www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Urząd: Profesjonalizujemy służby gminne.

W dniu wczorajszym opublikowaliśmy list pani Magdaleny Wójcickiej dotyczący rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której to pani Wójcicka była przewodniczącą.

O wyjaśnienie spraw związanych z Komisją poprosiliśmy wiceburmistrza Piotra Rusieckiego. Opinię Urzędu publikujemy poniżej.


Profesjonalizujemy służby gminne.

Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski zarządzeniem z dnia 8 czerwca 2011 roku odwołał dotychczasowy skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jednocześnie powołując nowy skład. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 4 ust.3 powołanie komisji jest wyłączną kompetencją burmistrzów, wójtów i prezydentów miast.

Zgodnie z przyjętą przez obecne władze gminy zasadą profesjonalizacji służb w skład komisji weszli przedstawiciele instytucji umożliwiających poprawę efektywności działania komisji.

W składzie komisji, co wcześniej nie zawsze było praktykowane, znaleźli się przedstawiciele:
– Policji (z-ca komendanta Policji),
– Straży Miejskiej,
– Przedstawiciel OPS (Ośrodka Pomocy Społecznej),
– Doświadczony psycholog-pedagog szkolny,
– Wykładowca uniwersytecki z tytułem doktorskim zajmujący się problemami społecznymi,
– Doświadczony pracownik urzędu, gwarantujący prawidłową obsługę komisji.

Nie zamierzam odnosić się do „”listu”” napisanego przez byłą już przewodniczącą komisji panią Magdalenę Wójcicką (radną PO), warto wspomnieć, że jej miejsce zajął wykładowca uniwersytecki z tytułem doktorskim, który posiada wysokie kompetencje i odpowiednie doświadczenie.
Komisja z własnego grona na przewodniczącego GKRPA wybrała pana dr Andrzeja Mazana.

Piotr Rusiecki
zastępca burmistrza Łomianek ds. społecznych.


Urząd: Profesjonalizujemy służby gminne.

Urząd: Profesjonalizujemy służby gminne.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *