www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

W sprawie problemów na Prochowni…

Podczas ostatniej Komisji Rady Miejskiej ds. Planowania i Zagospodarowania poruszano m.in. temat uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji (WZ – warunki zabudowy) burmistrza Tomasza Dąbrowskiego wydanej na rzecz dewelopera zainteresowanego budową kompleksu usługowo-handlowego w sercu osiedla Łomianki Prochownia.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z posiedzenia, podczas którego merytorycznie głos zabrali m.in. mieszkańcy osiedla Łomianki-Prochownia, urzędnicy Urzędu Miejskiego, radni Rady Miejskiej w Łomiankach. Niestety na spotkaniu – mimo zaproszenia – nie pojawił burmistrz. Pojawili się natomiast jego zwolennicy, znani już ze swoich „mało konwencjonalnych” zachowań, którzy starali się zepchnąć dyskusję – jak zauważono podczas spotkania – na tematy poboczne.

Pojawiły się sformułowania „układ”, „prokuratura”, „prywatne interesy”…


Poniżej publikujemy list przedstawiciela mieszkańców zainteresowanych sprawą – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Łomianki-Prochownia.

Prochownia walczy

W dniu 18 września SKO wydało decyzję uchylającą w całości WZ-kę, wydaną na rzecz dewelopera zainteresowanego budową ogromnego kompleksu usługowo-handlowego w sercu osiedla z zabudową jednorodzinną, na terenach likwidowanego MPPD S.A. Potwierdziło w niej słuszność zarzutów formułowanych od dawna przez mieszkańców osiedla Prochownia wobec Burmistrza, który w trakcie prowadzonego przez siebie postępowania, naruszył przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazało ponadto, że nie rozważył on okoliczności wskazujących na próbę obejścia przez inwestora przepisów, dotyczących lokalizacji obiektów wielkopowierzchniowych. SKO uznało, że planowana inwestycja ma wszelkie cechy takiego właśnie obiektu. Wobec powyższego brak było podstaw do wydania decyzji o WZ dla tego przedsięwzięcia. Może ono bowiem być realizowane wyłącznie w oparciu o plan miejscowy, którego dla tego terenu nie sporządzono, ale tylko pod warunkiem, że pozwalają na to stosowne zapisy w studium. Powszechnie wiadomo, że obowiązujące studium nie daje takiej możliwości.

Począwszy od lutego 2012 r. mieszkańcy osiedla Prochownia walczą o respektowanie należnych im praw. Walczą nie tylko z inwestycją niedostosowaną swym charakterem do miejsca w którym ma powstać, lecz również, co szczególnie bolesne, z Burmistrzem, który postanowił wspierać wyłącznie aspiracje inwestora, ignorując jasno wyrażony sprzeciw mieszkańców. W efekcie kilkuletnich zmagań z gminną machiną administracyjną, opłacaną nota bene z naszych podatków, osiągnęliśmy coś co należało się nam bez tej kilkuletniej udręki. Można to było osiągnąć bez trudu, przy dobrej woli Burmistrza. Tej jednak zabrakło. Obdzielono nas za to hojnie całym wachlarzem udręk, jakie są możliwe do zastosowania w trakcie przewlekłego postępowania administracyjnego.

To jednak nie koniec naszych zmagań. Czeka nas trudna batalia o plan miejscowy, którego powstanie spowalniane jest od blisko 3 lat metodami administracyjnymi. Przy pracach nad jego powstaniem, ze strony Burmistrza wywierana jest presja na wyłoniony w drodze przetargu zespół projektowy, który jak pokazuje ujawniona dokumentacja postępowania, presji tej ulega. Tworzony jest plan, który pozostaje w rażącej sprzeczności z interesem mieszkańców. Zakłada on stosowanie rozwiązań bliźniaczych do tych, które zaproponowano w uchylonej właśnie przez SKO decyzji o WZ. Wobec zespołu projektowego sformułowane zostały zarzuty o naruszenie etyki zawodowej, a do Regionalnej Izby Urbanistów skierowano wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Mimo to, ten sam zespół dostał właśnie zlecenie tworzenia kolejnego planu miejscowego. Tym razem dla Dziekanowa Polskiego!

Mimo opisanych fatalnych doświadczeń z przeszłości mieszkańcy osiedla Prochownia zdecydowali o zaangażowaniu się w przygotowanie własnego projektu planu miejscowego, który pozostając w zgodzie z obowiązującym studium, zabezpieczy interesy wszystkich zainteresowanych zagospo-darowaniem tego terenu. Jak zapewniają współpracujący z nami urbaniści, jest to zadanie wykonalne.

Na zakończenie, wywiązując się z mojego obowiązku wobec mieszkańców osiedla i moich sąsiadów zarazem, pragnę Wam podziękować za hart ducha i wytrwałość. Jestem z Was naprawdę dumny. Wierzę głęboko, że choć z pewnością jeszcze wiele trudnych wyzwań przed nami, wytrwamy!

Przewodniczący Zarządu Osiedla Łomianki-Prochownia
Dariusz Dąbrowski

W sprawie problemów na Prochowni...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. Kazik

  Gratuluję mieszkańcom wytrwałości w walce o swoje racje. Szkoda, że muszą walczyć z burmistrzem, który z zasady powinien ich reprezentować.

  0
  0
  Odpowiedz
 2. joozek501

  No nie ma co dyskutować. Facet z Prochowni wzorcowo rozjechał burmistrza i wykonujących jego polecenia urzędników argumentami, konkretami, rzeczowością. Udowodnił, że sprawa planów zagospodarowania osiedla Prochownia była robiona pod dyktando inwestora.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Witold Prawda

  Polecam zwrócić uwagę na wypowiedź mieszkańca Łomianek która jest na 1.30ha posłuchajcie i zobaczcie…

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Mewicz33

  Gratulacje !

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *