www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

VII Sesja Rady Miejskiej

19 maja 2011 roku odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Wojciech Berger.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radna Sylwia Makim-Wójcicka, radny Tomasz Rusinek, Przewodniczący WOjciech Berger w imieniu Piotra Ceryngera, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny tadeusz Krystecki.

II. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
Głos zabrali: radny Jan Grądzki, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część I


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część II


III. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Głos zabrali: radny Marek Zielski, radna Ewa Sidorzak, radny Tadeusz Krystecki, radny Grzegorz Porowski, Rady Jan Mazan, radny Krzysztof Wawer, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, Sekretarz UM Łomianki, Prawnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: 15, Przeciw: 2, Wstrzymało sie: 2.

2. Nadanie nazwy ulicy Zapomiana.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 5, Przeciw: 12, Wstrzymało się: 2

3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej oraz zamianą nieruchomości…
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Wojciech Berger, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 17, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 2

4. Wyrażenie zgody na zamianę nierucomości
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 13, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 6


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część III


5. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania dofinansowania w 2011 roku na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest…
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, radny Marek Zielski, radna Elżbieta Podolska Skarbnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: jednogłośnie


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IV


6. Udzielene pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu-Zachdniemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wiślana, Dolan, Zachodnia – Budowa ronda…
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: jednogłośnie

7. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 14, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 3.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część V


8. Ustalenie wysokości diet dla radnych
Głos zabrali: radny Henryk Staniak, radny Grzegorz Porowski, radna Ewa Sidorzak, radna Katarzyna Kućkowska, radny Krzysztof Wawer, radny Tadeusz Krystecki..
Głosowanie: Za: 10, Przeciw: 2, Wstrzymało się: 7.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VI


8. Poręczenie przez gminę Łomianki pożyczek z WFOŚiGW udzielonej ZWiK Łomianki na zadania inwestycyjne…
Głos zabrali: Prezes ZWiK, Skarbnik UM Łomianki, radny Grzegorz Porowski, radny Tadeusz Krystecki,
Głosowanie: Za: jednogłośnie.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VII


9.Zmiana w Uchwale Budżetowej na rok 2011.
Głos zabrali: Skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Marcin Etienne, radny Marek Zielski, Paweł Rozdżestwieński, radny Grzegorz Porowski, Kierownik Inwestycji Wojciech Tarnawski, radny Krzysztof Wawer, burmistrz Tomasz Dąbrowski.

Dyskusja głównie dotyczyła tzw. Inscenizacji Szarży i potrzeby przesunięcia środków w budżecie na realizaję tej imprezy.
radny Jan Grądzki złożył wniosek o przesunięcie przewidzianych środków na tzw, inscenizacje na inwestycje w Szkole Podstawowej w Sadowej.
Za: 12, Przeciw: 4, Wstrzymujących się: 3.

Głosowanie dotyczące całej uchwały zmianijącej uchwałę budżetową – Za: 15, Przciw: 0, Wstrzymujących się: 4

Głosowanie doityczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnsowej Gminy łomianki – Za: 15. Przeciw: 0, Wstrzyumujących się: 3


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część VIIIVII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część IX


10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania zadań między sesjami.
Głos zabrali: radny Grezgorz Porowski, burmistzr Piotr Rusiecki, Sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, Przewodniczący RM Wojciech Berger


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część X


11. Interpelacja i wolne wnioski
Główne tematy:
– powołanie klubu „”Twoje Łomianki””,
– skarga radnej Magdaleny Wójcickiej na zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
– dowóz dzieci z Łomianek Dolnych,
– remont ulicy 11 listopada.
Część radnych opuściła salę obrad podczas wystąpienia radnego Tadeusza Krysteckiego.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XI


Główne tematy:
– koncesja/sprzedaż alkoholu w barze Tawerna,
– zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
– przedstawiciel „”Twoch Łomianek”” przeprosił za zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
– przegląd gwarancyjny ulicy Warszawskiej i… co wróble ćwierkają – czyli ploty i ploteczki :),
– manifest – Kocham to miasto, to jest nasze miasto…,
– Stowarzyszenie Między Wisłą i Kampinosem,
– koszenie trawników,
– przejazdy autobusów PKS przez ulicę Rolniczą,
– pustostan przy Szkole w Dziekanowie Leśnym,
– zaproszenie na imprezy organizowane przez Urząd.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIIVII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach – część XIII


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *