www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd Miejski w Łomiankach

Urząd Miejski, ul. Warszawska 115

www.lomianki.pl

Biuro Obsługi Mieszkańca
tel. 22 76 86 324
email: um@poczta.lomianki.pl

BURMISTRZ ŁOMIANEK
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl

Sekretariat
tel. 22 76 86 301,
email: sekretariat@poczta.lomianki.pl


Wydział Administracyjny i Spraw Obywatelskich
Naczelnik – Anita Kubalska
tel. 22 768 63 69
tel. 22 768 63 10, 768 63 32
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Kadr
Kierownik – Edyta Pełka
tel. 22 768 63 25
email: um@poczta.lomianki.pl

Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kowalska, Agata Milanowska
Justyna Mrowca
tel. 22 768 63 41
email: biuro.rady@poczta.lomianki.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 22 768 63 22
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Naczelnik – Elżbieta Kilińska
tel. 22 768 63 16, 22 768 63 15
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik – Małgorzata Kępa
tel. 22 768 63 17
tel. 22 768 63 08,  22 768 63 45  –  wymiar  podatków  lokalnych od osób fizycznych  (informacje/decyzje)
tel. 22 768 63 17  –  wymiar  podatków lokalnych od osób prawnych (deklaracje)
tel. 22 768 63 14  –  księgowość  podatków lokalnych (płatności)
tel. 22 768 63 18, 516  768 284 –  księgowość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (płatności)
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Informatyki
tel.22 768 63 09

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Magdalena Szwech
iod@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski,  ul. Staszica 2

Wydział Edukacji
Naczelnik – Jadwiga Idziaszek
tel. 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22 768 62 11, 22 768 62 12, 22 768 62 42, 22 768 62 56
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Naczelnik – Monika Jakubiak-Rososzczuk
tel. 22 768 62 03,
tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15, 22 768 62 22, 22 768 62 21
tel. 516-768-500
email: um@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski Świetlica Miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2

Referat Funduszy Zewnętrznych i Działalności Gospodarczej
Kierownik – Aleksandra Jankowska
tel. 22 888 98 41, 22 888 98 42 – fundusze zewnętrzne, program Czyste Powietrze i CEEB
tel. 22 768 62 10, 22 888 98 56, 666 834 548 – działalność gospodarcza
email: um@poczta.lomianki.pl


Urząd Miejski, ul. Warszawska 71

Wydział  Inwestycji i Remontów
Naczelnik – Radosław Nowak
tel. 22 888 98 33; 22 888 98 84
Jakub Wójcik, Ewelina Choroś, Andrzej Boniakowski tel. 22 888 98 99
email: um@poczta.lomianki.pl

Referat Zamówień Publicznych
Kierownik – Ewa Widawska
tel. 22 888 9843, 22 888 9892
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Naczelnik – Urszula Wysocka
tel. 22 888 98 45, 22 888 98 40, 22 888 98 39, 22 888 98 38, 22 888 98 88,tel. 22 888 98 36 – zgłoszenia i reklamacje odbioru odpadówtel. 666 834 546 – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychemail: um@poczta.lomianki.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
p.o. Kierownika – Daniel Jaszczuk
tel. 22 888 98 86
email: um@poczta.lomianki.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik – Piotr Kowalski
tel. 22 768 62 33, 22 768 62 34 – zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. 22 768 62 05, 22 768 62 06 – zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
email: um@poczta.lomianki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy