www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wiesław Pszczółkowski

Kandydat na Burmistrza Łomianek oraz Radnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda Buduje Przyszłość

Wiek: 55 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: Inżynier, z-ca naczelnika Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Kontakt dla wyborców: pszczolkowski.w@gmail.com,www.ZgodaBudujePrzyszlosc.pl, wieslawpszczolkowski.blogspot.com, www.facebook.com/ZgodaBudujePrzyszlosc

Podstawowe informacja o kandydacie.
Kandydat ma 55 lat, a w Łomiankach z rodziną mieszka od 32. Żonaty, dwie dorosłe córki. Dwójka wnucząt. Jest absolwentem Magisterskich Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z samorządem jest związany od 2001 roku. Od 2001 roku nadzoruje inwestycje i remonty w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Był radnym Rady Miejskiej w Łomiankach w latach 2003-2006 oraz burmistrzem Łomianek w latach 2006-2010. W czasie jego kadencji Łomianki zyskały prestiżowy tytuł „miasto Przyjazne Biznesowi”. W pracy stawia na doświadczenie i zbiorową mądrość ludzi.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki pozostaną zapleczem Warszawy. Nie musi to oznaczać, że będą tylko sypialnią Warszawy. Muszą znaleźć swoją tożsamość. Bycie centrum rehabilitacji, tzw. Konstancinem północy jest wizją realną. Ośrodki wypoczynkowe i centra rekreacji w połączeniu z warunkami klimatycznymi muszą procentować. Zmiana studium może rozpocząć ten proces. Warto tu mieszkać i mieć marzenie o spójnym, zrównoważonym rozwoju. Bez zgody na blokowiska.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
W trosce o korzyść dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Zbudujemy przyjazne dla mieszkańców miasto bez barier społecznych i architektonicznych. Dbające o rozwój najmłodszych i pomoc dla seniorów. Podejmiemy działania na rzecz umacniania więzi rodzinnych. Uruchomimy inkubator przedsiębiorczości wspomagający rozwój nowo powstałych firm. Zainicjujemy realizację modelu partnerstwa lokalnego. Rozbudujemy istniejące placówki oświatowe, zbudujemy dwie nowe szkoły i żłobek. Dofinansujemy wyposażenie.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Nie ma władzy uchwałodawczej w gminie. Jest organ stanowiący (Rada Miejska) i organ wykonawczy – burmistrz. Obowiązkiem organów jest współpraca na rzecz społeczności lokalnej. Bez takiej współpracy tracą wszyscy. Trzeba wykazać więcej niż tolerancję dla poglądów innych mieszkańców. Tylko w zgodzie można myśleć o przyszłości Łomianek. Bez gorszących sporów na sesjach i komisjach.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Dla całego miasta j/w

Ponadto:
j/w

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Wiesław Pszczółkowski

Wiesław Pszczółkowski

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

  1. Edward

    Dobrze, że Pan Wiesław wraca. Potrzeba nam prawdziwego gospodarza. Ma Pan mój głos!

    0
    0
    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *