www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WOŁYŃSKI EDWARD
kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandyduję do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z listy niepartyjnego Komitetu Wyborczego FORUM SAMORZĄDOWEGO GMIN, ponieważ wyznaję zasadę, że merytoryczne działanie a nie polityka jest potrzebne w samorządach.

Krótką informację o kandydacie.
Mieszkam w Łomiankach od 30 lat; jestem żonaty; żona Anna pracuje w Mazowieckim Banku Spółdzielczym, mamy dwóch synów: Piotra i Adama; ja pracuję w Spółce Skarbu Państwa RUCH SA jako informatyk. Posiadam duże doświadczenie samorządowe zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. W kończącej się kadencji samorządowej 2002 – 2006 r pełniłem funkcję przewodniczącego Rady Powiatu.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Sprawozdanie dla mieszkańców o sprawach które należą do kompetencji Powiatu a które udało się zrealizować w tej kadencji przedstawiłem w artykule „Czas podsumowań”, zamieszczonym w Gazecie Łomiankowskiej i Naszych Łomiankach (artykuł jest dostępny na stronie lomianki.info).

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jeśli zostanę obdarzony zaufaniem i wybrany na nową kadencję samorządową to do spraw najważniejszych zaliczam:
– dokończenie remontów i modernizacji dróg powiatowych oraz położenie chodników,
– poprawienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez coraz skuteczniejsze działania Policji,
– działanie na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
– inicjowanie procedur pozyskiwania funduszy zewnętrznych w tym europejskich do budżetu Powiatu.

Stosuję zasadę, że radny reprezentuje wyborców a nie siebie oraz że, należy preferować to co ludzi łączy a nie to co dzieli. 

WOŁYŃSKI EDWARD <br> kandydat do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *