www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 27 stycznia 2011 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresiemiędzysesyjnym.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Wskazaniadelegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich,
– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
– Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011.
– Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
– Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
– Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał: Biuletynie Informacji Publicznej

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...