www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Wreszcie! Warszawska bez reklam

Jak informuje UM Łomianki…

Z dniem 31 grudnia 2011 r. wygasły decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego pod nośniki reklam wizualnych. Podmioty, które miały wydane takie decyzje do końca 2011 roku, powinny je były usunąć w terminie podanym w decyzjach lub wcześniej wystąpić o ich przedłużenie.

Demontaż nośników reklamy wizualnej powinien nastąpić szybko ze względu na naliczanie przez zarządcę drogi (w tym wypadku przez Gminę) opłat karnych z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Naliczana kara to 10 krotność stawki dziennej regulowanej uchwałą. Zarządca drogi ma obowiązek je pobrać.

By poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale także i estetykę, Gmina nie zamierza wydawać nowych pozwoleń na umieszczanie nośników reklam wizualnych przy ul. Warszawskiej w Łomiankach. Brak reklam przy głównej ulicy miasta wpłynie na poprawę wizerunku całego otoczenia. Niejednokrotnie reklama przy ulicy odwraca uwagę kierujących pojazdami. Zdarza się, że niektóre reklamy wizualne nie są od dawna konserwowane i czyszczone, a swoim wyglądem raczej odstraszają, a nie przyciągają klientów.

Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi w drodze decyzji administracyjnej.

źródło/foto: UM Łomianki

Wreszcie! Warszawska bez reklam

Wreszcie! Warszawska bez reklam

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *