www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WÓJCICKA MAGDALENA
– kandydatka do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydatka do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP. Lista nr 4. Pozycja nr 3

Krótką informację o kandydacie.
W Łomiankach mieszkam od urodzenia. Jestem mężatką, mam dwóch synów i czworo wnucząt. Z wykształcenia jestem ekonomistką.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
W latach 1983-1986 byłam wiceprzewodniczącą Społecznego Komitetu zajmującego się budową sieci gazowej w Łomiankach Starych. Dzięki zaangażowaniu Komitetu sieć gazowa została wybudowana w całym osiedlu.
W latach 1988 – 1992 pełniłam funkcję radnej Gminnej Rady Narodowej.
Od 2004 roku jestem Przewodniczącą Zarządu osiedla Łomianki Stare. Zajmuję się m.in. organizacją integracyjnych spotkań mikołajkowych dla dzieci niepełnosprawnych, spotkań wigilijnych dla mieszkańców osiedla, wspieram osoby starsze i potrzebujące pomocy (m.in. paczki świąteczne oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych).
Od 2007 roku jestem Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmującej się udzielaniem pomocy i doradztwa osobom uzależnionym, zagrożonym uzależnieniami i ich rodzinom (m.in. w 2008 r. z mojej inicjatywy kilka rodzin wyjechało na 2-tygodniowe warsztaty terapeutyczne). Komisja wspiera również działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży z Łomianek, współpracuje ze szkołami oraz współfinansuje działalność organizacji pozarządowych w zakresie profilaktyki. Między innymi w 2010 roku zorganizowaliśmy akcję „Postaw na rodzinę””, której zwieńczeniem był piknik na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach opisany na stronie www.lomianki.info.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Będę zabiegać o szerszą niż dotychczas współpracę instytucji powiatowych z naszym Urzędem Gminy. Chcę doprowadzić do większego zainteresowania Rady Powiatu sprawami najliczniejszej gminy w powiecie bo mam wrażenie, że dotychczasowe projekty i uchwały powiatowe związane z inwestycjami skutecznie nas omijały.

Pracując w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych widzę potrzebę stworzenia wspólnego, powiatowego programu pomocy rodzinom osób uzależnionych, a szczególnie dzieciom. Bardzo ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach oraz w okolicach szkół, co może być osiągnięte dzięki systemowi monitoringu elektronicznego oraz większemu zaangażowaniu powiatowej policji w sprawy naszej gminy.
Jestem odważna i zawsze realizuję cele, które sobie stawiam. W Radzie Powiatu będę reprezentować i bronić interesów Łomianek – mojej małej Ojczyzny.”

WÓJCICKA MAGDALENA<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *