www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WOŁYŃSKI EDWARD
– kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego-Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduje do Rady Powiatu z KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN.

Krótką informację o kandydacie.
Mieszkaniec Łomianek od 34 lat. Wykształcenie średnie techniczne, żonaty, dwóch synów, szczęśliwy dziadek rocznego wnuczka. Pełnił różne funkcje społeczne i samorządowe. Radny Powiatu upływającej kadencji. Uważa, że ważniejsze jest to co ludzi łączy niż to co dzieli. Wyznaje zasadę, że radny reprezentuje wyborców a nie siebie.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Będąc radnym gminnym w kadencji 1994 – 1998 zrezygnowałem z funkcji radnego w 1996r na znak protestu przeciw pozbywaniu się przez władze Gminy gruntów komunalnych na bardzo niekorzystnych warunkach. Jednym z wielu przykładów niech będzie przekazanie Firmie Galmar 3,3 ha gruntów bez zabezpieczenia zapłaty. Obecnie Firma Galmar sprzedała ten grunt za 22 mln zł.
W kadencji 1998 – 2002 pełniłem zaszczytną funkcję przewodniczącego Rad Miejskiej w naszej Gminie. Na starcie tej kadencji należało uporać się z zadłużeniem Gminy przekraczającym dopuszczalną granicę 60% całorocznego budżetu. Z inicjatywy Rady Gminy zostało utworzone Liceum Ogólnokształcące w Łomiankach. Rada podjęła też jednogłośnie uchwałę o budowie ICDS-u . Zaletą tej decyzji jest, że obiekt stoi i służy mieszkańcom, minusem że nie udało się Zarządowi Gminy pozyskać obiecanych zewnętrznych środków finansowych.

W kadencji 2002-2006 oraz 2006-2010 byłem radnym powiatowym. W przypadku tej pierwszej kadencji powierzono mi rolę przewodniczącego Rady. Udało mi się tak kierować Radą, że wszyscy radni współpracowali dla dobra Powiatu i nie było tzw opozycji. Przykładem może być jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie inwestycji powiatowych na trzy lata (21 radnych za). Przykłady spraw które udało się zrealizować w ciągu tych dwóch kadencji dla Łomianek:
– remont dróg powiatowych, ulicy Wiślanej i ulicy Rolniczej poprzez położenie nowych nawierzchni asfaltowych praktycznie na całej ich długości tj. 9,6 km,
– wykonanie chodnika na ulicy Rolniczej na prawie całej długości aż do Pieńkowa, wykonanie chodnika na ulicy Wiślanej (pozostał odcinek przy ul. Kampinoskiej i Trenów),
– podjęcie decyzji i uruchomienie Filii Wydziału Komunikacji w naszej Gminie umożliwiającej rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy dla naszych mieszkańców (jedynej Filii na terenie PWZ),
– remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Sadowej za kilkaset tysięcy złotych,
– próba budowy budynku dla Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach, umieszczenie 6 mln zł w budżecie Powiatu w 2008 roku na ten cel – inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku zainteresowania ze strony władz naszej Gminy

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jeśli zostanę wybrany radnym Rady PWZ na kolejna kadencję będę tak jak dotychczas działał na rzecz pomyślności całego Powiatu, pamiętając jednak z której Gminy uzyskałem mandat radnego i którym wyborcom – mieszkańcom mam służyć. Będę otwarty na współpracę ze wszystkimi radnymi bez względu na komitet wyborczy z jakiego pochodzą. Za główne sprawy do realizacji uważam (niektóre z nich zgłosiliśmy wspólnie z radnym Marianem Perlikiem do projektu budżetu PWZ na rok 2011):
– budowa LO w Łomiankach ze środków finansowych Powiatu (miejmy nadzieję że nowo wybrane władze Gminy będą pozytywnie nastawione do tego przedsięwzięcia),
– wykonanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Rolniczej na wysokości cmentarza,
– modernizacja skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Warszawską,
– przebudowa skrzyżowania ul. Wiślanej z ul. Zachodnia/Dolna,
– wykonanie projektów i następnie realizacja form spowolnienia ruchu na drogach powiatowych Rolniczej i Wiślanej (światła, spowalniacze),
– kontynuowanie urządzania pobocza po północnej stronie ul. Rolniczej na całej jej długości (płyty EKO, wjazdy z kostki na każdą posesję)
Będę również działał w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na inwestycje, przez kompetentne Wydziały Starostwa.

WOŁYŃSKI EDWARD<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *