak bezkolizyjnego wyjazdu na S-7) oraz wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez Łomianki do i z osiedla, większego niż całe Łomianki (25.000 mieszkańców).

Odcinek prowadzony przez środek wsi Dziekanów Polski spowoduje:
liczne wyburzenia domów (poprzez poszerzenia drogi o 4 m po obu stronach ul. Rolniczej);
brak możliwości rozbudowy i remontów istniejących tam domów poprzez poszerzenie do 10 metrowej granicy linii zabudowy;
koszty przemieszczania ogrodzeń nowych nasadzeń będą ogromne;
– tu też będą łamane wszelkie normy przepisów mówiących o odległości zabudowań mieszkalnych od dróg powiatowych – min. 8 m;
– zostaną złamanie normy zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

Mapa informacyjna: planowana trasa

Łukasz Sokołowski
Dziekanów Polski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

4 komentarze

 1. BBBB

  V-CE burmistrz dobrze wie o tym ,że mieszkańcy gminy Łomianki protestują przeciwko koncepcji przebiegu obwodnicy ulicą Rolniczą przez gęstą zabudowę wsi Dziekanów Polski ale ta sytuacja tylko go bawi ,bo nic pana burmistrza nie cieszy tak jak dokopanie miejscowemu bliźniemu .Żadne argumenty od 2015 r nie wpływają na zmianę poglądów pana v-ce burmistrza osoby ,która jeszcze w 2013 r będąc w stowarzyszeniu Łomianki Razem gorąco protestowała wspólnie z innymi członkami tego stowarzyszenia – obecnie radnymi przeciwko tej koncepcji .Po wyborach już ani burmistrz ani obecna rada nie protestują bo zmienili zdanie w tej sprawie nie wiadomo dlaczego.??/Spokojnie gmina zabudowują od lat trasę planowanej obwodnicy po polach Dziekanowa i szykuje plany pod zniszczenie wsi zamieszkałej przez ludność miejscową/wyburzenie centrum wsi i brak możliwości remontów wielu domów/ .Przybysze kupujący działki/ na trasie planowanej od lat obwodnicy/ i otrzymujący WZ na budowę domów w Dziekanowie są za to lepiej traktowani przez władze naszej gminy. Ich domów nikt nie zamierza ruszyć chociaż ich tam po prostu nie powinno być.Władze miasta cieszą się z obecnych planów,uważając je za doskonałe i nic ich nie obchodzą mieszkańcy małej wsi -nawet nie udają ,że widzą problem mieszkanców.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. ktoś oszalał?

  Skoro argumenty powyższe są tak rzeczowe i jasne dla każdego myślącego mieszkańca Łomianek, to dlaczego radna Janina Roszkowska podległa Burmistrzowi Rusieckiemu z tego towarzystwa Łomianki Razem tak pisze ?

  „Po pierwsze sam tytuł wprowadza w błąd, gdyż dotyczy tak naprawdę drogi GMINNEJ o charakterze drogi zbiorczej (po której ma jeździć autobus miejski-czego brakuje właśnie Łomiankom Dolnych), która ma ODCIĄŻYĆ bardzo eksploatowaną ulicę Warszawską, szczególnie w kontekście postępującej zabudowy terenów Łomianek Dolnych, Kiełpina oraz Dziekanowa Leśnego i Polskiego. Chodzi o tak potrzebną nam mieszkańcom ulicę Kościelna Droga, której plany realizacji były od lat, lecz dotychczas żaden burmistrz przed Tomaszem Dąbrowskim nie podjął tego trudnego tematu. Wreszcie, kiedy burmistrz zdecydował o realizacji tego projektu, który ma pomóc nam mieszkańcom, kilka osób sprytnie manipulując rzeczywistością, wprowadza w błąd mieszkańców, strasząc, że z ulicy Kościelnej Drogi będą korzystać mieszkańcy Czosnowa, gdyż planowany wjazd na nią ma być w Dziekanowie Polskim…Jeżeli nawet to po to buduje się drogi, żeby z nich korzystać…A MOŻE POWINNIŚMY TAM POSTAWIĆ MUR, jak myślisdz Małgosiu?
  Te pokrętne dywagacje są przygotowywane tylko na potrzeby polityczne, a ty Małgosiu Żebrowska-Piotrak z klubu tzw „radnych niezależnych” (którzy torpedują większość projektów burmistrza niezależnie czy to jest szkoła, boisko, czy droga.) wrzucasz takie zgniłego kartofle do dyskusji społecznej. Można odnieść wrażenie, że jesteś za budową, ale jednocześnie przeciwko. Tak zresztą głosujesz na radach miejskich: jesteś za ale albo wstrzymujesz się od głosu albo głosujesz przeciw.”

  ps. ktoś oszalał od tego ciągłego podlegania czy mi się tylko wydaje?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Vabank

  Do #ktoś oszalał – w odpowiedzi na zadane pytanie przypomnę dialog z kultowego filmu Machulskiego:

  Moks: Mam ekstra pomysł. Wiecie, kogo zrobimy następną razą?
  Kwinto: Nie będzie następnej razy.

  Moks: Jak to? Kasiarz tak nie mówi.
  Kwinto: Bierzecie mnie za kogoś innego. Ja jestem muzykiem.

  Moks i Nuta: Cha cha cha cha!
  Nuta: Kasiarz to, co? Zły fach?
  Kwinto: Taki sam jak i inne zawody i wymagający, jak i one, odpowiednich kwalifikacji. Zresztą zamiast kraść jako dyrektor, fabrykant, sekretarz czy inny prezes lepiej już kraść par excellence jako złodziej. Tak jest chyba uczciwiej.

  Moks: Par excellence… Ładnie powiedziane, ale w takim razie dlaczego pan zrobił tyle banków?
  Kwinto:Tak naprawdę powód był zawsze ten sam.

  Nuta:Jaki?
  Kwinto:Bo tam, były pieniądze 🙂

  0
  0
  Odpowiedz
 4. tomuś

  Joanna Roszkowska/łOMIANKI rAZEM: „Chodzi o tak potrzebną nam mieszkańcom ulicę Kościelna Droga, której plany realizacji były od lat, lecz dotychczas żaden burmistrz przed Tomaszem Dąbrowskim nie podjął tego trudnego tematu.”
  1) KŁAMSTWO, ŻE ŻADEN BURMISTRZ PRZED T.D. NIE PODJĄŁ SIĘ TEMATU. W 2006r. burmistrz Sokołowski zaproponował koncepcję Małej Obwodnicy Łomianek śladem Kościelnej Drogi. Przez niezabudowane pola Łomianek Dolnych obwodnica została zaplanowana z bezkolizyjnym wylotem na Kolejową. KTO ZABLOKOWAŁ TEN POMYSŁ pod hasłem „Leć Sokole”? Niejaki Rusiecki Piotr. Dnia 10.02.2006 napisał w artykule: „Nie pozwolimy aby przeprowadzono tędy drogę z czterema pasami ruchu i drogami serwisowymi zwanymi opaskowymi! Jako droga zbiorcza (Kościelna Droga) nie posiadałaby dojazdu ze wszystkich ulic stając się nieplanowaną obwodnicą Łomianek. To wręcz karkołomny plan – mówił wzburzony.” A TERAZ KIEDY CAŁE ŁOMIANKI DOLNE ZABUDOWANE, panie Rusiecki, to nie jest karkołomny, TYLKO SZKODLIWY DLA ŁOMIANEK PLAN!
  2) Roszkowska: „straszą mieszkańców że z obwodnicy KD będą korzystać mieszkańcy Czosnowa, a jeśli nawet tak to po to buduje się drogi.” Pani Roszkowska, jako obywatel Łomianek który tu płaci podatki nie mam ochoty fundować dla Czosnowa żadnej obwodnicy za 90 milionów. Jak Czosnów chce drogę, to niech wyłoży 90 baniek, wtedy może pomyślimy.
  3) Chodzą słuchy że ta obwodnica to nie tylko dla Czosnowa, bo paru gminnych urzędników i radnych kupiło w Łomnej na granicy Czosnowa i Łomianek tanie grunty na osiedla mieszkaniowe. No i potrzeba tam drogi, bo naokoło same pola. Pani Roszkowska?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *