www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Woda w studniach szkodliwa dla zdrowia

W połowie lutego 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji, wyłączył z eksploatacji studnię numer 2 w Łomiankach, w związku w wykryciem w niej związków chemicznych w postaci trichloroetenu i tetrachloroetenu, w ilościach ponadnormatywnych.

Ekspertyza wykonana na zlecenie ZWiK przez Państwowy Instytut Geologiczny, szacuje, że zanieczyszczenie wód nastąpiło ok. 8-10 lat temu i sytuacja taka może się utrzymywać przez kolejnych kilka lat. W związku z wynikami ekspertyzy, burmistrz Łomianek skieruje do Prokuratury pismo w sprawie wykrycia sprawców zanieczyszczenia wód.

Obecnie sieć wodociągowa zasilana jest wodą ze studni numer 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji codziennie monitoruje sytuację i informuje, że nie ma zagrożenia zanieczyszczenia wód dla gospodarstw podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej w Łomiankach.

Z raportu Państwowego Instytutu Geologicznego wynika że woda pochodząca z indywidualnych (prywatnych) ujęć w obszarze Osiedli Łomianki Stare, Centralne i Fabryczne, a także po obu stronach ulicy Wiślanej, na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Fryderyka Chopina zawiera ponadnormatywne stężenia związków tri- i tetrachloroetenu. Dłuższe spożywanie wody zawierającej w/w związki chemiczne ponad dopuszczalne normy może być szkodliwe dla zdrowia.

Zaleca się zaprzestanie korzystania z wody pochodzącej z indywidualnych studni na w/w terenie.

ZWiK wraca się z apelem do mieszkańców o podłączania się do miejskiej sieci wodociągowej.

Alternatywnym źródłem zaopatrzenia w wodę do czasu podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej mogą być zdroje uliczne. Wykaz publicznych zdrojów ulicznych na terenie Łomianek poniżej.

Z uwagi na fakt, że zbliża się okres większego poboru wody przez mieszkańców Łomianek ZWiK prosi o oszczędne gospodarowanie wodą podczas podlewania ogrodów.

Wykaz zdrojów ulicznych:
Ul. Dolna przy skrzyżowaniu z ulicą Śliską
Ul. Warszawska skrzyżowanie z ul. Fabrycznej
Ul. Armii Poznań przy ul. Warszawskiej ~ 30m
Ul. Ogrodowa za ul. Cienistą ~ 30m
Ul. Cienista – tył cmentarza parafialnego
Ul. Długa przy kościele pw. Św. Marka Ewangelisty
Ul. Warszawska przy sklepie „Koliber”” obok zakładu „”Polmo””

źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *