www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd Miejski w Łomiankach

Urząd Miejski, ul. Warszawska 115

www.lomianki.pl

Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 76 86 324
email: um@poczta.lomianki.pl

BURMISTRZ ŁOMIANEK
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Sekretariat
tel. 22 76 86 301,
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl


Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik – Anita Kubalska
tel. 22 768 63 69
tel. 22 768 63 10, 768 63 32
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Kadr
Kierownik – Edyta Pełka
tel. 22 768 63 25
email: um@poczta.lomianki.pl

Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kowalska, Agata Milanowska
Justyna Mrowca
tel. 22 768 63 41
email: biuro.rady@poczta.lomianki.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 768 63 22
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Naczelnik – Elżbieta Kilińska
tel. 22 768 63 16, 22 768 63 15
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik – Małgorzata Kępa
tel. 22 768 63 17
tel. 22 768 63 08,  22 768 63 45  –  wymiar  podatków  lokalnych od osób fizycznych  (informacje/decyzje)
tel. 22 768 63 17  –  wymiar  podatków lokalnych od osób prawnych (deklaracje)
tel. 22 768 63 14  –  księgowość  podatków lokalnych (płatności)
tel. 22 768 63 18, 516  768 284 –  księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (płatności)
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Informatyki
tel.22 768 63 09

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Magdalena Szwech
iod@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski,  ul. Staszica 2

Wydział Edukacji
Naczelnik – Jadwiga Idziaszek
tel. 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22 768 62 11, 22 768 62 12, 22 768 62 42, 22 768 62 56
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Naczelnik – Monika Jakubiak-Rososzczuk
tel. 22 768 62 03,
tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15, 22 768 62 22, 22 768 62 21
tel. 516-768-500
email: um@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski Świetlica Miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej
Kierownik – Aleksandra Jankowska
tel. 22 888 98 41, 22 888 98 42 – fundusze zewnętrzne, program Czyste Powietrze i CEEB
tel. 22 768 62 10, 22 888 98 56, 666 834 548 – działalność gospodarcza
email: um@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski, ul. Warszawska 71

Wydział  Inwestycji i Remontów
Naczelnik – Radosław Nowak
tel. 22 888 98 33; 22 888 98 84
Jakub Wójcik, Ewelina Choroś, Andrzej Boniakowski tel. 22 888 98 99
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Zamówień Publicznych
Kierownik – Ewa Widawska
tel. 22 888 9843, 22 888 9892
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik – Urszula Wysocka
tel. 22 888 98 45, 22 888 98 40, 22 888 98 39, 22 888 98 38, 22 888 98 88,tel. 22 888 98 36 – zgłoszenia i reklamacje odbioru odpadówtel. 666 834 546 – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychemail: um@poczta.lomianki.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
p.o. Kierownika – Daniel Jaszczuk
tel. 22 888 98 86
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik – Piotr Kowalski
tel. 22 768 62 33, 22 768 62 34 – zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. 22 768 62 05, 22 768 62 06 – zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
email: um@poczta.lomianki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...