www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Władza absolutna deprawuje absolutnie

(…) lepiej, żeby ten, kto wzbudza w nas strach, bardziej bał się nas – Umberto Eco

Klub Radnych Niezależnych liczy pięć osób na 21 radnych. Wszystkie składane więc przez nas wnioski upadają. Z dniem, kiedy objąłem funkcję burmistrza, skończyła się demokracja – oznajmił bez ogródek Tomasz Dąbrowski już na początku swej kadencji. Gorzka to prawda.

Władza pozbawiona kontroli degeneruje się szybko. Stąd tak widoczne dziś arogancja, samowola i lekceważenie prawa.

Każdy, kto stanie na drodze rozpasanej władzy – to wróg. Tym groźniejszy, że staje w szranki z otwartą przyłbicą, uczciwy i bezkompromisowy. Taka właśnie rola przypadła w obecnej kadencji mnie oraz radnym z Klubu Radnych Niezależnych.

Ujawniam zatem pozaprawne, samowolne i godzące w dobro mieszkańców działania naszej łomiankowskiej grupy trzymającej władzę. Pełną dokumentację zarzucanych nieprawidłowości zawsze prezentuję publicznie. Gdy wymaga tego interes publiczny, zgłaszam sprawy organom ścigania.

Przypuszczono więc na mnie frontalny atak z użyciem lokalnych mediów, kancelarii prawnych zatrudnianych na zlecenie Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, a nawet policji. A wszystko to finansowane jest z pieniędzy podatnika. Straż Miejska sprawę sądową przegrała, a sąd w uzasadnieniu określił działania burmistrza jako represyjne. (Sygn. akt: III W 748/18)

Radni KWW Tomasza Dąbrowskiego, burmistrz oraz jego zastępca w doniesieniu zbiorowym  (Sygn. PR 3 Ds. 375.2018.IV) skarżyli mnie o to, że prezentuję tablicę opatrzoną tytułem: Burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski wciąż łamie prawo, a na niej zamieszczone sądowe wyroki. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie.

Z takim samym oskarżeniem przeciwko mnie wystąpił dyrektor ICDS Jerzy Warchoł (Sygn. akt: III W 1013/18)Sprawę w sądzie również przegrał.

Burmistrz i wiceburmistrz wytaczali mi też indywidualne procesy.

Tomasz Dąbrowski skarżył mnie, gdy wypominałem mu, że niepełnosprawnym dzieciom zabiera pieniądze (Sygn. akt III K 20/14). Sprawę w sądzie przegrał.

Piotr Rusiecki skarżył mnie o to, że wskazywałem go jako osobę odpowiedzialną za burdy pseudokibiców w Łomiankach (Sygn. akt: III K 419/15). Trzykrotnie apelował i tyleż samo razy przegrał.

Niedawno dopuszczono się wyjątkowo obrzydliwej prowokacji. Tym razem uderzono nie tylko we mnie, ale również w dzieci uczestniczące w zorganizowanej dla nich imprezie. Sprawę zgłosiłem na policję, prosząc jednocześnie o dyskretną ochronę imprezy. Sprawa w toku…

Wobec nieuczciwości i zwykłego łajdactwa zawsze jestem i będę bezkompromisowy.

Ci, którzy chcą władzy i ją osiągają, żyją w ciągłym strachu, że ją stracą – Veronica Roth.

Gdy jednak ją stracą – ich następcy naprawią wszystkie wyrządzone mieszkańcom krzywdy. Dopilnuję tego, by tak się stało.

Marcin Etienne

Władza absolutna deprawuje absolutnie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

6 komentarzy

 1. pytanie do radnego Etienne

  Panie radny Etienne. Czy Komisja Rewizyjna pod kierownictwem radnego Bartoszewskiego zajęła się tymi jak wynika z decyzji sądu represyjnymi w stosunku do radnego poczynaniami burmistrza Dąbrowskiego?
  Przecież nie może być tak że zajmuje się atakami na reprezentanta mieszkańców dlatego że reprezentantem jest osoba od niego niezależna.
  Ustawa mówi że komisja rewizyjna ma kontrolować działania burmistrza. Proszę o odpowiedź czy zajmują się tymi atakami?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Marcin Etienne

  Pomysł zacny, ale nie przy obecnym, podporządkowanym burmistrzowi, składzie Komisji Rewizyjnej. W komisji, jak również w samej Radzie bezwzględną większość mają właśnie zwolennicy burmistrza. Wszystkie skargi, jakie trafiały do tej pory od mieszkańców do KR były przez komisję tę odrzucane.

  W składzie komisji są radni KWW Tomasza Dąbrowskiego: Piotr Bartoszewski (przewodniczący), Wanda Kuczera, Joanna Roszkowska (dyżurna radna od zamykania dyskusji), Krzysztof Terczyński oraz Małgorzata Żebrowska-Piotrak (Przewodnicząca Klubu Radnych Niezależnych).

  Spodziewam się, że gdyby w ogóle doszło do dyskusji, konkluzja byłaby taka, że Wysoki Sąd nie miał racji wskazując na ograniczanie radnemu niezależnemu swobodnych wypowiedzi, czy jak to w sentencji trafnie określono REPRESJONOWANIA radnego. Warto przypomnieć, że za wyrażanie odrębnego zdania na sesjach Rady Miejskiej odwołany został ówczesny przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny KWW Tomasza Dąbrowskiego – Adam Salwowski. Zaś przedstawicielce naszego Klubu utrudniano pracę poprzez odmawianie jej prawa do wglądu do dokumentów.

  Ale ma Pan rację. W sytuacji, w której Komisja Rewizyjna nie byłaby z góry obciążona patologiczną zależnością od burmistrza lub jego zastępcy, należałoby taką sprawę skierować do Komisji Rewizyjnej. Dziś, przesyłanie do komisji wniosku o zbadanie sprawy, nie ma sensu. Wniosek taki będzie miał charakter jedynie czysto fasadowy.

  0
  0
  Odpowiedz
 3. co na to radny Bartoszewski?

  Dziękuje za odpowiedź. Czyli jest tak jak przypuszczałem. Komisja Rewizyjna oraz jak można wnioskować jej przewodniczący radny Bartoszewski będąc z komitetu podporządkowanego władzy wykonawczej czyli burmistrza tej władzy nie kontrolują. Wniosek jest taki że funkcjonowanie tej komisji w tej kadencji nie ma sensu. Czy dobrze rozumiem?
  Może radny Bartoszewski by się wypowiedział w tej sprawie, oczywiście jeżeli radni z komitetu mogą się wypowiadać w miejscach niezależnych od burmistrza?

  0
  0
  Odpowiedz
 4. jan

  Proszę państwa.Żyjemy w gminie gdzie burmistrz w stosunku do rady zawsze ma racje. Bo ma większość. A le nie taka normalną demokratyczną większość ktora myśli, zastanawia się, rozważa. Nie ma większość która głosuje jak w socjalizmie. Mechanizm dziania komisji rewizyjnej pokazuje ze nawet radny nie wierzy w sprawność i obiektywność jej działań. W demokracji taki obraz komisji jest jej największą porażką. Demokracja jednak jest nie dogodna dla wszelkich zapędów dyktatorskich.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. Zadowolony

  Proszę Państwa! Mieszkamy w pięknej miejscowości, którą dzięki marionetkowej radzie oszpeca władza wykonawcza, czyli burmistrz. Jak inaczej nazwać wycinkę drzew, forsowanie Małej Obwodnicy Łomianek, w celu wprowadzenia do nas z planowanych inwestycji w Czosnowie. Władza ustawodawcza, czyli Rada Miejska – jest bezwolna jak Sejm za komuny. Klepie bezrefleksyjnie każdy idiotyzm, obraduje w godzinach uniemożliwiających udział publiczności, a komisja rewizyjna pełni rolę ozdobnika, a nie faktycznego ogniwa kontroli pracy urzędu. Dziękujemy radnym zależnym za kompletny brak nadzoru, za ciche przyzwolenie na masową wycinkę drzew, za dopuszczenie do obrażania mieszkańców. Na koniec podziękujmy im za te „pracowite” cztery lata. Dobranoc Państwu.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. zsali

  Już niedługo przegra Pan po raz kolejny i po raz kolejny wyborcy w głosowaniu podsumują te steki pomówień, do zobaczenia po wyborach:-)

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *