www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Warszawska dofinansowana

Jak informuje UM Łomianki na łamach Gazety Łomiankowskiej…
15 kwietnia, w Błoniu zgodnie z decyzją zarządu województwa mazowieckiego, podpisane zostały umowy na dofinasowanie unijneprzebudowy ulicy Warszawskiej w Łomiankach oraz budowy Centrum Kultury w Błoniu. Łączna wartość obu inwestycji to przeszło 25,5 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 15,7 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Waldemar Roszkiewicz i Piotr Szprendałowicz oraz burmistrz Łomianek i burmistrz Błonia.

Wartość projektu: „Kompleksowa przebudowa ulicy Warszawskiej w Łomiankach na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej” to 5 570 565,55 zł, a dofinansowanie wynosi 4 734 980,71 zł.

Przebudowadotyczy 830 metrów ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Włościańskiej do ul. Wiślanej. Jej długość wynosi ponad 4,7 km. W ramach projektu wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia, powstaną dwa nowe skrzyżowania oraz wysepki między pasami ruchu. Dodatkowo przebudowane zostaną chodniki po obu stronachulicy i kanalizacja deszczowa. Powstanie też sześć przejść dla pieszych, w tym trzy z sygnalizacją świetlną, cztery zatoki autobusowez wiatami oraz oświetlenie ulicy po obu stronach.

Projekt zakładarównież zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Warszawskiej. Ustawione zostaną m.in. ławki, stojaki rowerowe, słupy ogłoszeniowei kosze na śmieci. Posadzone zostaną również drzewa i krzewy. Ponadto powstaną ścieżki rowerowe i zatoki parkingowe dla podróżnych.

Jak informuje burmistrz Pszczółkowski… planowany termin zakończenia prac może nastąpić 15 lipca 2010 roku.

źródło: UM Łomianki
foto: mm
redakcja@lomianki.info

Warszawska dofinansowana

Warszawska dofinansowana

Warszawska dofinansowana

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *