www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Walka o referendum

Duża grupa mieszkańców Łomianek walczy z władzami samorządowymi o przeprowadzenie kolejnego referendum w sprawie przebiegu trasy S7. Burmistrz referendum nie chce.

Podczas gdy wojewoda mazowiecki zastanawia się, który wariant trasy S7 będzie lepszym rozwiązaniem, Łomianki wcale nie zastygły w oczekiwaniu. Zarówno zwolennicy trasy nadwiślańskiej, jak i trasy mszczonowskiej nie zamierzają się poddawać.

Pospolite ruszenie

Mieszkańcy nadwiślańskich osiedli podjęli na spotkaniu w Dziekanowie Nowym uchwałę w sprawie przebiegu S7. Czytamy w niej między innymi, że nie zgadzają się na wariant nadwiślański i że zawiadomią o „niejasnych i szkodliwych lokalnych powiązaniach polityczno-biznesowych”” wicepremiera Przemysława Gosiewskiego oraz Parlament Europejski, ponieważ tzw. Nadwiślańska Obwodnica Łomianek (NOŁ) zagraża obszarom Natura 2000. Przeciw trasie nadwiślańskiej protestuje też od dawna Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły. Swoje argumenty wydrukowało w numerze 12 wydawanej przez urząd miasta „”Gazety Łomiankowskiej””, który niemal w całości był poświęcony temu, dlaczego NOŁ jest złym rozwiązaniem.
Z kolei druga strona, w tej kadencji nie dopuszczana do głosu na łamach gminnego pisma, zorganizowała pikietę pod urzędem wojewódzkim na placu Bankowym. Stowarzyszenia Ochrony Przed Powodzią i Zagrożeniami Komunikacyjnymi oraz Ochrony Puszczy Kampinoskiej wystosowały petycję do wojewody Jacka Sasina. Zawarta w niej została prośba o wstrzymanie się z decyzją dotyczącą przebiegu trasy do wyników gminnego referendum, o którego przeprowadzenie będzie zabiegać część mieszkańców Łomianek. Zaś w przypadku konieczności podjęcia wcześniejszej decyzji – o wzięcie pod uwagę wyników referendum z 19 listopada 2006 r., jako badania opinii publicznej przeprowadzonego na największej jak dotąd grupie mieszkańców gminy. Protestujący złożyli także pismo do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz z prośbą o poparcie trasy nad Wisłą.

Nieco wcześniej gminna władza zamówiła artykuł sponsorowany w „”Życiu Warszawy””. Miało być o ekologii, wyszło – o trasie S7. W niepodpisanym tekście mogliśmy przeczytać wszystkie argumenty wysuwane przez przeciwników wariantu nadwiślańskiego, okraszone utyskiwaniem na byłego burmistrza. Ponadto przy artykule znalazła się mapa Łomianek, na której nie było zaznaczonej Dąbrowy, co jeszcze bardziej rozwścieczyło zwolenników NOŁ, oskarżających władze o manipulację. Rzecznik prasowy urzędu Wojciech Asiński powiedział „”Echu””, że nie była to mapa z urzędu, tylko plan wykonany w stołecznej gazecie. Za artykuł zapłacił jednak urząd, który najwyraźniej przeoczył podczas akceptacji treści brak Dąbrowy na mapie Łomianek. Publikacja kosztowała 2 tys. zł.

Nikt nic nie wie
Bardzo częstym argumentem w sprawie przebiegu tras stały się wyburzenia. „”Gazeta Łomiankowska”” swobodnie żongluje liczbami – czytamy o kilkudziesięciu wyburzeniach w przypadku trasy nad Wisłą (przy czym chodzi prawdopodobnie o tzw. wariant „”sierp””, którego wcale nie chcą zwolennicy NOŁ) i braku wyburzeń w przypadku trasy mszczonowskiej. Członkowie stowarzyszeń popierających NOŁ zaprzeczają tym informacjom. W swoim sprostowaniu wysłanym do „”Gazety Łomiankowskiej”” były burmistrz Łucjan Sokołowski pisze, że trasa nadwiślańska jako jedyna nie zagraża wyburzeniem żadnemu łomiankowskiemu domostwu. Sprostowanie Sokołowskiego nie zostało jednak wydrukowane w gminnym piśmie. Urząd w Łomiankach nie jest w stanie, albo po prostu nie chce, podać konkretnych, popartych dokumentacją liczb oraz określić o jakiego rodzaju zabudowania chodzi. Nie jest to wcale takie dziwne. – NOŁ pozostaje jak na razie koncepcją – mówi prezes Stowarzyszenia Ochrony Puszczy Kampinoskiej Grzegorz Porowski. – Nie można więc określić dokładnie czy byłyby wyburzenia i gdzie znajdowałyby się węzły komunikacyjne. Można to jeszcze skorygować.
Łucjan Sokołowski twierdzi z kolei, że dokumentacja trasy po wale jest w posiadaniu obecnego burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego, a wynika z niej, że NOŁ wyburzeń nie wymaga.

Po raz kolejny nie udało się „”Echu”” tak istotnych informacji zweryfikować w urzędzie gminy. Rzecznik Wojciech Asiński zasugerował dziennikarce „”Echa””, żeby pojechała sobie na rowerze nad Wisłę i sama sprawdziła to zagadnienie.

A wojewoda…

Co na to wszystko wojewoda mazowiecki? Podczas spotkania z protestującymi na pl. Bankowym zwolennikami trasy nad Wisłą Jacek Sasin powiedział, że decyzja o trasie nie zapadnie w ciągu najbliższego miesiąca i że jest bardzo prawdopodobne, że poczeka na wynik nowego gminnego referendum, jeśli do niego dojdzie. Zaznaczył także, iż poważnie rozważa wariant nadwiślański, zaś poproszony przez wojewodę dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie potrafił podać mu argumentów za tym, że preferowany przez GDDKiA wariant mszczonowski jest najlepszym rozwiązaniem. Na razie trwa oczekiwanie na wydanie przez Ministra Środowiska opinii środowiskowej. Nieco wcześniej wojewoda spotkał się z burmistrzem Łomianek Wiesławem Pszczółkowskim. Burmistrz jednak nie zszedł razem z nim do protestujących. Wielu pikietujących pytało dlaczego. – Burmistrz wyparł się mieszkańców – komentowali. Wiesław Pszczółkowski w rozmowie z dziennikarzem „”Echa”” wyjaśnił, że nie podszedł do demonstrantów, bo nie dostał tak jak wojewoda zaproszenia do rozmów i że chętnie by się z protestującymi spotkał.

Rzecznik prasowy łomiankowskiego urzędu poinformował z kolei „”Echo””, że władze chcą zorganizować debatę na temat tras w ICDS-ie. Głównym gościem tej debaty miałby być oczywiście wojewoda Jacek Sasin. Stowarzyszenia i mieszkańcy mieliby wtedy szansę przedstawienia wszystkich argumentów.

Będzie referendum?

Debata nie zastąpi jednak badania opinii publicznej. Mimo tego, a może właśnie dlatego, że władze gminy stanowczo odmawiają zainicjowania kolejnego referendum (pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „”Echa””), zwolennicy Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek zaczęli już zbieranie podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie. Zgodnie z ustawą o referendum gminnym, burmistrz został zawiadomiony o tej inicjatywie. Nastąpiło to 22 czerwca. Od tego dnia inicjatorzy mają 60 dni, by zebrać potrzebne 10 proc. podpisów wśród uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Jeżeli im się to uda, muszą zgłosić do burmistrza pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum. Burmistrz ma obowiązek przekazania bezzwłocznie takiego wniosku radzie gminy. „”Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy o referendum gminnym oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem”” – czytamy w ustawie.
Zwolennicy trasy mszczonowskiej już zapowiadają, że rada gminy odrzuci wniosek o referendum, które ich zdaniem zmierza do sprzecznej z prawem budowy trasy naruszającej obszary chronione Natura 2000.

Pytania referendalne zaproponowane przez Stowarzyszenie Ochrony Puszczy Kampinoskiej to:
– Czy jesteś za budową Nadwiślańskiej Obwodnicy Łomianek od mostu Północnego do Kazunia?
– Czy jesteś przeciw budowie Trasy Mszczonowskiej?
– Czy jesteś za połączeniem Łomianek z Warszawą pojazdem szynowym, co wyklucza rozbudowę ul. Kolejowej do standardu drogi ekspresowej?
– Czy jesteś przeciw budowie Trasy Legionowskiej od Wisły do węzła Kiełpin?

Niespodzianka!

Przy okazji sporów o trasę warto wspomnieć jeszcze o jednym problemie. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich w specyfikacji rozstrzygniętego już przetargu na projekt mostu Północnego nie uwzględnił tego, że trasa może powstać w warinacie nadwiślańskim. Tłumaczy, że takie rozwiązanie byłoby niemożliwe, ze względu na bliskość węzła Płowiecka. Tymczasem jeszcze rok temu na spotkaniu z samorządowcami z Łomianek, przedstawicielami województwa i GDDKiA, dyrektor ZDM obiecał włączyć ten wariant do specyfikacji. Istnieje też projekt ideowy połączenia trasy mostu Północnego z NOŁ. Wykonał go inż. Zygmunt Użdalewicz.

Milena Zawiślińska
Echo Łomianek i Bielan nr 12 (93)

Walka o referendum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *