www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

V Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach odbędzie się 27 stycznia 2011 roku (czwartek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach – z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z III i IV Sesji Rady Miejskiej.

III. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresiemiędzysesyjnym.

IV. Podjęcie uchwał w sprawie:
– Wskazaniadelegata reprezentującego Miasto i Gminę Łomianki w Związku Miast Nadwiślańskich,
– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
– Wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021,
– Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2011.
– Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
– Programu i zasad współpracy w 2011 roku Gminy Łomianki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
– Wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

Projekty uchwał: Biuletynie Informacji Publicznej

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *