www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WIERZBICKI JÓZEF
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję z Łomianek do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, z listy KW Platforma Obywatelska RP. Lista nr 5. Miejsce nr 5. Jestem bezpartyjny.

Krótką informację o kandydacie.
W Łomiankach mieszkam od 1978 roku. Ukończyłem Politechnikę Warszawską, studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie ORGMASZ, a także Studia Doktoranckie w Instytucie ORGMASZ. Mam uprawnienia międzynarodowe auditora systemów zarządzania na zgodność z normami ISO 9000. Jestem laureatem Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Praktyka. Przez wiele lat pracowałem w POLMO ŁOMIANKI S.A. Aktualnie jestem tam członkiem Rady Nadzorczej. Prowadzę również własną firmę konsultingową. Jestem żonaty. Żona Halina jest kierownikiem redakcji w Wydawnictwach Naukowo Technicznych w Warszawie. Mamy dwóch synów.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od wielu lat działam aktywnie na rzecz Łomianek. W połowie lat 90-tych, będąc dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego, przekazałem teren zakładowej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą Gminie Łomianki. Na tym terenie została wybudowana nowoczesna oczyszczalnia ścieków. Przez 3 kadencje byłem członkiem Rady Społecznej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Jestem jednym z założycieli Regionalnego Stowarzyszenia Promocji Łomianek. Należę do zespołu redakcyjnego miesięcznika „Nasze Łomianki””, gdzie regularnie zamieszczam własne artykuły na temat nowoczesnych metod zarządzania. Jestem członkiem Klubu Sportowego Łomianki.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jeżeli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i zostanę wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego, to chciałbym zająć się przede wszystkim:
– poprawą jakości zarządzania,
– poprawą infrastruktury,
– poprawą bezpieczeństwa mieszkańców,
– poprawą stanu opieki zdrowotnej,
– rozwojem bazy sportowej,
– wspieraniem przedsiębiorczości,
– poprawą czystości.
Zdaję sobie oczywiście sprawę, że do realizacji tych zadań niezbędne będzie pozyskanie odpowiednich środków z Unii Europejskiej, w czym deklaruję czynny udział.

WIERZBICKI JÓZEF<br> kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *