www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WOŁYŃSKI EDWARD
– kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduje do Rady Powiatu z KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN.

Krótką informację o kandydacie.
Mieszkaniec Łomianek od 34 lat. Wykształcenie średnie techniczne, żonaty, dwóch synów, szczęśliwy dziadek rocznego wnuczka. Pełnił różne funkcje społeczne i samorządowe. Radny Powiatu upływającej kadencji. Uważa, że ważniejsze jest to co ludzi łączy niż to co dzieli. Wyznaje zasadę, że radny reprezentuje wyborców a nie siebie.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Będąc radnym gminnym w kadencji 1994 – 1998 zrezygnowałem z funkcji radnego w 1996r na znak protestu przeciw pozbywaniu się przez władze Gminy gruntów komunalnych na bardzo niekorzystnych warunkach. Jednym z wielu przykładów niech będzie przekazanie Firmie Galmar 3,3 ha gruntów bez zabezpieczenia zapłaty. Obecnie Firma Galmar sprzedała ten grunt za 22 mln zł.
W kadencji 1998 – 2002 pełniłem zaszczytną funkcję przewodniczącego Rad Miejskiej w naszej Gminie. Na starcie tej kadencji należało uporać się z zadłużeniem Gminy przekraczającym dopuszczalną granicę 60% całorocznego budżetu. Z inicjatywy Rady Gminy zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach. Rada podjęła też jednogłośnie uchwałę o budowie ICDS-u . Zaletą tej decyzji jest, że obiekt stoi i służy mieszkańcom, minusem że nie udało się Zarządowi Gminy pozyskać obiecanych zewnętrznych środków finansowych.

W kadencji 2002-2006 oraz 2006-2010 byłem radnym powiatowym. W przypadku tej pierwszej kadencji powierzono mi rolę przewodniczącego Rady. Udało mi się tak kierować Radą, że wszyscy radni współpracowali dla dobra Powiatu i nie było tzw opozycji. Przykładem może być jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie inwestycji powiatowych na trzy lata (21 radnych za). Przykłady spraw które udało się zrealizować w ciągu tych dwóch kadencji dla Łomianek:
– remont dróg powiatowych, ulicy Wiślanej i ulicy Rolniczej poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych praktycznie na całej ich długości tj. 9,6 km,
– wykonanie chodnika na ulicy Rolniczej na prawie całej długości aż do Pieńkowa, wykonanie chodnika na ulicy Wiślanej (pozostał odcinek przy ul. Kampinoskiej i Trenów),
– podjęcie decyzji i uruchomienie Filii Wydziału Komunikacji w naszej Gminie umożliwiającej rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy dla naszych mieszkańców (jedynej Filii na terenie PWZ),
– remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sadowej za kilkaset tysięcy złotych,
– próba budowy budynku dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, umieszczenie 6 mln zł w budżecie Powiatu w 2008 roku na ten cel – inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania ze strony władz naszej Gminy

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jeśli zostanę wybrany radnym Rady PWZ na kolejna kadencję będę tak jak dotychczas działał na rzecz pomyślności całego Powiatu, pamiętając jednak z której Gminy uzyskałem mandat radnego i którym wyborcom – mieszkańcom mam służyć. Będę otwarty na współpracę ze wszystkimi radnymi bez względu na komitet wyborczy z jakiego pochodzą. Za główne sprawy do realizacji uważam (niektóre z nich zgłosiliśmy wspólnie z radnym Marianem Perlikiem do projektu budżetu PWZ na rok 2011):
– budowa LO w Łomiankach ze środków finansowych Powiatu (miejmy nadzieję że nowo wybrane władze Gminy będą pozytywnie nastawione do tego przedsięwzięcia),
– wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Rolniczej na wysokości cmentarza,
– modernizacja skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Warszawską,
– przebudowa skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Zachodnia/Dolna,
– wykonanie projektów i następnie realizacja form spowolnienia ruchu na drogach powiatowych Rolniczej i Wiślanej (światła, spowalniacze),
– kontynuowanie urządzania pobocza po północnej stronie ul. Rolniczej na całej jej długości (płyty EKO, wjazdy z kostki na każdą posesję)
Będę również działał w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje, przez kompetentne Wydziały Starostwa.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...