www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VI Sesja Rady Miejskiej – VIDEO

29 marca 2011 roku odbyła się zasadnicza część VI Sesji Rady Miejskiej w Łomiankach jednak w związku z brakiem porozumienia pomiędzy Radnymi i Burmistrzem w kwestii zmian w budżecie ogłoszono przerwę w obradach.

7 kwietnia – po kilkudniowej przerwie – wznowiono obrady:


III. Podjęcie uchwał w sprawie:
19) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2011-2021
20) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2011


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXIVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXII


IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań w okresie międzysesyjnym.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie obrad Sesji.


VI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXIIIVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXIVVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXVVI sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XXVI


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *