www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

W sprawie ustawy śmieciowej // VIDEO

20 listopada odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Rady Miejskiej. Radni z Technicznej i Społecznej chwilowo z burmistrzem Dąbrowskim a później z wiceburmistrzem Kłodkiewiczem i pracownikami Urzędu dyskutowali temat nowego systemu zagospodarowania odpadami tzw. ustawy śmieciowej.

Główne kwestie, które poruszano to opłaty za odbiór śmieci przez Urząd, kwestie techniczne dotyczące podziału śmieci na „segregowane”” i „”niesegregowane”” oraz miejsca lokalizacji GPSZOKu czyli punktu zbiórki śmieci na terenie Łomianek.

Urząd zaproponował m.in. opłaty w wysokości – 13 złotych od osoby miesięcznie za śmieci posegregowane oraz 24 złote od osoby miesięcznie w przypadku braku segregacji.


część 1


część 2


część 3

redakcja@lomianki.info

W sprawie ustawy śmieciowej // VIDEO

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *