www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Współpraca organizacji pozarządowych

9 maja, w sobotnie popołudnie, kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z Powiatu Warszawskiego Zachodniego uczestniczyło w Festiwalu Organizacji Pozarządowych.

Festiwal zorganizowały wspólnie Towarzystwo Amicus oraz zarząd PWZ. Obecny był starosta Jan Żychliński oraz wicestarosta Paweł Białecki. Sejmik Województwa reprezentowała radna Kinga Gajewska. Spotkanie odbyło się w Gościńcu Julinek w Lesznie (30 km od Łomianek).

Jak się okazało Łomianki były najliczniej reprezentowane ze wszystkich gmin powiatu. Na spotkanie przybyli przedstawiciele aż 6 organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia Pracownia Łomianki, Stowarzyszenia Nasze Łomianki, Stowarzyszenia Dialog, Stowarzyszenia Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Łomianek, Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju, Stowarzyszenia Absolwentów Szkoły Podstawowej w Łomiankach oraz Towarzystwa Katyńskie. W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel nieformalnej Łomiankowskiej Grupy Biegowej.

Festiwal był okazją do zapoznania się z działalnością poszczególnych organizacji, nawiązania kontaktów i zgłoszenia uwag do władz.

Uczestnictwo łomiankowskich organizacji w spotkaniu było pośrednio wynikiem zorganizowania w Łomiankach przez Stowarzyszenie Pracownia Łomianki wraz z Towarzystwem Amicus cyklu szkoleń. W szkleniach wzięło udział kilkanaście organizacji, które otrzymały konkretną dawkę wiedzy na temat promocji, pozyskiwania funduszy czy komunikacji.
Ponadto… wymiernym efektem współpracy Pracowni Łomianki z Amicusem jest pozyskanie, dzięki zaangażowaniu w projekt Stowarzyszenia Dialog i Stowarzyszenia Nasze Łomianki, przez trzy grupy nieformalne środków finansowych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Finansowanie otrzymały projekty, które będą realizowane na terenie Łomianek, uporządkowania przestrzeni publicznej, rozwoju Łomiankowskiej Grupy Biegowej oraz projekt łączący przyrodę ze sztuką.
O ww. projektach więcej w najbliższym wydaniu miesięcznika LOMIANKI.INFO…

Współpraca organizacji pozarządowych

Współpraca organizacji pozarządowych

Współpraca organizacji pozarządowych

Współpraca organizacji pozarządowych

Współpraca organizacji pozarządowych

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *